The Secret
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Het geheim is nu de wijde wereld in en elk doet er het zijne mee.
Henry Ford
Een geheim is het niet, maar de grote les van deze film is universeel: de mens bestaat uit en in een kracht, een alles overkoepelende energie. We hebben de mogelijkheid deze energie bewust te beďnvloeden als je er maar genoeg in gelooft. Dat klinkt inderdaad als de magie uit de occulte geschriften of uit de moderne hekserij. Voodoo, de andere kant, werd eerder ook al genoemd. Op een bepaald moment vergelijkt één van de sprekers het secret-bewustzijn met kunnen kiezen uit de catalogus van het universum. De levensweg bestaat uit het verzamelen
van data (mét je ratio, óver je gevoel) en focussen op hetgeen je werkelijk wilt. ‘Innerlijk geluk is de brandstof op weg naar succes,’ is een ander citaat.
Feitelijk komt de kern van deze film op hetzelfde neer als What The Bleep, One en Waking Life. Maar, er kan net zo goed gezegd worden dat de essentie identiek is aan die uit de Bijbel, de Koran, de Veda’s of andere religieuze geschriften.
The Secret werd lang van tevoren aangekondigd en schiep daarmee grote verwachtingen. De film verhaalt over een geheim dat eeuwenlang mondeling is doorgegeven en werd verborgen voor het overgrote deel van het onderdrukte volk. Volgens de makers zouden alle grote geesten het geheim gekend hebben: Edison, Einstein, Martin Luther King, Thomas Jefferson, enzovoorts.
Er is één grote allesbepalende wet: The Law Of Attraction, kortweg LOA, ook wel de wet
van aantrekken (en afstoten) genoemd. Deze wet, gebaseerd op het principe van de dualiteit is een van de eerste scheppingsprincipes en daarom is er volgens de filmers geen hogere of hardere wet. Kort gezegd komt het erop neer dat je alles krijgt waarop je bent ingesteld qua gedachten, gevoelens en intenties. Veel meer (of minder) dan dat is The Secret niet. Door de prent heen wordt dit punt met verschillende invalshoeken duidelijk gemaakt.
Focus op je positieve intentie, op hetgeen je wil, en leef op basis daarvan is het devies. Dan schijn je ook te krijgen wat je gevoel onuitgesproken vraagt. Belangrijk is dat je weet wat je wilt. En laat dat nu het grote probleem zijn, want de meerderheid van de mensheid heeft geen flauw idee wat met het leven aan te vangen. Slechts een selecte groep is bezig met de individuele, spirituele, ontwikkeling.
Volgens de Law Of Attraction kunnen we zowel positiviteit als negativiteit aantrekken, het is maar waar je voor kiest of de aandacht op wilt leggen. Zonder ons er misschien bewust van te zijn hebben we er al een leven lang aan keuzes opzitten. Wie je bent, hoe je doet of wat je bent geworden is het resultaat van je mentale ingesteldheid in het verleden. Ben je depressief aangelegd en focus je de gedachten dus op negativiteit en ellende, dan zul je meer van hetzelfde krijgen. Ben je dagelijks bang om kanker te krijgen? Sta niet verbaasd als de dokter je op een bepaald moment onprettig nieuws komt brengen.

Ter illustratie van het aantrekken-afstoten-proces wordt het menselijk individu in regelmatig vergeleken met een magneet. Door ons vast te houden aan wat we echt
willen zorgen we voor de realisatie ervan. Vergelijk het maar met de omgeving waar je momenteel in staat. Ben je een achterdochtig mens en wantrouw jij anderen dan is dat dus je bewuste levenskeuze en vraag je erom te worden besodemieterd. Niet zo vaak als je vreest (gedachten maken alles groter) maar wel vaak. Met een beetje geluk hou je er slechts een negatieve of depressieve visie aan over. Het kan erger, want al zijn genoeg zelfmoorden gepleegd door personen die zich slachtoffer van het eigen leven vonden. Zij vergaten stil te staan bij hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Ellende kan je overkomen, maar je ellendig voelen is een keuze.

Gedachten zijn frequenties, ook wel signalen in het universum. Iedere aparte gedachte is een aparte frequentie. Je hebt positieve, mooie, constructieve of gelukzalige gedachten maar natuurlijk ook het tegenovergestelde: doemdenken, destructiviteit, achterdocht of paranoia. Laatstgenoemde zijn allemaal projecties van innerlijke angsten, net zoals de eerste reeks dat zijn van innerlijke vreugdes. Volgens dominee Dr. Michael Beckwith is het wetenschappelijk bewezen dat een positieve gedachte honderd keer krachtiger is dan een negatieve. Gelukkig maar want gezien de gemakkelijke negatieve benadering waar vanuit een meerderheid lijkt te handelen zou dit niet veel moois voorspellen. Niet voor niets ziet de dominee het als een belangrijke les je te concentreren op positieve aspecten. Want daar kun je naar zijn idee pas echt iets mee.
Er worden meerdere tips gegeven die kunnen helpen om de LOA bewuster te ervaren en er gebruik van te maken, al is het op dat vlak best karig. Mogelijk omdat elk voor zich moet uitzoeken wat het beste werkt. Het is uiteindelijk niet voor niets een kwestie van bewustzijn.

Allereerst moet je er natuurlijk bij stilstaan dat de eigen gedachten wereldvormend zijn. Daarvoor moet je bewust zijn van de eigen perceptie en iets minder belang hechten aan de (doorgaans cultureel bepaalde) oordelen die je aan dat wereld- of zelfbeeld koppelt. Met andere woorden, je moet in contact komen met de kracht en kern
van je eigen onafhankelijke wil en zijn. Mogelijk heb je daar nu geen flauw idee van, dan behoor je tot een ruime meerderheid van de menselijke zoogdieren. Zoeken naar wat je wil is hetzelfde als zoeken naar hetgeen je intuďtief bezig houdt, waar je kern om schreeuwt. Hetgeen je steeds weer aantrekt of hetgeen jou steeds weer aantrekt, afhankelijk van waaruit je de situatie waarneemt.

Om van de LOA gebruik te maken moet je afgestemd zijn op de grotere energie om ons heen. Dit afstemmen, niets meer of minder, is religie in zijn puurste vorm. The Secret legt uit dat onze gevoelens een terugkoppelingsmechanisme zijn. Intuďtief kun je zeggen of je al dan niet goed in je vel zit. Als dat zo is, dan ben je afgestemd en volg je het pad dat volgens jouw persoonlijke potentie mogelijk is. Zeggen de emoties daarentegen dat het niet zo lekker gaat, dan heb je de mogelijkheid om daar op mentaal niveau iets aan te doen.
‘Volg je gevoel,’ is een wijze les die aan iedereen meegegeven kan worden. Het komt ook naar voren in de documentaire. Net zoals het boeddhisme dat zegt dat alle antwoorden reeds in je aanwezig zijn, vertelt de The Secret dat je intuďtief weet of een bepaalde situatie goed of fout zal aflopen. Je gevoel, de basis van je verdere leidraad, spreekt boekdelen vol raad die beter niet in de wind wordt geslagen.


Gevoel is geen eenzijdig iets. Door middel van visualisatie kan je het met de vrije wil gaan vormen. Even vooropgesteld dat vrije wil bestaat, maar dat is een ander vraagstuk.
Een eenvoudig voorbeeld: de volgende keer als je slecht in je vel zit, denk dan aan hetgeen je op dat moment het liefste wil. Kies natuurlijk wel een positief iets. Ga het je voorstellen, alsof je het in handen hebt.
Of, als het voedsel betreft: alsof je het ruikt, smaakt en op de tong voelt. Wat je op dat moment doet is gebruik maken van een herinnering uit het verleden. Volgens wetenschappelijk onderzoek kun je dergelijke geheugenfilms opnieuw regisseren op het moment dat je ze ophaalt uit de grote database tussen de oren. Naast het ophalen van een droge herinnering put je tezelfdertijd ook uit een register aan gevoelens of emoties. Zelfgemaakte geneesmiddelen tegen mentale problemen, als het ware. Feitelijk gezien doe je dan niets anders dan hormonen laten vrijkomen dus een bewuste vorm van zelfregulering of controle over het lichaam en de geest.

Belangrijk is het vormen van een concrete gedachte. Daarvoor moet je het einddoel, hetgeen je wil, visualiseren/ervaren alsof je het reeds hebt. Keer op keer opnieuw, tot het een staat van zijn wordt die verder gaat dan hopen. In de documentaire wordt uitgelegd dat het universum zich dan gaat vormen rondom de versterkte gedachte, alleen maar omdat die gedachtefrequentie aanwezig is. Dit aspect is essentieel tijdens het begrijpen van het proces van zelfrealisatie, want dit is de reden waarom het nodig is werkelijk te geloven in wat je doet. Hoe kan het universum zich immers vormen als jijzelf al twijfelt aan hetgeen je wil? Of als je het niet eens weet?

Deze pagina bevat informatie van de auteur Jurgen Deleye uit 'Grenswetenschap'
Uit 'Op zoek naar het 6e zintuig' van de KRO:

We zijn er in het algemeen aan gewend dat een bakker geen dokter is en een meubelmaker geen accountant, al zullen ze globaal misschien wel iets van de andere vakgebieden afweten en misschien gebruiken in hun eigen bedrijf.
Idem denken we vaak dat een arts een arts is en maar alles moet kunnen op gezondheidsgebied, maar dan loop je toch klem met al die specialisaties, want de hersendeskundige weet weinig van je tenen algemeen gesproken.
Van mensen met paranormale gaven of zeg beter ontwikkelde zintuigen moet maar verwacht worden dat ze allesweters en alleskunners zijn en overal verstand van hebben, een paragnost die niet eens met geesten van overledenen kan praten is niet deskundig genoeg, een medium die dat wel kan is niet goed want wij zien die geesten niet, een waarnemer van wat dan ook zal dat wel ergens in een artikel hebben gelezen en in het onbewuste hebben opgeslagen, een tarotkaartenlezer die niet eens helende gaven heeft, als het maar allemaal niet klopt en aantoonbaar niet paranormaal of zesde zintuig en sterk te bekritiseren is.
Mogen die mensen alsjeblieft ook hun eigen specialisaties hebben en nog gewoon menselijk zijn? Of zijn de skeptisie zwaar teleurgesteld omdat het geen halfgoden zijn en daarom dus charletans?
Het verwachtingspatroon van skepsis zou eens bijgesteld kunnen worden en gerealiseerd.

Ik heb jaren met mijn beeldscherm naast dat van de grote programmeur in onze omgeving gezeten en als ik weer te lang hoorde zuchten en steunen dat het niet ging zoals gehoopt keek ik naar het scherm, waarschijnlijk niet gehinderd door kennis van dat uiterst ingewikkelde gebeuren daar en altijd legde ik mijn vinger op de plek waar het fout ging. Je kan zeggen heel frustrerend, je kan ook zeggen goede samenwerking.
Gewoon handig toch, niet afvragen, gewoon gebruik van maken. Nee ik zat niet eerst een uur op dat scherm te studeren, ik liep er naar toe en binnen een paar tellen dat kritieke punt aanwijzen. De manier van programmeren en de gebruikte talen was ijselijk ingewikkeld wat al dagen studie zou vergen op een paar programmaregels, laat staan begrijpen wat een paar tekentjes ergens in die massa deden.
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp