The Wave:kosmos in beweging
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Het is beter je droom te leven dan je leven te dromen!
Enige tijd geleden werden we uitgenodigd om naar een symposium te komen die werd georganiseerd door Ankh-Hermes in Stadshal de Flint te Amersfoort met als uitgangspunt dat meer dan ooit  de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen een diepgaande bevestiging van oude waarheden vormen, die een geweldige stimulans kunnen zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling.
De oude, eeuwige wijsheid en de spirituele tradities gaan er van uit dat de wereld doordrongen is van een creatief doel en dat de mens, die een spirituele natuur heeft, op aarde is om menselijke ervaring op te doen.
Dit deel gaat over wetenschappelijke experimenten waarbij wordt aangetoond dat wij bewust informatie kunnen opvangen op non-lokale ruimtelijke niveaus. Voorgevoelens zijn realiteit. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn: het signaal verplaatst zich terug in de tijd vanaf een hoger niveau van intentie. Het kan ook zijn dat op andere bewustzijnsniveaus intenties werkzaam zijn.


EnergieŽn manifesteren zich als golven. Ruimte en tijd zijn relatief. Tijd zelf is energie. De inmiddels ontdekte 'donkere ener-gie en donkere krachten' worden geschat op 95% van het universum. Slechts 5% van het universum bestaat uit fundamentele deeltjes en energetische krachten die door het standaardmodel worden beschreven.
Het holografische principe en de theorie van trillende snaren en energiedeeltjes leveren een beeld van een universele harmonie.
Het holografische principe (het geheel van het object is terug te vinden in elk deeltje van de fractale
geometrie van een driedimensionaal beeld), een verruimde perceptie op archetypische structuren en getallen (de gulden snede) en de zes kosmische getallen op grond waarvan en waarmee de structuur en de ordening in de kosmos beschreven kan worden met behulp van de huidige rekenkracht van computers, leggen de kosmische ordening bloot. Deze kosmische ordening, die we nķ leren kennen, brengt ons bevestigingen van de juistheid van de eeuwige wijsheid uit de oudheid.


Het blijkt dat ons zonnestelsel zich zelf in stand houdt: de geboorte, levensduur en dood van de sterren is een zelfregulerend proces. Daarmee kunnen we ons een vraag stellen over de grens tussen wat wij levend en niet-levend noemen.
Het is een nieuwe visie op de kosmos die momenteel aan het ontstaan is.
Een visie die de inzichten van vooraanstaande wetenschappers en de meeste recente research verbind met de oude wijsheid van de grote spirituele tradities van de wereld. Meer dan ooit vormen de meest recente wetenschappelijke
ontdekkingen een diepgaande bevestiging van oude waarheden, die een geweldige stimulans kunnen zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling. De jongste bevindingen van de wetenschap onthullen dat wat wij de realiteit noemen, in wezen een geheel is en dat het stoffelijk universum beschreven kan worden als een kosmisch hologram, in overeenstemming met het oude idee dat het Ene zich uitdrukt in de verscheidenheid van het vele. Bewustzijn manifesteert zichzelf in de vorm van energie, en de stoffelijke werkelijkheid wordt continu geschapen vanuit een enorme holografische matrix van energieŽn.

De informatie die op alle niveaus van bestaan door golven van energie wordt overgebracht vormt onze menselijke ervaringen . Jude Currivan, genezer, wetenschapper en auteur heeft hier o.a. het boek 'The Wave': kosmos in beweging en Het achtste chakra geschreven. Het gaat over datgene wat we ervaren en wat we ons kunnen voorstellen als 'realiteit'. Is er een ordening en is er een doel in of van de kosmos? Het betoog is gebaseerd op huidige holistische wetenschappelijke inzich-ten en het daarmee maken van 'voorstellin-gen' van zaken waar nog geen (voldoende) weten-schappelijk bewijs of onderzoek voor is. Voor ieder die geÔnteresseerd is in een mogelijk nieuw paradigma vanuit een breder perspectief, naast het paradigma van de fragmentarische, materialistische kosmos, biedt het boek informatie. In de nieuwe 'voorstelling' is ook een dieper beeld van de aard en het doel van de kosmos opgenomen, dit op basis van het brede perspectief waar de schrijfster gebruik van maakt.
Is het hele universum ťťn levend geheel dat geheel doordrongen is van doelgerichte intentie?
Als het 'ik' in staat is een verschijnsel te imagineren, in die realiteit te geloven en deze realiteit rechtstreeks te ervaren, dan is er sprake van co-creŽren.
Inmiddels is bewezen dat door intuÔtieve wijsheid van het hart positieve energiesignalen in staat
zijn lichaamsgebieden met een verstoorde balans te 'heropvoeden'. Informatie over de zeven chakra's en energieblokkades levert een volgende bouwsteen voor het betoog van de schrijfster. Het achtste chakra, dit alter-majorchakra maakt het octaaf vol, levert ons toegang tot resonantie met Gaia en het 'bezielde' zonnestelsel. Dan ontstaat een transformatie van onze perceptie.


In deel IV houdt de schrijfster een vurig pleidooi om het holo-grafische principe als paradigma te omarmen en de holistische wetenschap te gebruiken om als mens te overleven door onze intentie af te stemmen op het hoogste einddoel: het bewust co-creŽren van onze realiteiten. De resonantie van deze gezamenlijke co-creatie is groter dan de som er van: wij zijn de juwelen van de schepping en we zijn de scheppers er van.

Dr. Jude Currivan, afgestudeerd in natuurkunde en archeologie, interesseert zich van jongs af voor
bewustzijn en metafysica. Midden jaren negentig gaf ze een zeer succesvolle internationale loopbaan als zakenvrouw op en ging ze zich verdiepen in sjamanisme en oude wijsheidstradities.

Veel informatie werd overgenomen uit BK-Boeken.nl

Jude Currivan
Een paradigma is een verzameling regels en procedures (geschreven en ongeschreven) die twee dingen doet: (1) zij definieert grenzen of geeft ze aan; en (2) zij schrijft voor hoe er binnen de grenzen gehandeld moet worden om succesvol te zijn. Een paradigmaverschuiving betekent: een overstap naar een ander spel, een nieuwe verzameling regels. Door te denken dat Ďde wereldí er uitziet (en is) zoals wij die zien, creŽren we een 'geestelijke gevangenis'. De tralies van zo'n gevangenis zijn de blokkades in het denken. (voor verandering van paradigmaís
De wetenschappelijke avant-garde en de oude wijsheidstradities zijn het erover eens: bewustzijn drukt zich uit in energie, die zich weer manifesteert in golven. Ui de oneindige wisselwerking van golven wordt de gehele kosmos continu geschapen.


Het boek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur omdat het meerdere gebieden van de wetenschap combineert en de samenhang laat zien tussen de nieuwste inzichten in de wetenschap en eeuwige wijsheid uit wereldreligies en de getallenleer van de Egyptenaren, Pythagoras en de mysteriescholen. Jammer is dat het vele wetenschappelijke onderzoek dat wordt vermeld niet is voorzien van literatuurverwijzingen. Met het huidige internet is een en ander natuurlijk wel terug te vinden maar in een boek dat wetenschappelijk onderzoek introduceert en een nieuw paradigma neerzet verwacht ik adequate literatuurverwijzingen. Gelukkig is er wel een goed bruikbaar register.


klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp