Rebirthing
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek


Geloof niets, alleen maar omdat men het je verteld, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Rebirthing is een eenvoudige maar intense ademhalingstechniek. Praktisch is het niet anders dan het verbinden van de inademing aan de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme.
In een reeks van sessies onder begeleiding van een Rebirther wordt er naar gestreefd de ademhaling te bevrijden, zodat er een natuurlijke volledige ademhaling kan ontstaan. De lichamelijke en geestelijke effecten van een rebirthing proces komen neer op het afmaken van niet verwerkte vroegere ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel vaak een eigen leven leiden en een storende, beperkende invloed kunnen hebben op het dagelijkse leven.

Een sessie duurt ongeveer twee uur. De preciese tijd is niet te voorspellen, de duur van een sessie wordt bepaald door het proces van de client.
Intense sessies van anderhalf uur komen voor,  maar ook sessies van bijna drie uur.Met Rebirthing beginnen betekent een ontwikkelingsproces aangaan. Daarom wordt over het algemeen een serie van tien sessies aanbevolen met een frequentie van een sessie per week of twee weken. Maar het komt ook voor dat er een langere reeks van sessies nodig is om de dieper in het onderbewuste gelegen overtuigingen en aannames die zorgen voor een inperkend zelfbeeld en de daarbij behorende blokkades te verhelderen en los te laten.
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
De verbonden ademhaling bewerkstelligt een dieper, intenser en vervullender ervaren van het hier-en nu en een ervaring van eenheid tussen lichaam en geest. Door de adem te bevrijden , te verdiepen en ruimer te maken, wordt enerzijds de capaciteit vergroot om de vaak complexe en intense realiteit van het leven aan te kunnen en anderzijds de mogelijkheid geschapen om contact te maken met diepere lagen van de psyche. Hierbij kunnen piekervaringen, transcendente belevingen en intense gevoelens van eenheid, geluk en allesomvattende liefde ontstaan

Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp