Over ons
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts in de vroege jaren '20. Smuts definieerde holisme als „De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie.“

Holisme wordt soms beschreven als tegengesteld aan reductionisme, hoewel de verdedigers van wetenschappelijke reductionisme verklaren dat het beter als tegengestelde van gulzig reductionisme kan wordt beschouwd. Het kan ook tegenover atomisme worden gesteld. Sommige critici claimen dat holisme een kunstmatige kruising van creationisme (creatieve tendens) en evolutieleer (creatieve evolutie) is.

Eén theorie van het holisme is gebaseerd op de hypothese dat de natuur uit een hiërarchie van "gehelen" bestaat (of "holons", een term die door Arthur Koestler werd geïntroduceerd). Deze "gehelen" zijn quarks, protonen, atomen, moleculen, mineralen, cellen, weefsels, organismen, bevolking. Aldus, kan men een lichaam op grote schaal, zoals de biosfeer, niet begrijpen door slechts de elementen te bestuderen, maar zou als geheel of entiteit moeten worden beschouwd, die door de verschillende hiërarchische niveaus wordt gestudeerd en met de verschillende relaties tussen de verschillende elementen.

Geloof niets, alleen maar omdat men het je verteld, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
Volgens de Australiër Herald Sun, zou ze tegen de klok in draaien als je een ‘left-brainer’ bent en met de klok mee als je een ‘right brainer’ bent. Sommige kunnen kiezen als ze zich mentaal blijven trainen.Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Samen Succesvol

Asmi-Ikben houdt zich bezig op het natuurgeneeskundig trajekt. Door anderen te interesseren, wil Asmi-ikben laten zien dat samenwerking een individuele aanpak kan aanvullen en overstijgen. Het is een informeel samenwerkingsverband o.l.v. Jac Bruininkx. Hij is lid van de studievereniging voor Psychical Research (SPR) en Vriend van het Parapsychologisch Instituut (PI), behalve integraal- en indigo therapeut ook coach op het gebied van EFT (EVT), PSI en ESP.
Door deze manier van werken kunnen alle partijen zich richten op hun sterke punten en ervoor zorgen dat onze cliënten de volledige end-to-end oplossing krijgen die ze nodig hebben en zo krijg je een win-win situatie.  Daar wint iedereen bij.

Mies Hoogland

Tijdens haar studie Theologie komt ze er achter dat dit niet haar roeping is. Slachtofferhulp wordt opgericht waar zij zich voor inzet en via deze  Slachtofferhulp komt zij terecht bij Verkeersslachtoffers. Samen met Mr. Pieter van Vollenhoven doet zij, via de Avro, een show omtrent dit gegeven. In 1978 kwam haar echtgenoot om bij een verkeersmisdrijf, enige jaren jaren later start  zij een Advies Bureau voor Verkeersslachtoffers. Medio 1982 begint zij bij het BSH ofwel Bureau Slachofferhulp Rotterdam, eerst als Vrijwilliger, maar vond dat hier een Professionele  Opleiding voor noodzakelijk was. Zij volgde een HBO opleidng, haar afstudeerscriptie heette: 'Verkeersslachtoffers gedeukt voor het leven?' werd het model voor Vrijwilligers en ANWB hulpverleners.
Na het behalen van haar HBO diploma (maatschappelijk werk (en M en O), kwam zij o.a. bij het Interkerkelijk
Beraad voor Justitie Pastoraat om haar ervaring in te zetten voor dader-  en slachtofferhulpverlening.
In 1992 wordt zij aangereden terwijl zij op weg naar haar werk was en belandde in het ziekenhuis. Van de Cardioloog (die  onderzoek doet naar BDE-bijna-dood ervaring) hoort zij dat ze een bijna-doodervaring heeft gehad.
Ze werd paranormaal begaafd. Gewoon normaal paranormaal.
Inmiddels heeft Mies een eigen bedrijf dat  allerlei producten uit Japan importeert...WELLNESS HOMES......ofwel producten die het wonen en werken gezonder maken.
Mies zegt zelf: 'Het doel in mijn leven is pure vreugde te zijn én om mijzelf en anderen hun grootsheid te helpen ontdekken.'
Naast haar bedrijf werkt ze met de Quantummethode, zoals al bij Zero Point Field wordt vermeld, het is de wetenschap quantumfysica die een brug slaat naar het spirituele.
Antonius Liket
Waarheid, wijsheid en evenwicht
Op zoek naar waarheid, wijsheid en evenwicht ben ik van ver gekomen. Mijn achtergrond is er een van onbegrepen, verdwaald kind dat geen thuisgevoel kende. Ziekte en mezelf opsluiten en afsluiten was het gevolg. Ik ben lang bezig geweest met de vraag 'wat is het verschil tussen mij en de rest van de wereld. Nu begrijp ik dat dit nodig is geweest om te worden wie ik ben. Mijn opdracht zoals ik die voel is er te zijn voor mijn medemens en de wereld,(en de wereld dat ben ik) Ik weet nu dat wat ik zie is wat ik ben en ik kan mijn zien van de wereld veranderen en daarmee veranderd de wereld met mij mee. Sinds kort heb ik mijn geboortenaam aangenomen als mijn roepnaam. Mijn naam is Antonius Liket. Ik heb me jaren bezig gehouden met massage, magnetiseren, begeleiden, maar vooral zoeken.
Gebieden waar ik gezocht heb en nog zoek zijn allerlei zaken die het geestelijke met het stoffelijke verbinden, astrologie, tarot, chakra's, energielichamen, Christusbewustzijn, channelen en nog veel meer. Ik sport, dans, lees, studeer, mediteer en werk, kortom ik leef en voel me goed. Als 50 jarige heb ik voor mijn gevoel het laatste jaar eindelijk de puzzelstukjes bij elkaar gevonden en blijft de puzzel groeien zolang ik mij openstel om te leren, te voelen en te zijn. Naast 'een Cursus in Wonderen' geef ik consulten en ben in mijn professie als leerkracht binnen het speciaal onderwijs een vrijdenker en ontwikkelaar van nieuwe programma onderdelen.
Je kan Aontonius natuurlijk via Asmi-ikben bereiken, maar ook onder zijn e-mailadres antoniusliket@home.nl
Het programma van Asmi-Ik Ben is een vooruitstrevend en op de toekomst gericht samenwerkingsverband. Het programma gaat niet uit van grote aantallen leveranciers, maar richt zich op het aangaan van succesvolle samenwerkingsverbanden met een klein aantal zeer bekwame indirecte kanalen, die elk een eigen specialisatiegebied kennen.
Asmi-Ik Ben is een sterk bedrijf, dat blijft groeien. Een goede samenwerking stelt ons in staat u te helpen om ook u als mens te laten groeienKlik hier voor het filmpje "The Interview With God '

klik hier voor actuele informatie
Over ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVShare |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp