PSI, Buitenzintuiglijke Vermogens
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Vormen van Mediumschap

`The fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright brothers. But they also laughed at Bozo the Clown.'
De terminologie. Onder andere omdat er discussie mogelijk is over het onderscheid psychisch of fysisch, wordt er, vooral als men het paranormale in het algemeen bedoelt, tegenwoordig vaak gesproken wordt over ‘psi’, ‘psi-verschijnselen’ en ‘psi-vermogens’. Psi is de letter waarmee het Griekse woord psyche (ziel) begint. Door de term ‘psi’ wil men aangeven, dat de verschijnselen op de een of andere wijze met de psyche in verband  staan. Bovendien is de term ‘psi’ neutraal. Het is een term die niet al vooruitloopt op een ‘verklaring’ voor het onbegrepene (zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is met de termen helder-ziendheid, uit-treding, enz.).
De begrippen ‘psi’ en ‘paranormaal’ worden meestal door elkaar gebruikt.
De terminologie. Onder andere omdat er discussie mogelijk is over het onderscheid psychisch of fysisch, wordt er, vooral als men het paranormale in het algemeen bedoelt, tegenwoordig vaak gesproken wordt over ‘psi’, ‘psi-verschijnselen’ en ‘psi-vermogens’. Psi is de letter waarmee het Griekse woord psyche (ziel) begint. Door de term ‘psi’ wil men aangeven, dat de verschijnselen op de een of andere wijze met de psyche in verband staan. Bovendien is de term ‘psi’ neutraal. Het is een term die niet al vooruitloopt op een ‘verklaring’ voor het onbegrepene (zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is met de termen helder-ziendheid, uit-treding, enz.). De begrippen ‘psi’ en ‘paranormaal’ worden meestal door elkaar gebruikt.
De meeste mensen beschikken over paranormale vermogens; dat dit werkelijk bestaande krachten zijn, gekoppeld aan werkelijkheden die even reëel zijn als onze dagelijkse realiteit. Verder is het voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid beter is wanneer we bewuster met deze vermogens leren omgaan.
Uit het woordenboek van de scepticus kan men het volgende halen: ESP (E.S.P. is de afkorting van het Engelse woord extra- sensory perception en is de letterlijke engelse vertaling van buitenzintuigelijke waarneming) of buitenzintuigelijke waarneming
is een waarneming die onafhankelijk gebeurt van zicht, gehoor of andere zintuigen. Van mensen die buitenzintuiglijk kunnen
waarnemen wordt gezegd dat ze paranormaal begaafd zijn. Het wordt doorgaans ESP genoemd, een term die uitgevonden werd door J.B. Rhine die het fenomeen in 1927 begon te onderzoeken aan de universiteit van Duke (Verenigde Staten). ESP verwijst naar telepathie, helderziendheid, voorkennis, en meer recent, afstandswaarneming en helderhorendheid. Het bestaan van ESP en andere
paranormale krachten zoals telekinese, wordt betwist. Nochtans onderzoekt de parapsychologie deze onderwerpen, allen samen psi genoemd, al meer dan honderd jaar op een systematische experimentele basis.
Een groot deel van het geloof in ESP is gebaseerd op schijnbaar ongewone gebeurtenissen die onverklaarbaar lijken. Toch moeten we niet aannemen dat elke gebeurtenis in het heelal verklaard kan worden. Evenmin moeten we aannemen dat wat onverklaarbaar is een paranormale (of bovennatuurlijke) oorzaak heeft. Misschien kan een gebeurtenis niet worden verklaard omdat er niets te verklaren is.


De reguliere wetenschap beschouwt de gelovige leek, laten we zeggen de buurman en de bloe-menvrouw, als incapabel. Ons geloof in psi is volgens hen bijgeloof e voorbij alle rationele logica. Dat mag blijken uit een officiële publicatie van de National Science Foundation (NSF). Dit orgaan lijkt op de ons beter bekende Neder-landse organisatie voor pseudowetenschappen. Radin gaat op zoek naar de
houdbaarheid van deze veronderstelde stupiditeit. Om zijn zoektocht kracht bij te zetten, maakt hij onderscheid tussen twee soorten domheid: gewoon dom en mentaal gestoord. Gewoon dom wordt in wetenschappelijk jargon de `ignorante hypothesis' genoemd. Deze hypothese veronderstelt dat leken in psi geloven omdat zij ongeschoold zijn. Als leken zich zouden verdiepen in de wijze waarop de wetenschap de wereld om ons heen verklaart zouden ze niet langer zulke waanvoorstellingen over telepathie koesteren. Eet concept als psi vormt een bedreiging voor de natuurwetten. Iemand die zich niet bewust is van die fundamentele wetten is `ignorant' en is bereid alles en iedereen te geloven. De hypothese kan getoetst worden door de voorspelling dat er tussen een lager niveau van onderwijs en het geloof in psi een positief verband bestaat.
Mentaal gestoord is een vorm van domheid die bekend staat als de `mental deficiency hypothesis'. Verondersteld wordt dat sommige mensen bijgeloof ontwikkelen omdat ze zwakzinnig of geestesziek zijn. Zo staat de diagnose `schizotypische persoonlijk-heidsstoornis' in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders omschreven als: "Een diepgaand proces van sociale en intermenselijk beperkingen, zoals dat blijkt uit een acuut gevoel van ongemak bij of een verminderd vermogen tot het aangaan van intieme relaties, en zoals blijkt uit zowel cognitieve als perceptuele vervormingen en eigenaardigheden van het gedrag.

(uit het tijdschrift voor Parapsychologie)
De realiteit is niet meer wat het geweest is

Dean Radin's boek Entangled Minds opent met de woorden: "De realiteit is niet meer wat het geweest is". Maar de wetenschap is dat nog wel. Zijn boek handelt dan ook over die nieuwe fysische realiteit en de kloof tussen een oude wetenschap. `Entangled', ofwel `onderling verbonden' is onze nieuwe realiteit van me[ sen en dingen.
Psi-ervaringen onthullen een dergelijke verbondenheid. En ook microscopische kwantumeffecten wijzen daarop. Er zijn zelfs manieren waarop dergelijke microscopische `entanglements' gezamenlijk tot macroscopische effe( ten leiden. Deze inzichten maken psi steeds minder een bizarre anomalie, maE meer en meer een natuurkundig fenomeen. Dat de wetenschappelijke scepsis desondanks aanhoudt, is het gevolg van een hopeloos gedateerde veronderstelling over de aard van de werkelijkheid. In het derde hoofdstuk van zijn boek laat Radi ons kennismaken met een aantal achterhaalde wetenschappelijke ideeën.

klik hier voor actuele informatie
Het intentie-experiment   The Wave   PSI Buitenzintuigelijk   Law of Attraction
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp