Altru´sme
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Altru´sme kan actief gecultiveerd worden

Altru´sme is een handeling, een gewoonte of een ethische doctrine. Het woord is voor het eerst gevormd in 1851 door de filosoof Auguste Comte (1798 - 1857), afgeleid van het Latijnse woord "alter" (een ander) in de betekenis van onbaatzuchtig in tegenstelling tot het veel oudere woord ego´sme.

Zien lijden, doet lijden. Dat dit gevoel eigenlijk een uitdrukking van empathie is, werd onlangs ontdekt door de Groningse promovenda Lidewij Niezink (RuG). En empathie zorgt er weer voor dat we anderen willen helpen: we worden er altruistisch van. In tegenstelling tot de evolutionaire theorie over altru´sme werkt dit mechanisme niet alleen bij familie, maar vooral bij vrienden. Altru´sme is dan ook geen automatisme maar een keuze.
Het biocentrisch altru´sme is een ethische houding die zich richt naar alle leven. Het is een onvoorwaardelijke dienstbaarheid, een zorgzaam engagement, een standvastige strijd tegen onrecht, een vastberaden verzet tegen ongelijkwaardigheid en een continue bescherming van de waardigheid van al het kwetsbare leven.
Volgens het biocentrisme (of ecocentrisme) heeft elke levensvorm een intrinsieke waarde (waarde onafhankelijk van het nut voor de mens), en de mens staat niet centraal maar is een gelijkwaardige partner met de niet-menselijke natuur. De nadruk ligt op het nastreven van het welzijn van elk levend wezen in elke persoonlijke, politieke of economische kwestie. Biocentrisme staat tegenover antropocentrisme, de stelling dat de mens centraal staat en meer waarde heeft dan dan de rest. Het altru´sme heeft hier de betekenis van onbaatzuchtigheid: anderen behulpzaam zijn met geen of nauwelijks eigenbelang. Altru´sme staat tegenover ego´sme, de hebzucht waarbij een persoon meer aan zijn eigen genot en pleziertjes denkt en de vitale belangen van anderen minacht.
Sociale vergelijking

We vergelijken ons allemaal met de mensen om ons heen ľ maar sommige mensen doen dat meer dan anderen. Bij deze groep zie je dat ze vaak negatieve emoties ervaren als ze zichzelf vergelijken met iemand die slechter af is, zoals spanning, onrust, angst en irritatie.ĺ Niezink ontdekte dat deze negatieve emoties eigenlijk een expressie zijn van empathische gevoelens. Deze mensen voelen zich betrokken bij de persoon in nood, identificeren zich ermee ľ en de negatieve emoties zijn een manier om dit uit te drukken.

Familie en vrienden

Het blijkt dat we vrienden in nood om andere redenen helpen dan familieleden. ĹVrienden worden geholpen omdat men empathische gevoelens heeft, en familieleden worden geholpen omdat men verwachtingen heeft over wederkerigheid.ĺ Een opmerkelijk resultaat, omdat altijd gedacht werd dat empathie vooral voorkomt binnen familierelaties. ĹMaar eigenlijk is het logisch. Als je wilt verhuizen, komt je broer je altijd helpen. Op je familie kun je doorgaans rekenen. Familie kies je niet. Vrienden wel. We voelen ons meer ÚÚn met vrienden, en daarom zijn empathische gevoelens belangrijker.ĺ


Altru´stisch keuzemodel

Niezink vergeleek ook verschillende onderzoeken naar empathie en concludeert dat de meetmethodes nogal verschillen. ĹEr wordt niet over hetzelfde concept gepraat. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar altru´sme.ĺ Niezink heeft vervolgens het Ĺaltru´stisch keuzemodelĺ ontwikkeld. Dit model gaat als volgt: Je ziet het leed van anderen. Dat leidt tot empathie. Hier heb je geen invloed op. Vervolgens kun je aantal verschillende emotionele responsen krijgen: meevoelen/meeleven met het slachtoffer, ongerustheid of Ĺteerhartigheidĺ (zachtaardige, tedere gevoelens). Op deze responsen heb je wel invloed. Deze verschillende responsen kunnen weer leiden tot compassie en altru´sme (het begrijpen van andermans leed en de wil om dat op te heffen). Niezink stelt: ĹAltru´sme is een keuze en kan actief gecultiveerd worden tijdens het waarnemen van andermans leed.ĺ


Negatieve klank onterecht

Het is verwonderlijk dat altru´sme in onze samenleving wordt ondergewaardeerd. ĹWe zijn roedeldieren. We kunnen niet zonder elkaar. Iets voor elkaar overhebben is daarom geen schande. Altru´sme maakt van de wereld een aangename plek.ĺ Als je een ander helpt, geeft dat een goed gevoel. ĹSommige mensen zeggen daarom dat het helpen van anderen gedaan wordt vanuit ego´stische motieven. Maar dat een actie positieve consequenties voor jezelf heeft, wil nog niet zeggen dat er geen altru´stische motieven aan ten grondslag kunnen liggen.ĺ
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Het liefst zouden we alleen maar gelukkig zijn, maar geluk is niet altijd makkelijk te bereiken. En als we geluk ervaren dan duurt het vaak maar kort.
Dagelijks worden we geconfronteerd met ongemakken en vervelende ervaringen die wij, of de mensen in onze omgeving, moeten ondergaan. Pas als we ons echt bewust worden van de onplezierige kanten van ons bestaan, zullen we gemotiveerd raken om er iets aan te veranderen. We zullen op zoek gaan naar de oorzaken ervan en methoden willen toepassen om onszelf ervan te bevrijden.
Om daarvoor het nodige doorzettingsvermogen en enthousiasme te kweken, moeten we waardering krijgen voor het eindresultaat: de totale bevrijding, een staat waarin het lijden definitief is opgeheven en het geluk blijvend en intens is?
Altru´sme binnen het dierenrijk

Altru´sme is niet een puur menselijke eigenschap, maar wordt ook vaak aangetroffen bij dieren en met name dieren die in sociale groepen leven. Sommige dieren riskeren hun leven om nakomelingen of partner te redden. Indien echter een individu zijn leven opoffert voordat het voor nakomelingen gezorgd heeft, dan kan het zijn genen niet doorgeven aan de volgende generatie. Dit betekent dat na een aantal generaties de genen die verantwoordlijk zijn voor dit gedrag weggeselecteerd zullen worden.
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  ę 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp