klik hier voor actuele informatie
Spiritualiteit
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

definitie nu. We proberen te ervaren wat zich ter plaatse voor doet, op dié plek. Het dient geen belang om te denken dat we ons verleden - nu - kunnen ervaren.
Dit is nu, ditzelfde moment, niets mystiek, gewoon 'nu', heel simpel, rechtuit en assertief. En vanuit dat nu, ontstaat altijd en hoe dan ook, een zeker besef, dat je voortdurend in voeling bent met de werkelijkheid, ieder voor zich, waar je ook bent, voortdurend. We ervaren alles met fantastische precisie, altijd. En zo voelen we ons bedreigd door het nu, zodat we vluchten naar het verleden of de toekomst.
Begaan met ons leven in de materiële wereld, met ons rijkelijk leven, maken we voortdurend keuzes en die zien we - persé - niet als slecht of goed, alles wat we ervaren is een onbevooroordeeld ervaren.
Op ervaring kleeft geen label waarop staat dat die goed is of slecht is, we ondergaan ervaringen maar we passen er niet bijzonder voor op, we letten er ook niet op of we ergens heen gaan, we vinden dat te omslachtig, en berusten in de dood.
Dat is het probleem, dat we geen volkomen vertrouwen hebben in het 'nu-zijn'.
Maar van wat we werkelijk nu ervaren gaat een bijzondere kracht uit. Zulk een kracht dat we die niet onder ogen kunnen zien. Daarvoor moeten we putten uit het
verleden, of dromen van de toekomst, de hele tijd.
Misschien is dat waarom we heil zoeken in religie. Misschien is dat waarom we in de straten demonstreren. Misschien is dat waarom we in onvrede leven met de samenleving. Misschien is dat waarom we stemmen voor presidenten.
Het is nogal ironisch en inderdaad, amusant.


Geloof niets, alleen maar omdat men het je verteld, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

'Zeitgeist, de Movie' geeft een bijzondere kijk op spiritualiteit. Hieronder leest u de transcriptie die wij grotendeels hebben overgenomen en u van harte kunnen aanbevelen.
Dit initiatief is tot standgekomen met de inzet van Corwin!

Divide et impera; religie als het perfecte machtsinstrument
Spiritualiteit is een bepaalde term die in feite 'omgaan met intuïtie' betekent. De godsdienstige traditie is geneigd om zich aan dat woord vast te klampen. De ene daad wordt beschouwd als indruisen tegen goddelijke principes. De andere daad wordt beschouwd als tegemoet komen aan het goddelijke ... wat dan ook. De niet-godsdienstige traditie echter, stelt heel direct dat historische voorbeelden niet zo bijzonder belangrijk zijn. Werkelijk belangrijk is: hier en nu. 'Nu' is per
Hoe meer je onderzoekt, over wat we denken te weten, waar we vandaan komen en wat we doen, des te meer ontdek je dat we belogen zijn. We zijn door iedereen belogen. Waarom durf je ook maar te denken dat het geloof de enige waarheid is. De religieuze instituten van deze wereld, zijn de bron van alle vuiligheid. De religieuze instituten van deze wereld, zijn gecreëerd door dezelfde mensen, die jou jouw regering gaven, je corrupte opvoeding, die internationale bankkartels vormden. Want onze meesters geven niets om jou, of jouw familie. Het enige waar ze nu en altijd al om gaven, is het beheersen van de hele verdomde wereld.
We zijn misleid en weggevoerd van het enige goddelijke in dit universum, dat de mensen 'God' hebben genoemd. Ik weet niet wat God is, maar ik weet wel wat hij niet is. En totdat je bereid bent om de hele waarheid onder ogen te zien, waar het ook heenvoert, als je de andere kant op wilt kijken, of als je op zeker wilt spelen, zul je ergens onderweg ondervinden, dat je met goddelijke gerechtigheid speelt.
Hoe meer jij je ontwikkelt, hoe meer je begrijpt, hoe meer je de oorsprong van zaken ziet, hoe duidelijker de zaken worden, hoe meer je overal de leugens ziet.
Je moet de waarheid kennen, de waarheid zoeken en de waarheid zal je bevrijden.Ze moeten het wel moeilijk vinden, diegenen die het gezag als de waarheid zien, en niet de waarheid als het gezag.'
Citaat Gerald Massey - Egyptoloog
George Carlin - Stand up comedian  zegt o.a. in zijn conference:'... want ik moet jullie de waarheid vertellen, ik moet jullie de waarheid vertellen. Als het op lulkoek aankomt, enorme grote lulkoek, zul je versteld staan van de kampioen van de valse beloftes en overdreven eisen ...
Denk maar eens na, de Godsdienst heeft mensen er van overtuigd, dat er een onzichtbare man in de hemel leeft. Die alles ziet wat je doet, op elke minuut van elke dag. De onzicht-


bare man heeft een speciale lijst, met tien dingen, die je niet mag doen van hem. Als je één van die dingen doet, heeft hij een speciale plek voor je, vol met vuur en rook en brand en marteling en pijn, waar hij je heen stuurt om te leven en te lijden om te branden, om te stikken, te schreeuwen en te huilen. Voor eeuwig en altijd, tot het eind der tijden.
Maar hij houdt van je. Hij houdt van je. Hij houdt van je en hij heeft geld nodig. Hij heeft altijd geld nodig. Hij is almachtig, perfect, alwetend en wijs. Maar, hij kan niet met geld overweg. Godsdiensten innen miljarden dollars, betalen geen belasting en hebben altijd meer nodig. Dat is nog eens lulkoek. Holy shit.'


Dit is de zon.
Sinds meer dan 10.000 jaar voor Christus, is de geschiedenis verrijkt met rotstekeningen, die respect en aanbidding tonen voor dit object. Dat is eenvoudig te begrijpen, want elke keer als de zon opkomt, brengt hij licht, warmte en veiligheid. De mens beschermend tegen kou, blindheid en van roofdieren gevulde donkere nachten. Zonder hem, begrepen deze culturen, zouden gewassen niet groeien en zou het leven niet kunnen voortbestaan. Deze realiteit maakt de zon, tot meest aanbeden object ooit.
Zo waren ze zich ook bewust van de sterren. Door de sterren te volgen, konden ze gebeurtenissen herkennen en erop anticiperen, zelfs over langere perioden, zoals
Het grootste verhaal, ooit vertelt.
verduisteringen en volle manen. Ze catalogiseerden hemelse groepen, in wat we nu kennen als zonnestelsels.


Dit is het Zodiakkruis.

Als één van de oudste modelbeelden uit de menselijke geschiedenis laat het zien hoe onze zon in een jaar, de twaalf grootste zonnestelsels doorloopt. Het geeft tevens de twaalf maanden, de vier seizoenen en de keerkringen weer.
De term Zodiak stamt af van het feit dat zonnestelsels werden 'geantropomorforiseert' of 'verpersoonlijkt'. Door ze voor te stellen als figuren uit de aardse omgeving
werd het makkelijker om er over te communiceren.
Vroegere culturen volgden dus niet alleen de zon en de sterren, ze verpersoonlijkten ze met mythes, vanwege hun bewegingen en hun relaties. De zon, met z'n levenschenkende en behoedende functies, werd verpersoonlijkt met de ongeziene schepper of God. God 's zon. Het licht van de wereld. De behoeder van de mensheid.
De twaalf zonnestelsels, vertegenwoordigen de bestemmingen van God 's zon. Ze kregen namen, meestal namen uit de natuur, afgeleid van gebeurtenissen in de desbetreffende periode. Neem bijvoorbeeld, Waterman, de waterdrager, die de lenteregens brengt.

Dit is Horus.
Hij is de Zonnegod van Egypte, uit ongeveer 3000 voor Christus. Hij is de verpersoonlijkte zon, en zijn leven werd beschreven aan hand van de waargenomen zonnebewegingen. Dat soort verhalen noemt men tegenwoordig ook 'mythes'. Van uit oude Egyptische hiërogliefen, weten we veel over de Zonnemessias. Zoals, dat Horus, wat zon of licht betekent, een vijand had, Set. Set was de personificatie van de duisternis of de nacht. Metaforisch: elke morgen won Horus het gevecht van
Set. Terwijl 's avonds Set won van Horus en hem naar de onderwereld stuurde.
Het is belangrijk te weten, dat donker versus licht, of goed versus kwaad, één van de meest alomtegenwoordige mythologische twee-eenheden is en ook vandaag de dag nog veel voorkomt.
Grofweg, gaat het verhaal van Horus als volgt: Horus is op 25 december geboren, uit een maagd, Isis Mary. Zijn geboorte werd vergezeld, door een ster in het oosten die drie koningen leidde naar de geboorteplek van de nieuwgeboren heiland. Op zijn twaalfde was hij al een uitbundige kind-leraar. Op zijn dertigste werd hij gedoopt door ene Anap en begon hij met zijn geestelijk ambt. Horus had twaalf discipelen, waarmee hij rond trok. Hij verrichtte wonderen, zoals het helen van zieken en het lopen over water. Horus had aansprekende namen, zoals: 'De waarheid' en 'Het licht'. 'God 's gezalfde zoon', 'De goede herder', 'Het lam van God' en vele andere. Nadat hij verraden werd door Typhon, werd Horus gekruisigd, lag hij drie dagen begraven, waarna hij herrees. Deze verwijzingen naar Horus, origineel of niet, lijken door te zijn gedruppeld in vele culturen, want vele andere Goden kennen dezelfde mythologische structuur.
De Frygische Attis, werd geboren, uit de maagd Nana, op 25 december, werd gekruisigd, in een tombe gelegd en is na drie dagen herrezen.
Krishna uit India, geboren uit de maagd Devaki, met een ster in het oosten, die zijn komst aankondigde. Hij verrichtte wonderen met zijn discipelen en herrees na zijn dood.
De Griekse Dionysus, geboren uit een maagd op 25 december, was een reizende leraar, die wonderen verrichtte, zoals het veranderen van water in wijn. Men noemde hem: 'De koning der koningen', 'God 's enige ware zoon', 'De Alfa en Omega'. Hij herrees na zijn dood.
Mithra uit Perzië, geboren uit een maagd op 25 december. Hij had 12 discipelen en verrichtte wonderen. Na z'n dood lag hij drie dagen begraven, waarna hij herrees.
Men noemde hem ook: 'De waarheid', 'Het licht' en meer. Interessant is, dat de dag van aanbidding van Mithra, de zondag was.


Er zijn dus verschillende verlossers, uit verschillende perioden over de hele wereld, die voldoen aan de algemene karakteristieken. De vraag blijft, waarom die verwijzingen? Waarom baarde de maagd op 25 december? Waarom na drie dagen dood en daarna de herrijzenis? Waarom twaalf discipelen als volgelingen?


De vergelijking voor alle bovenstaande profeten is de zon. Eigenlijk zijn zij (volgens de stelling) de personificatie van de zon, keer op keer.

Ten tijde van drie koningen, staan de 3 sterren die drie koningen genoemd worden (al eeuwen) op 1 lijn met de ster Sirius. In de bijbel de ster die de drie koningen naar de geboorte van Jezus leidde. In werkelijkheid is het de geboorte van de zon die op die dag OOK op een precieze lijn ligt met deze 4 sterren.
25 december, geboorte van jezus.
Echter dit wordt in de stelling uitgelegd als geboorte van de zon.
Sirius is de ster (in het oosten) die de drie koningen volgens het verhaal naar de geboorte van jezus leidt.
Echter, drie koningen is de naam van de drie heldere Orion sterren die op 24 DECEMBER in een rechte lijn staan met Sirius, die op haar buurt weer eenzelfde lijn maakt met de opkomende zon die dag (het winter zonnekeerpunt die de weg naar de lente weer gaat maken). Kortom: De drie koningen volgen Sirius naar de zon. Naar ... Jezus.
De dood van Jezus is een paar dagen ervoor een ander jaar. Echter daarna blijft jezus 3 dagen dood om vervolgens te herrijzen. Maar......
....
de zon blijft ogenschijnlijk 3 dagen staan van 22 tot en met 25 december om vervolgens weer op te stijgen vanaf zijn laagste punt, richting zomer. Tijdens dit proces kun je de kruisconstellatie zien in de sterren. De dood van de zon ( van jezus ) gebeurt dus tijdens die kruisconstellatie van bepaalde sterren, waarna hij na 3 dagen opstijgt en zich (in tegenstelling tot daarvoor) weer omhoog gaat bewegen, met de belofte van zomer daaruitvoortvloeiend.

Nog een fenomeen dat plaatsvindt rond de 25e december, of de winterzonnewende. Van de zomer naar de winterzonnewende, worden de dagen korter en kouder. Vanaf het noordelijk halfrond, lijkt de zon zuidelijk te gaan en wordt hij kleiner en minder aanwezig. Kortere dagen en het stoppen van de groei, bij het bereiken van de winterzonnewende, symboliseerden in de oudheid de dood. Het was de dood van de zon.

Laten we eens kijken naar de laatste messiassen.
Jezus Christus werd geboren uit de maagd Maria, op 25 december in Bethlehem. Zijn komst werd aangekondigd, door een ster in het oosten, wiens pad door drie koningen werd gevolgd, om de geboorteplek van hun heiland te vinden. Met twaalf jaar was hij leraar, op z'n dertigste werd hij gedoopt door Johannes de Doper. En begon zo aan z'n geestelijk ambt. Jezus had twaalf discipelen, waarmee hij rondtrok, verrichtte wonderen, zoals genezingen, op water lopen,
de doden opwekken. Men kende hem als: 'De koning der koningen', 'De zoon van God', 'Het licht van de wereld', 'De Alfa en Omega', 'Het lam van God' en meer.
Na het verraad van Judas, voor 30 zilverlingen, werd hij gekruisigd, in een tombe geplaatst waarna hij na drie dagen herrees en opsteeg naar de hemel.
Allereerst is die geboortecyclus volledig astrologisch. De ster in het oosten is Sirius, de meest heldere ster. Die op 24 december in lijn staat met de drie meest heldere sterren van Orion constellatie. Deze drie heldere Orion sterren noemde men vroeger, de Drie Koningen. De drie meest heldere sterren en de grootste daarvan, Sirius,
wijzen naar de zonsopgang op 25 december. Daarom 'volgden' de Drie Koningen de ster in het oosten, om de zonsopgang te zoeken, de geboorte van de zon.
De maagd Maria is de constellatie Virgo, ook bekend als Virgo de Maagd. Virgo in het Latijn betekent maagd. Het oude lettersymbool voor Maagd is veranderd "m". Dit is de reden waarom Maria samen met andere moeders maagd, zoals Adonis' moeder Myrrha of Boeddha's moeder Maya begint met een 'M'.  Virgo was ook bekend als 'Huis van brood' en Virgo wordt voorgesteld als een maagd, die een bos koren vasthoudt. Dit 'Huis van brood' en het korensymbool, vertegenwoordigen, augustus en september, de oogstmaanden. Bethlehem betekent letterlijk vertaald, 'Huis van brood'. Bethlehem verwijst dus naar de constellatie van Virgo, een plek aan de hemel, niet op aarde.

Nog een fenomeen dat plaatsvindt rond de 25e december, of de winterzonnewende. Van de zomer naar de winterzonnewende, worden de dagen korter en kouder. Vanaf het noordelijk halfrond, lijkt de zon zuidelijk te gaan en wordt hij kleiner en minder aanwezig. Kortere dagen en het stoppen van de groei, bij het bereiken van de winterzonnewende, symboliseerden in de oudheid de dood. Het was de dood van de zon.
En op 22 december was het

overlijden van de zon bereikt. De zon bewoog zuidwaarts gedurende zes maanden, naar z'n laagste punt aan de hemel. Hier gebeurt iets bijzonders: de zon gaat niet verder naar het zuiden, zo lijkt het tenminste drie dagen lang. En gedurende die drie dagen pauze, stijgt de zon op in de nabijheid, van het Zuidelijk kruis, de 'Kruisconstellatie'. En daarna, op 25 december, beweegt de zon één graad noordelijker, als teken voor langere dagen, warmte en de lente. En daarom werd gezegd:
de zon was drie dagen dood in het kruis, voordat hij herrees of werd herboren.
Dit is waarom Jezus en vele andere Zonnegoden, de kruising, de drie dagen dood en het herrijzenisconcept delen. Het is de zonnewende, voordat de zon terugkeert naar het noordelijk halfrond en lente en dus redding brengt. Echter, ze vierden de herrijzenis van de zon niet voor de lente kwam, ofwel pasen.
Omdat de zon niet voordat de lente begon, de duisternis overwon, door langere dagen met daglicht, dan met duisternis en
de revitaliserende van de lente zichtbaar werd.
De meest duidelijke astrologische symboliek rond Jezus, betreft de 12 discipelen. Dat zijn gewoon de 12 sterrenbeelden van de Zodiak, waarmee Jezus, als de zon, mee rondtrekt. In feite, komt het nummer twaalf veel voor in de Bijbel.voor de lente kwam, ofwel pasen.
Omdat de zon niet voordat de lente begon, de duisternis overwon, door langere dagen met daglicht, dan met duisternis en
de revitaliserende van de lente zichtbaar werd.
De meest duidelijke astrologische symboliek rond Jezus, betreft de 12 discipelen. Dat zijn gewoon de 12 sterrenbeelden van de Zodiak, waarmee Jezus, als de zon, mee rondtrekt. In feite, komt het nummer twaalf veel voor in de Bijbel.
Terugkomend op het Zodiak kruis, het verpersoonlijkte leven van de zon was niet alleen een artistieke uiting of een instrument om de zon te volgen, het werd ook
een heidens spiritueel symbool. Een versimpeling ziet er als volgt uit.
Dit is geen Christelijk symbool. Het is een heidense voorstelling, van het Zodiak kruis. Daarom werd Jezus in vroege afbeeldingen, altijd met z'n hoofd aan het kruis afgebeeld. Want Jezus is de zon.
De zoon van God, het licht van de wereld, de herrezen redder, die terugkeert, zoals iedere morgen, met de heiligheid van God, die beschermt tegen de duisternis, elke morgen herboren. Komend door de wolken, aan de hemel met z'n doornenkroon, ofwel zonnestralen.
Wat betreft de astrologische en astronomische metaforen in de Bijbel, is één van de belangrijkste, de tijdsperioden.
In de geschriften wordt vaakverwezen naar de perioden in de tijd. Om het te begrijpen, moeten we het fenomeen, van de dag- en nachteveningen onderzoeken.
De oude Egyptenaren en de culturen daarvoor, beseften dat elke 2150 jaar de zonopgang in de lente, begon in een ander teken van de Zodiak. Dit heeft te maken met een kleine slingering, die de aarde om z'n as maakt. Dat heet 'precessie' omdat de constellaties meer achteruit gaan, zoals normaal is. Deze verandering, die de twaalf tekens doorlopen, duurt ongeveer 25756 jaar. Dit noemen we ook wel 'het grote jaar'. De oude beschavingen wisten dit, en beschouwden elke 2150 jaar als een periode.
Van 4300 VC tot 2150 VC, was er de periode van Taurus, de Stier.
Van 2150 VC tot 1 NC, de periode van Aries, de Ram.
Van 1 NC tot 2150 NC, de periode van Picses, de Vissen, onze periode.
En na 2150 jaar begint een nieuwe periode:
de periode van de Aquarius, de Waterman

overlijden van de zon bereikt. De zon bewoog zuidwaarts gedurende zes maanden, naar z'n laagste punt aan de hemel. Hier gebeurt iets bijzonders: de zon gaat niet verder naar het zuiden, zo lijkt het tenminste drie dagen lang. En gedurende die drie dagen pauze, stijgt de zon op in de nabijheid, van het Zuidelijk kruis, de 'Kruisconstellatie'. En daarna, op 25 december, beweegt de zon één graad noordelijker, als teken voor langere dagen, warmte en de lente. En daarom werd gezegd:
de zon was drie dagen dood in het kruis, voordat hij herrees of werd herboren.
Dit is waarom Jezus en vele andere Zonnegoden, de kruising, de drie dagen dood en het herrijzenisconcept delen. Het is de zonnewende, voordat de zon terugkeert naar het noordelijk halfrond en lente en dus redding brengt. Echter, ze vierden de herrijzenis van de zon niet

De Bijbel heeft het over een symbolische verandering in drie periodes, met een voorspelling voor een vierde. In het oude testament, als Mozes met de tien geboden van de berg Sinaï komt, is hij ontzet als hij ziet, dat zijn mensen een gouden kalf aanbidden. Hij vernielt de stenen geschriften en beval zijn mensen elkaar te doden, om zich te zuiveren.
De meeste Bijbeldocenten, zullen deze woede duiden als een feit, dat de Israëlieten een verkeerd symbool aanbaden. De waarheid is, dat de gouden stier, Taurus de stier is. Terwijl Moses, de nieuwe periode, van Aries de Ram voorstelde. Dat is waarom zelfs vandaag de dag, de joden nog op de ramshoorn blazen. Mozes vertegenwoordigt de nieuwe periode, iedereen moet daarom de oude periode vergeten. Andere Godheden kennen dit ook, zoals Mithra, een voorchristelijke God, die de stier doodt, in dezelfde symboliek.
Jezus is degene, die ons naar de volgende periode leidt, de periode van de vissen. De vissensymboliek is overvloedig aanwezig in het nieuwe Testament. Jezus voedt 5000 mensen, met brood en twee vissen. Als hij zijn ambt gaat uitoefenen in Galilea, volgen hem twee visserslieden. En iedereen kent wel de 'Jezus vis', achter op auto's geplakt. Weinigen weten wat het werkelijk betekent. Een heidens astrologisch symbool,


voor het koninkrijk van de zon, in de vissenperiode. De vermoedelijke geboortedag van Jezus, is essentieel voor de start van deze periode.
In Lukas 22:10, als Jezus door zijn discipelen gevraagd wordt, naar waar het volgende lentefeest is na z'n vertrek, antwoordt Jezus: 'Kijk uit naar een man met een kan water als je de stad binnenkomt, volg hem in het huis dat hij binnengaat.'
Dit geschrift is de meest onhullende van alle astrologische referenties. De man die een kan water draagt, is Aquarius of Waterman, de waterdrager, die altijd als een waterschenkende man wordt afgebeeld. Hij vertegenwoordigt de periode van na de vissen. En als de zon, God 's zoon, de periode van vissen verlaat, Jezus, zal hij de periode van Waterman binnengaan. Want Waterman volgt Vissen op, in de reeks van eveningen. Wat Jezus zegt, is
dat na de periode van de Vissen de periode van Waterman volgt. We hebben allemaal van het einde der tijden gehoord en het einde van de wereld. De cartooneske afbeeldingen in het boek Openbaringen terzijde, de belangrijkste oorzaak voor deze opvatting komt uit Matheus 28:20, als Jezus zegt : "Ik blijf bij jullie, tot het eind van de wereld."

In de King James Bijbel is 'wereld' een foute vertaling, naast andere. Het gebruikte woord is 'aeon', dat 'periode' betekent: "Ik blijf bij jullie,tot het einde van deze periode." Dat is waar, als Jezus z'n Vissen personificatie eindigt, wanneer de zon naar Waterman gaat. Het hele concept over het einde der tijden en het einde van de wereld, is een fout geïnterpreteerde astrologische allegorie. Laten we dat eens tegen zo'n 100 miljoen Amerikanen zeggen, die denken dat het einde van de wereld nadert.
Daarnaast, is de figuur Jezus, als literair en astrologische hybride, een expliciet plagiaat van de Egyptische Zonnegod, Horus. Bijvoorbeeld, 3500 jaar geleden ingehouwen in de muren van de Luxor tempel in Egypte, zijn afbeeldingen van de Aangekondigde Geboorte, de Onbevlekte Ontvangenis, en de geboorte en de
aanbidding van Horus.
De beelden beginnen met de aankondiging voor de maagd Isis, dat ze Horus zal baren, gevolgd door Neith, de Heilige Geest, die haar zwanger maakt en dan de maagdelijke geboorte en de aanbidding. Exact gelijk aan Jezus z'n wonderbaarlijke verwekking. In feite zijn de literaire gelijkenissen tussen het Egyptische geloof en het Christelijke geloof verbluffend. En het plagiaat gaat door.
Het verhaal van Noah en z'n Ark, komt direct uit die traditie. Het beeld van de Grote Zondvloed is alomtegenwoordig in de oude tijden, met meer dan 200 verslagleggingen daarover, gedurende verschillende perioden.
Men hoeft niet verder te zoeken, naar een voorchristelijke bron, dan het epos van Gilgamesh, geschreven in 2600 VC. Dit verhaal spreekt over een Zondvloed bevolen door God, over een ark met geredde dieren en zelfs de vrijlating en de terugkeer van een duif, overeenkomstig het Bijbelverhaal, naast vele andere overeenkomsten.
En dan nog het plagiaat, bij het verhaal over Mozes. Over Mozes wordt verteld, dat hij als baby in een rieten mandje de rivier op dreef, om zo kindermoord te voorkomen. Hij werd later gered door een Koninklijke dochter en opgevoed als een prins. De baby en het mandje verhaal, stammen af van de mythe van Sargon van Akkad, uit zo rond 2250 VC.
Sargon werd als baby in een rieten mandje gelegd, om zo kindermoord te voorkomen en de rivier opgeduwd. Hij werd gered en opgevoed door Akki, een Koninklijke vroedvrouw.

Citaat Thomas Paine, 1731-1809
'Het Christelijke geloof parodieërt het vereren van de zon, door een man die men Christus noemt in haar plaats te stellen, en deze te aanbidden zoals voorheen de zon.'

Mozes staat bekend als de wetgever, de gever van de Tien Geboden. Het geven van wetten van een God, aan een profeet op een berg, is een oud motief.
Mozes is gewoon een nieuwe wetgever, in de lange rij van mythologische geschiedenis. In India, was Manou de grote wetgever. Op Kreta ging Minos naar de berg Dikta, waar Zeus hem heilige wetten gaf. In Egypte had je Mises, die stenen tabletten droeg met daarop geschreven, God 's wetten.
En voor wat de Tien Geboden betreft, die zijn overgenomen uit Voorspelling 125, in het Egyptische dodenboek.
Het, 'Ik heb niet gestolen', uit het boek der doden, werd, 'Gij zult niet stelen', 'Ik heb niet gedood', werd 'Gij zult niet doden', 'Ik heb geen leugens verteld', werd 'Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen' enz. In feite, is de Egyptische religie te zien als de primaire basis, voor de Joods Christelijke theologie.
Dopen, leven na de dood, dag des oordeels, maagdelijke geboorte, dood en wederopstanding, kruisiging, de ark des verbond, besnijdenis, reddingen, de heilige communie, zondvloed, Pasen, kerstmis, lentefeest en nog veel meer heeft zijn oorsprong in Egyptische ideeën, ver voor het Christendom en het Jodendom.
Justin Martyr, één van de eerste Christelijke historici en verdediger schreef: 'Als wij zeggen, dat Hij, Jezus Christus, onze leraar, verwekt werd zonder seksueel contact, werd gekruisigd, stierf, weer opstond en opsteeg naar de hemel, dan geloven wij niets anders, dan dat wat jullie aannemen over de zonen van Jupiter.'
In een ander geschrift, zegt Justin Martyr: 'Hij werd geboren uit een maagd, accepteer dit met wat je gelooft over Perseus. Het blijkt, dat Justin en andere vroege Christenen wisten hoe dicht Christendom en het heidens geloof bij elkaar lagen. Justin had echter een oplossing. Wat hem betrof, lag het aan de duivel.
De duivel bestond al vóór Christus en zijn beeld werd gevormd in de heidense wereld.

George Carlin -Stand Up Comedian
'Fundamentalistisch Christendom. Fascinerend. Deze mensen geloven, dat de wereld 12.000 jaar oud is. Ik ... zweer het bij God ... Ik heb er eens eentje bevraagd. Oké, fossielen van dinosaurussen.
Hij zei: "Dinosaurusfossielen? Die bracht God om ons geloof te testen." ... ik vermoed, dat God jou hier heeft gebracht, om mijn geloof te testen, makker.'
bijeenkomst dat de politiek gemotiveerde Christelijke doctrines werden vastgesteld. En zo begon een lange geschiedenis van Christelijke bloedvergieten en spirituele fraude.
En de daaropvolgende 1600 jaar, zou het Vaticaan heel Europa in een politieke wurggreep houden. Dit zou leiden vreugdevolle perioden als de Middeleeuwen, samen met verlichtende perioden zoals de Kruistochten en de Inquisitie. Het Christendom is, samen met alle andere theïstische geloofsystemen de fraude der tijden. Het dient om de soorten los te maken van de natuurlijke wereld, en evenzo van elkaar. Het steunt blinde onderwerping aan autoriteit. Het tast de menselijke verantwoordelijkheidszin aan door het 'betrouwen op God' boven alles te stellen, en bijgevolg kunnen de meest verschrikkelijke misdaden begaan worden in de naam van 'Goddelijke Streven'. En bovenal houdt het hen aan de macht die de waarheid kennen, en de mythe gebruiken voor de manipulatie en controle van hele samenlevingen.
De religieuze mythe is de meest krachtige machinatie ooit gemaakt, en dient als de psychologische bodem waarop andere mythen kunnen gedijen. Een mythe is een idee dat, alhoewel breed geloofd, fout is.
In een dieper besef, een religieus besef, dient een mythe, als een oriënterend en mobiliserend verhaal voor de mensen.
De focus ligt niet op de relatie tussen het verhaal en de realiteit, maar op z'n functie. Een verhaal werkt niet, tenzij het als waarheid wordt gezien in een samenleving of land. Er komt geen debat op gang. Als sommigen het wagen, een vraag te stellen naar het waarheidsgehalte van het heilige verhaal, willen de hoeders van het geloof niet met hen in debat gaan. Ze ignoreren ze, of beschuldigen ze van godslastering.
De Bijbel is niets meer, dan een astrotheologische literaire hybride, net als alle andere mythologische religies daarvoor. Het aspect van het doorgeven van karaktereigenschappen, kan in het boek zelf gevonden worden. In het Oude Testament, staat het verhaal van Jozef. Jozef was het prototype voor Jezus. Jozef werd op wonderbaarlijke wijze geboren, Jezus ook. Jozef was er één van twaalf broers, Jezus had twaalf discipelen. Jozef werd voor 20 zilverlingen verkocht, Jezus voor 30. Broer Judah, stelt de verkoop van Jozef voor, discipel Judas deed dat bij Jezus. Jozef begon met zijn werk op z'n 30 ste, Jezus ook. Deze gelijkenissen duren maar voort.
Is er geen niet Bijbels historisch bewijs, over een persoon, met de naam Jezus, de zoon van Maria, die rondtrok met twaalf volgelingen, mensen helend en zo?
Er zijn verschillende historici, die rond de Middellandse zee leefden, tijdens of vlak na, het veronderstelde leven van Jezus. Hoeveel historici hebben deze figuur beschreven?
Geen één.
Ofschoon, verdedigers van het bestaan van de historische Jezus het tegendeel aanvoeren. Traditioneel worden er vier historici vernoemd die verwijzen naar het bestaan van Jezus.
Plinius de Jonge, Suetonius en Tacitus, zijn de eerste drie.
In al hun aantekeningen staan hoogstens een paar zinnen, die wijzen naar Christus of 'de Christ', dat eigenlijk geen naam, maar een titel is. Het betekent: 'De ge-
zalfde'. De vierde bron is Josephus en dit is bewezen een vervalsing te zijn. Zielig genoeg, wordt het nog steeds als waarheid gezien.
Je zou denken, dat iemand die opstond uit de dood en voor velen zichtbaar, opsteeg naar de hemel en vele wonderen verrichtte, een plek in de geschiedenis verworven zou hebben. Nee dus, want na het wegen van het bewijs, is er een grote kans, dat de figuur, bekend als Jezus, nooit bestaan heeft.Wij willen niet onaardig zijn, maar feitelijk. Wij willen geen gevoelens kwetsen, maar academisch correct zijn in wat wij weten dat de waarheid is. Het Christendom is gewoon niet gebaseerd op waarheid. In onze bevinding is het Christendom niets meer dan een Romeins verhaal, politiek vormgegeven.'
In realiteit was, Jezus was de Zonnegod van de Gnostische christelijke sekte, en zoals alle andere heidense goden, hij was een mythische figuur. Het was het politieke establishment dat er op toezag dat de figuur van Jezus in leven werd gehouden ten behoeve van sociale controle.
In 325 NC, te Rome, riep keizer Constantijn op een convententie, de Raad van Nicea bijeen. Het was op deze


Citaat: Bisschop Tucker Carlson

'Het is verkeerd, godslasterlijk en zondig te suggereren, impliceren of anderen te helpen, bij de conclusie, dat de Amerikaanse regering 3000 landgenoten vermoordde.'

'Religie kan nooit de mensheid hervorming, want religie is slavernij.'
Robert Green Ingersoll, 1833-1899


"Volgens het Atrahasis epos was Enki de schepper en redder van de mens http://nl.wikipedia.org/wiki/Atrahasis_epos. De goden wilden de mensheid vernietigen. Enki lichtte echter de trouwe volger Noach in over de plannen van de Oppergoden om de mensheid (geschapen door Enki) te vernietigen met de zondevloed. Die vloed die in de Soemerische, Assyrische, Babylonische, Griekse, Romeinse mythologie voorkomt alsmede in de Islam en de Bijbel."


Lees meer over de zondvloed : http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-eposWetenschappers konden jarenlang voor de televisie beweren dat de Bijbel niet gebaseerd was op betrouwbare informatie en dat het niet mogelijk was om enig fatsoenlijk historisch bewijs te vinden voor de betrouwbaarheid van dit boek. De Farao’s meldden immers geen uittocht van Israëlieten en dus kon de rest ook niet waar zijn, zo suggereerden zij. En inderdaad de Egyptenaren vermeldden in het geheel niet over Mozes en de 7 vette en de 7 magere jaren, de grote hongersnood die in het boek Genesis hoofdstuk 41 vers 1 en verder wordt beschreven. Die wetenschappers vermeldden er niet bij, dat Egyptenaren de akelige gewoonte hadden om betrouwbare informatie uit de geschiedenis weg te zuiveren, als deze geschiedenis het falen van hun (vorige) machthebbers aantoonden. Hoe vaak is het niet gebeurd dat de opvolgende Farao de opdracht gaf om alle Hiëroglifische informatie van zijn voorganger van de gebouwen te beitelen? Dat zijn legio gevallen geweest!

Maar nu zijn er recent toch enige kleine barstjes verschenen in de stelligheid van die wetenschappers die beweren dat de Bijbel onbetrouwbaar is. Geheel toevallig werd na een zandstorm, enige jaren geleden in Zuid-Egypte, een grote historische vondst gedaan. Het betreft hier een van woestijnzand ontdane manshoge steen met Egyptische hiërogliefen erop, waarop tot verbazing van iedereen de grote hongersnood beschreven staat die ook in de Bijbel voorkomt, zoals die beschreven is in Genesis 41 vers 1 e.v.!

Voor het eerst is er nu eindelijk een historisch bewijs, een Egyptologisch bewijs gevonden dat de informatie uit de Bijbel correct blijkt. Hierboven vindt men de foto van de bewuste Jozefsteen in Zuid-Egypte, waar onlangs een cameraploeg heeft gefilmd.

Laten de wetenschappers en al die critici in hun kielzog zich in het vervolg wat minder hard op de borst kloppen. Ze blijken in ieder geval volledig ongelijk te hebben. En wie weet rolt er binnenkort nog meer geologisch of historisch bewijs binnen. Het is een kwestie van afwachten!Paus Johannes Paulus II heeft in 1994 verklaard dat Jezus niet echt op 25 december was geboren, maar dat deze datum was gekozen omdat het al de datum van een heidens midwinterfeest was. Deze verklaring bracht een flinke schok teweeg want voor de gewone christenen was dit iets geheel nieuws. Toch is dit nog maar het topje van de ijsberg, want theologen erkennen al heel lang dat het hele kerstverhaal een mythe is. Bron:Volkskrant
Wetenschap is geboren uit filosofie, de roots van wetenschap is filosofie. Als je een mosterdzaadje plant, groeit daar een mosterdboompje uit, niet iets anders. Hetzelfde met wetenschap en filosofie, wetenschap bestaat uit tal van axioma's. ...
Teveel “dingen” zijn slechts geloof en nooit gezien of letterlijk waargenomen.
Wat is het verschil dan nog tussen wetenschap, filosofie of geloof?
Zolang men in de wetenschap over theorieën spreekt en deze continue probeert te verbeteren ( = veranderen) is wetenschap ook gewoon een vorm van geloof."Cosmic religious feeling...is very difficult to explain...to anyone who is entirely without it, especially as there is no anthropomorphic conception of God corresponding to it. ... How can cosmic religious feeling be communicated from one person to another, if it can give rise to no definite notion of a God and no theology?"

Albert Einstein (Lecture on "Religion and Science" in The World as I See It, p. 27)


Wat betreft Jezus.
Ik geloof niet in Jezus als materie,maar als een filosifie.
Leef als jezus.
GOD red.
Wat Jezus betekende.
Als je alle punten opnoemt wat in Jezus zijn leven is gebeurt, je gewoon beter eerst de oude culturen erbij kan halen.
Krisnha.
Mytrha.
En nog een paar.
Allemaal geboren uit de maagd.
12 volgelingen.
De 3 sterren.
De 25ste.
Lijkt me eerder dat de bijbel plagiaat pleegde.
Zo fris is het cristendom ook weer niet.
Denk aan alles wat uitgemoord werd door het cristendom,.
Of namens het cristendom.
De katharen, inca's, maya's, vrouwen, vrijdenkers, negers, etc en etc wat uitgeroeid diende te worden.

Uit: Sander Aka Tamso
E.M. Murdock schreef recentelijk een uitgebreid gedocumenteerd werk onder de titel ‘Christ in Egypt’, waarin zij in zeshonderd pagina’s aantoont dat Christus feitelijk van Horus is geplagieerd. Uiteraard wordt de connectie heftig door christenen ontkent (zie verder o.m. religioustolerance.org). Zelfs de naam Israël zou een Egyptische oorsprong hebben volgens sommige bronnen; op zich niet verwonderlijk als je bedenkt dat de nomadische Israëlieten in Egypte leefden toen Mozes hen uit dat land geleidde naar het door God ‘beloofde land’ Kanaän. Is-Ra-El zou een samenstelling zijn van Isis, de Egyptische moeder- en maangodin, Ra verwijzend naar de mannelijke zonnegod Amen-Ra, en El (enkelvoudvorm van Elohim), de benaming voor de Kanaänitische God gewijd aan Saturnus. Voor zijn verering was niet de Zon-dag maar de Saturnus-dag, ‘dies Saturni’, Saturday, oftewel zaterdag gereserveerd. Aangezien het leeuwendeel van de aandacht uitging naar El, riep het ‘Volk van God’ zaterdag, de sabbat, uit tot heilige dag. Officiële bronnen ontkennen deze verklaring heftig, de etymologische oorsprong zou onduidelijk zijn.

uit: Anarchiel.com
Dozijnen messiassen aan het firmament
Ook andere religies ouder dan het christendom kennen messiassen die soms verbluffende overeenkomsten met Christus vertonen waardoor de indruk ontstaat dat de Christelijke religie wel eens leentjebuur zou kunnen hebben gespeeld. De tegenstribbelende christenen ten spijt; van toeval kan eigenlijk nauwelijks meer sprake zijn. Aan de uniciteit van Christus als eniggeboren, lichtbrengende ‘Son/Sun of God’ kan ernstig getwijfeld worden.


Een andere Zoon/Zon van God, genaamd de Messias of Christos, geboren in een stal, vergezeld door twaalf discipelen met wie hij het laatste avondmaal gebruikte, geboren op 25 december, gestorven als zoenoffer voor zondige mensen, opgestaan en naar de hemelse Vader gevaren, wederkomend om de mensheid te oordelen, onderdeel van de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, dikwijls afgebeeld met een aureool, voor wie gedoopte gelovigen ter nagedachtenis aan Zijn lichaam en bloed wijn drinken en brood eten en aan wie de Zondag als rustdag is gewijd: Mythras.


Naast Horus en Myhras is er Dionysos oftewel Bacchus, eveneens een Zoon/Zon van God, de heiland, geboren uit een maagd op 25 december in een stal in aanwezigheid van drie herders, gestorven als zoenoffer voor onze zonden en van wie de volgelingen gedoopt werden. Dionysos veranderde water in wijn - wijn die drinkers veranderde in een ‘bevrijde, nieuwe mens’ - liet de doden herrijzen en vierde het laatste avondmaal met twaalf discipelen. Mythras, Horus, Krishna, Dionysos, Attis, Osiris; naast hen bestaan er nog dozijnen soortgelijke zonnegodheden.


Plutarchus, Livius, Seneca: geen van de vele historici ten tijde van Jezus documenteren Jezus’ mirakels, terwijl je dat toch zou verwachten bij wereldnieuws over iemand die op water kan lopen, water in wijn verandert en doden tot leven brengt. Slechts drie historici maken melding van ene ‘Christos’ maar dat is geen eigennaam doch een aanduiding, betekenend ‘gezalfde’, een predikaat in de oudheid voor iedereen van gezag of status, vaak een koning, soms een godheid (Klik hier voor een 2-delige video-uitleg over de christusmythe: een, twee).

Bron: Anarchiel.com
Comparison of some life events of Horus and Jesus:
Event       
Horus
Yeshua of Nazareth, a.k.a. Jesus
Conception:
By a virgin. There is some doubt about this matter
By a virgin
Father:
Only begotten son of the God Osiris.
Only begotten son of Yehovah (in the form of the Holy Spirit).
Mother:
Isis-Meri.
Miriam (now often referred to as Mary).
Foster father:
Seb, (a.k.a. Jo-Seph).
Joseph.
Foster father's ancestry:
Of royal descent
Of royal descent.
Birth location:
In a cave.
In a cave or stable.
Annunciation:
By an angel to Isis, his mother.
By an angel to Miriam, his mother
Birth heralded by:
The star Sirius, the morning star.
An unidentified "star in the East."
Birth date:
Ancient Egyptians paraded a manger and child representing Horus through the streets at the time of the winter solstice (about DEC-21). In reality, he had no birth date; he was not a human.
Born during the fall. However, his birth date is now celebrated on DEC-25. The date was chosen to occur on the same date as the birth of Mithra, Dionysus and the Sol Invictus (unconquerable Sun), etc.
Birth announcement:
By angels.
By angels
Birth witnesses:
Shepherds.
Shepherds.
Later witnesses to birth:
Three solar deities.
An unknown number of wise men. 3 They are said to have brought three gifts; thus the legend grew that there were three men.
Death threat during infancy:
Herut tried to have Horus murdered
Herod tried to have Jesus murdered.
Handling the threat:
The God That tells Horus' mother "Come, thou goddess Isis, hide thyself with thy child."
An angel tells Jesus' father to: "Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt."
Rite of passage ritual:
Horus came of age with a special ritual,  when his eye was restored.
Taken by parents to the temple for what is today called a bar mitzvah ritual.
Age at the ritual:
12
12
Break in life history:
No data between ages of 12 & 30.
No data between ages of 12 & 30.
Baptism location:
In the river Eridanus.
In the river Jordan.
Age at baptism:
30.
30.
Baptized by:
Anup the Baptiser.
John the Baptist, a.k.a. John the Baptist.
Subsequent fate of the baptiser:
Beheaded.
Beheaded.
Temptation:
Taken from the desert of Amenta up a high mountain by his arch-rival Sut. Sut (a.k.a. Set) was a precursor for the Hebrew Satan.
Taken from the desert in Palestine up a high mountain by his arch-rival Satan.
Result of temptation:
Horus resists temptation
Jesus resists temptation.
Close followers:
Twelve disciples. There is some doubt about this matter as well.
Twelve disciples.
Activities:
Walked on water, cast out demons, healed the sick, restored sight to the blind. He "stilled the sea by his power."
Walked on water, cast out demons, healed the sick, restored sight to the blind. He ordered the sea with a "Peace, be still" command.
Raising of the dead:
Horus raised Osirus, his dead father, from the grave.
Jesus raised Lazarus from the grave.
Location where the resurrection miracle occurred:
Anu, an Egyptian city where the rites of the death, burial and resurrection of Horus were enacted annually
Hebrews added their prefix for house ('beth") to "Anu" to produce "Beth-Anu" or the "House of Anu." Since "u" and "y" were interchangeable in antiquity, "Bethanu" became "Bethany," the location mentioned in John 11.
Linkage between the name of Osirus in Egyptian religion and Lazarus in the Gospel of John:
Asar was an alternative name for Osirus, Horus' father. Horus raised Asar from the dead. He was referred to as "the Asar," as a sign of respect.
Translated into Hebrew, Asr is "El-Asar." The Romans added the prefix "us" to indicate a male name, producing "Elasarus." Over time, the "E" was dropped and "s" became "z," producing "Lazarus." 5 Jesus is said to have raised his friend Lazarus from the dead.
Transfigured:
On a mountain.
On a high mountain.
Key address(es):
Sermon on the Mount.
Sermon on the Mount; Sermon on the Plain.
Method of death
By crucifixion or by the sting of a scorpion; sources differ.
By crucifixion.
Accompanied by:
Two thieves.
Two thieves
Burial
In a tomb.
In a tomb.
Fate after death:
Descended into Hell; resurrected after three days.
Descended into Hell; resurrected after about 30 to 38 hours (Friday PM to presumably some time in Sunday AM) covering parts of three days.
Resurrection announced by:
Women.
Women.
Future:
Reign for 1,000 years in the Millennium.
Reign for 1,000 years in the Millennium.
Comparison of some characteristics of Horus and Jesus:
Event       
Horus
Yeshua of Nazareth, a.k.a. Jesus
Nature:
Regarded as a mythical character.
Regarded as a 1st century CE human prophet by Jewish Christians; viewed as a human man-god in the Gospel of John.
Main role:
Savior of humanity.
Savior of humanity.
Status:
God-man.
God-man.
Common portrayal:
Virgin Isis holding the infant Horus.
Virgin Mary holding the infant Jesus.
Title:
KRST, the anointed one.
Christ, the anointed one.
Other names:
The good shepherd, the lamb of God, the bread of life, the son of man, the Word, the fisher, the winnower.
The good shepherd, the lamb of God, the bread of life, the son of man, the Word, the fisher, the winnower.
Zodiac sign:
Associated with Pisces, the fish.
Associated with Pisces, the fish.
Main symbols:
Fish, beetle, the vine, shepherd's crook.
Fish, beetle, the vine, the shepherd's crook.
Event       
Horus
Yeshua of Nazareth, a.k.a. Jesus
Criteria for salvation at the place of judgment:
"I have given bread to the hungry man and water to the thirsty man and clothing to the naked person and a boat to the shipwrecked mariner."
"For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: Naked, and ye clothed me..." Matthew 25:35-36 (KJV).
"I am" statements
  • I am Horus in glory...I am the Lord of Light...I am the victorious one...I am the heir of endless time...I, even I, am he that knoweth the paths of heaven."
  • "I am Horus, the Prince of Eternity."
  • I am the light of the world....I am the way, the truth and the life."
  • "Before Abraham was, I am"

  • "I am Horus who stepeth onward through eternity...Eternity and everlastingness is my name."
  • I am the possessor of bread in Anu. I have bread in heaven with Ra."
  • "Jesus Christ, the same yesterday, and today and forever."
  • "I am the living bread that came down from heaven."
(From the Gospel of John)
Comparison of some characteristics of Horus and Jesus:
Bron:religioustolerance.org
Bron:religioustolerance.org
Bron:religioustolerance.org
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Share |