Bewust Water
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Bijzondere woorden vormen bijzondere kristallen


uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen van water.

Water is van essentieel belang voor alles wat op aarde leeft. Het aardoppervlak bestaat net zoals ons lichaam voor 70% uit water. Dus in onze directe omgeving is volop water voorhanden. Met de kwaliteit van het water is het lang niet overal, al te best gesteld en we staan hier maar zelden bij stil. De Japanner Maseru Emoto, die onderzocht al vele jaren water in relatie tot zijn omgeving. Hij heeft het ook voor de mens weten zichtbaar te maken, hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hij weet ons binnen te brengen in een wonderen wereld, waarin alles met alles samenhangt.
Op 2 december 2005 vond dr. Masaru Emoto's eerste lezing plaats in Nederland. Daarna zijn er vele gevolgd. De visuele presentatie door van Dr. Masaru Emoto, over het geheugen en de boodschap van water wist hij - hoewel - in het Japans - ons te boeien met zijn boodschap over water.  Emoto's werk is o.a. te zien de in de film  'What the bleep do we know'.
Masaru Emoto (Yokohama, Japan, 1943) is hoofd van het I.H.M. General Research Institute. In de afgelopen jaren heeft hij
Dr. Emoto ontdekte nu dat de scherpte en geraffineerdheid van het kristal evenredig zijn met de zuiverheid van het water.
Zo liet hij ons foto's zien van
Dit model van water als een drager van informatie is natuurlijk een zeer sterk argument in de strijd voor het wetenschappelijk bewijs van de homeopathie.

Het wordt nog veel boeiender, wanneer hij een foto onder het watermonster legt en de boodschap van de foto in het water wordt ingeprent.

Invloed van woorden op de kristalisatie
Bijna ongelooflijk wordt het, wanneer op de fles een etiket wordt gekleeft met een bepaald woord, eerst in het Japans onderzocht en later in een twintigtal westerse talen.
De proef werd ook gedaan met gesproken woord.

Enkele mensen in een kring moesten een aantal zinnen van liefde en dankbaarheid naar het water herhalen. Resultaat: prachtige harmonische kristallen vergeleken met die van de tegenproef.
Dear Jac,


Thank you for your email.  I'm Kyoko Iwamoto from I.H.M. General Institute which is headed by Dr. Emoto.  I'm glad to hear that you enjoyed Dr. Emoto's seminar in Holland.

Thank you for your offer to introduce Dr. Emoto's study on your website.
Linking with our English website such as "Hado.net"(http://www.hado.net/) or "Project of Love and Thanks to Water"(http://www.thank-water.net/english/index.htm) is very much welcomed.  Dr. Emoto's website has been introduced into several languages (http://www.masaru-emoto.net/). 

We have an office and laboratory in Liechtenstein and they have website in German (http://www.hado-life-europe.com/index.html).  Also, pictures of the front cover of his book are permitted to place on your site. 

If you have any question, please feel free to contact me at any time.


Love & Gratitude,

Kyoko Iwamoto
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Dr. Masaru Emoto heeft jarenlang experimenten gedaan met waterkristallen.

Het systeem ziet er ongeveer uit als volgt:

watermonsters uit een aantal verschillende landen. Iedereen kon aan de hand van de kristallen visueel waarnemen in welke mate die betreffende waterloop of bron van mineraal water levend of dood was. De ecologische toepassingen van zijn systeem zijn voordehandliggend.

Kristallisatie van water dat blootgesteld is aan bewuste informatie
Iets spectaculairder wordt het, wanneer hij bewust informatie aan water gaat doorgeven. Wanneer men bijvoorbeeld een neutraal watermonster gaat blootstellen aan muziek, dan gaan de achteraf gevormde waterkristallen daarvan getuigen, door harmonische patronen te vertonen, terwijl het niet behandelde staal een veel eenvoudiger en ruwer beeld geeft bij kristallisatie.

Deze dubbelblindmethode past hij steeds toe, zodat zijn resultaten niet aan toeval kunnen worden toegeschreven.
Het Japanse ideogram voor “dank u” gaf een prachtig kristal terwijl dat voor “domkop” een heel ruwe kristalisatievorm gaf.

Om zeker te zijn van de invloed van de kracht van het woord, deed Dr. Emoto de proef opnieuw in een twintigtal talen. Telkens gaf “dank u “ een mooi kristal dat heel duidelijk afstak tegen dat van “domkop”. Het aantal gevormde kristallen aan beide zijden was telkens zo groot, dat toeval volledig uit te sluiten is.

Share |