Nieuw Begin
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

De Lange telling van de Maya kalender is een stelsel waarmee iedere dag vanaf het begin van de huidige kringloop (11 augustus 3114 v. Chr.) eenduidig weergegeven kan worden.

De telling is voornamelijk gebaseerd op het twintigtallig stelsel, waarin de Maya rekenden. Dit stelsel is afgeleid van het aantal tenen en vingers van een mens. Een dag werd een kin genoemd, een 20-tal dagen een uinic (mens). Er gingen 18 uinics in een steen of tun. Iedere tun van 360 dagen was het de gewoonte om een steen op te richten. De tun komt dus bijna overeen met een jaar, maar moet niet met een haab van 365 dagen verward worden. Behoudens de 18 uinic in een tun, werden alle hogere periodes meestal in twintigtallen gedacht. Er gingen bijvoorbeeld 20 tun in een katun en 20 katun in een baktun. Het einde van een periode, bijvoorbeeld de katun van ca 20 jaar ging gepaard met rituele viering, waar vaak mensenbloed bij geplengd werd. Deze gebeurtenissen staan vaak vermeld in de inscripties van de Maya overblijfselen.

Boven de baktun waren er nog grotere eenheden, bijvoorbeeld de calabtun = 20 pictun = 400 baktun (= ca 157700 jaar). In de aanduiding van data worden de grotere kringlopen niet vaak gebruikt, hoewel er zelfs een enkele aanduiding van de ouderdom van het universum is. Daar wordt echter een dertientallig stelsel gebruikt. De geboorte van het heelal wordt met twintig dertientallen weergegeven als:

13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumku
Het is echter ook mogelijk dat de 13-tallen gezien moeten worden als een manier om het getal nul aan te geven. Om een 13 naar 1 te laten klikken zouden dan altijd 20 van de eenheid eronder nodig zijn.

Een datum werd meestal aangeduid door van boven naar beneden de baktun, katun, tun, uinic en kin weer te geven. In moderne notatie schrijft men deze vijf aanduidingen achter elkaar gescheiden door punten. Bijvoorbeeld 12.19.6.15.0 komt overeen met 1 januari 2000. Naast de lange telling van de datum zou echter meestal ook de aanduidling van de tzolkin en de haab gegeven worden. Voor 1 januari 2000 is dat 9 Ahau 9 Kankin.
De Heren van de Nacht is een van de kringlopen van de Maya kalender.
Er waren negen Heren en de dagen werden aangeduid als Eerste Heer van de Nacht, Tweede Heer van de Nacht enz, zoals in de huidige kalender de dagen van de week in eindeloze kringloop terugkeren. We zouden dus kunnen zeggen dat de Maya kalender een 'week' van negen dagen kende.
Imix-Ik-Akbal-Kan-Chicchan-Cimi-Manik-Lamat-Muluc-Oc-Chuen-Eb-Ben-Ix-Men-Cib-Caban-Etz'nab-Cauac-Ahau
Iedere naam heeft zijn eigen glief, die echter in een aantal verschillende varianten voorkomt.

Iedere dag wordt aangegeven met zowel een getal als een naam, beginnend met 1 Imix. Iedere volgende dag krijgt het volgende getal en de volgende naam. Na 1 Imix komt dus 2 Ik. Omdat er maar 13 getallen zijn komt na 13 Ben echter 1 Ix. Doordat 13 en 20 geen gemene deler hebben, komt de samenstelling 1 Imix pas weer na 260 dagen terug. Ieder van de 260 dagen heeft daarmee een unieke getal-naam aanduiding.
De einddatum van de huidige kringloop wordt soms weergegeven als 13.0.0.0.0 en dit valt op 21 december 2012. Deze dag is echter 4 Ahau 3 Kankin (niet 4 Ahau 8 Cumku) en is daarmee geen (her-)scheppingsdatum. De Maya zouden deze dag dus niet met angst en vrees begroet hebben. Het huidige pictun komt pas op 15 oktober 4772 ten einde.
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Basisargumenten

De basisargumenten van veel verhalen over 21 december 2012 lijken als volgt te zijn:

Precies op 21 december 2012 gebeurt er een zekere speciale astronomische samenstand die zo zeldzaam is dat hij lange tijd (eeuwen, of misschien wel duizenden jaren) voor en na die datum niet gebeurt.
21 december 2012 valt in de Lange Telling van de Maya's op de ronde datum 0.0.0.0.0.
De Maya's hebben de Lange Telling precies zo ontworpen dat de speciale samenstand op de ronde datum 0.0.0.0.0 in hun Lange Telling zou vallen, ver in hun toekomst.
De Maya's hadden de kennis om de speciale samenstand tot op een dag precies goed te voorspellen.
Vanwege die samenstand zijn er op precies 21 december 2012 speciale verschijnselen of gebeurtenissen te verwachten aan de hemel of op Aarde

De Mayakalender bestaat uit een ingewikkeld stelsel van tijdrekeningen, die gezamenlijk iedere dag vanaf het begin van de huidige kringloop (11 augustus 3114 v. Chr. in de Gregoriaanse tijdrekening) van een eenduidig kenmerk voorziet.

De belangrijkste kringlopen van de tijdrekening zijn:

de Heren van de Nacht van 9 dagen
de vier kwadranten van 819 dagen elk
de Tzolkin van 260 dagen
de Haab van 365 dagen
de kalender-kringloop van 52 jaar
de Lange telling gebaseerd op de tun (steen) van 360 dagen
Daarnaast werden de kringlopen van de maan en de planeten (vooral Venus) bijgehouden.
De vier kwadranten was ten tijde van de komst van de Spanjaarden een van de kringlopen van de tijdrekening van de Maya. Ieder kwadrant was verbonden met een windrichting en een kleur en ieder kwadrant bestond uit 819 dagen. Dit getal was waarschijnlijk een samenstelling van drie (heilige) getallen 7 × 9 × 13 = 819. Het getal 9 komt terug in de Heren van de Nacht, de 'week' van de Maya.

De Tzolkin is een kringloop die in geheel Mesoamerika, o.a. door de Maya gebruikt werd als onderdeel van de tijdrekening.

De Tzolkin is een periode van 260 dagen, die wordt aangeduid door een samenstelling van 13 getallen en 20 namen. De getallen worden weergegeven als een punt .' voor 1,een _' streep voor 5. Tien wordt weergegeven door twee strepen =.

De (Maya)-namen zijn:


Samen met de haab vormt de tzolkin de kalender-kringloop van 52 jaar.

De haab is een kringloop die als onderdeel van de Maya kalender gebruikt werd.

Een haab is een periode van 365 dagen, en komt dus overeen met een jaar in onze kalender, behalve dat er geen schrikkeldagen in voorkomen. Daardoor komt de haab iedere vier jaar ongeveer een dag voor te lopen op het natuurlijke jaar. De Maya beseften dit verloop wel, maar hielden andere kringlopen bij om het in rekening te brengen, bijvoorbeeld de eveningen en de langste en kortste dag.

De haab bestaat uit 18 'maanden' van 20 dagen, afgesloten met een 'maand' van 5 dagen (Uayeb).

De 52-jarige kalender-kringloop van de Maya kalender bestaat uit een samenstelling van de tzolkin en de haab.

Omdat de tzolkin aan iedere dag van een periode van 260 dagen een unieke naam geeft, bijvoorbeeld 1 Imix en de haab hetzelfde doet voor een periode van 365 dagen, bijvoorbeeld 1 Pop komt dezelfde samenstelling, bijvoorbeeld 1 Imix 1 Pop pas weer terug na 52 × 365 = 18.980 dagen, of ruwweg 52 jaar.

Naast deze tijdrekening bestond er echter ook een lange telling die over veel langere perioden een eenduidige aanduiding van iedere dag mogelijk maakte.


Volgens de maya overlevering dienen de indianen elke 52 jaar op het zonnesolstitium (21 juni) en de midwinter (21 december) de tempeltrap in het oog te houden van Chichén Itzá. Als de slang gedurende 4 dagen voor en 4 dagen na de wende niet verschijnt is de ondergang nabij. Elke 52 jaar wanneer men terug op nul komt dienen zij dit te controleren en wordt er een feest gehouden wanneer dit gebeurt. De volgende 52 jaar is men dan gerust. Dit komt ook overeen met de zonneactiviteit en de zeven deuropeningen die men in de tempels vindt. Zie ook de man van Palenque (Pakal).

Alle sieraden in Mexico van indiaanse oorsprong verwijzen tevens naar deze 7 zonnevlekken en de 52 jaar. De meisjes die zich niet houden aan deze regel wordt nog heden ten dage de hand afgehakt.
Share |