Behandel de mens

in plaats van de ziekte
1. Agrimony (Agrimonie) - groep V:
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap

2. Aspen (Ratelpopulier) - groep I:
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel

3. Beech (Beuk) - groep VII:
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

4. Centaury (Duizendguldenkruid) - groep V:
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.

5. Cerato (Loodkruid) - groep II:
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum (Kerspruim) - groep I:
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut Bud (Kastanjeknop) - groep III:
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory (Cichorei) - groep VII:
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen, verlatingsangst.

9. Clematis (Bosrank) - groep III:
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies

10. Crab Apple (Appel) - groep VI:
De "reinigings remedie", zelf-afkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

11. Elm (Iep) - groep VI:
Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian (Gentiaan) - groep II:
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse (Gaspeldoorn) - groep II:
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather (Struikheide) - groep IV:
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly (Hulst) - groep V:
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle (Kamperfoelie) - groep III:
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam (Haagbeuk) - groep II:
Het "maandagmorgen"gevoel, talmen, uitstellen.

18. Impatiens (Reuzenbalsemien) - groep IV:
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo, nerveuze gebaren, uitputtingsverschijnselen door te hoog toerental, alles moet vlug,kan niet tegen mensen die langzamer zijn "laat mij dat maar doen", de neiging hebben zinnen van anderen af te maken.

19. Larch (Lariks) - groep VI:
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet".

20. Mimulus (Maskerbloem) - groep I:
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.
21. Mustard (Herik) - groep III:
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak (Eik) - groep VI:
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed.

23. Olive (Olijf) - groep III:
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie

24. Pine (Den) - groep VI:
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde

25. Red Chestnut (Rode Kastanje) - groep I:
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose (Zonneroosje) - groep I:
Paniek, schrik,uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water (Bronwater) - groep VII:
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus (Hardbloem) - groep II:
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid

29. Star of Bethlehem (Vogelmelk) - groep VI:
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

30. Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) - groep VI:
Uiterste wanhoop, diepe neeslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain (IJzerhard) - groep VII:
Overenthousiasme, innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zendings- drang, in zichzelf gelovend, zichzelf dwingen door te gaan ook al zijn fysieke krachten uitgeput, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel.

32. Vine (Wijnrank) - groep VII:
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut (Walnoot) - groep V:
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangs- situaties, nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puberteit, etc.

34. Water Violet (Waterviolier) - groep IV:
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

35. White Chestnut (Paardekastanje) - groep III:
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

36. Wild Oat (Dravik) - groep II:
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose (Hondsroos) - groep III:
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid

38. Willow (Wilg) - groep VI:
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-gevoel".

39. Rescue Remedy (Voor noodsituaties):
Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend.
Google
Groepsindeling
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
|Angst | Onzekerheid | Onvoldoende interesse in het hier en nu | Eenzaamheid |
|Overgevoeligheid voor invloeden en ideeŽn van anderen | Moedeloosheid & wanhoop |
|Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen|
|Astrologie & Bachbloesem | Korte Groepsindeling|
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp