Maria Magdalena
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

In september werd in de Sint Janskerk te Zutphen het Tweede Maria Magdalena Festival van de Lage Landen gehouden. De organisatie was in handen van Karel & Caroline van Huffelen samen met een team van maar liefst twintig vrijwilligers. Het werd een spetterend oogstfeest met veel muziek en theater. Bekende vocalist als diva Astrid van Helden (liederen van de hele wereld en Maria Magdalena Mantra's) en Eric van Grootel & Ellen Pieterse (Maria Magdalena Beelden) hielden hun optreden.
Daarnaast werden door vele anderen uitvoeringen gegeven: Klanken van het Hart met voetwassingsritueel, Tonen van Creatie, De Omhelzing en Skelettevrouw.
Hoe het ging

In februari 2006 vroeg Maria Magdalena aan Caroline of zij bereid was omstreeks de herfstequinox een festival te organiseren, dat de aanzet zou zijn voor een reeks van festivals in de komende tien jaar in de stad Zutphen.
Wij waren nogal verbaasd over de locatie. Zutphen is niet bepaald een centrale plek in Nederland voor een festival. Waarom Zutphen?
Maria Magdalena gaf aan dat Zutphen van oudsher een zeer spirituele plek is, enigszins vergelijkbaar met de stad Glastonbury in Engeland. Met dit festival wil zij de aandacht op Zutphen vestigen als spiritueel speerpunt voor Nederland.
We moesten maar eens Zutphenís geschiedenis gaan onderzoeken.
Onze vriend Ton van der Kroon was inmiddels op een interessant boekje gestuit met aanwijzingen naar afbeeldingen van Jezus en Maria Magdalena op de kroonluchter in de Walburgkerk in de Zutphense binnenstad.
Tijdens de feestelijke uitreiking van het informatieve boekje Bewustzijn in Zutphen werden wij voorgesteld aan vocalist Eric van Grootel, die het een en ander over de geschiedenis van Zutphen afweet. Allereerst wees hij op de naam Zutphen
(Sut-phene = Zuid-Veen): oude moerasgronden, waarvan wordt beweerd dat het helderziende krachten wakker maakt. En op het voormalige Maria Magdalena Convent waar de nonnen de mis vierden, gebruikmakend van hun eigen Maria Magdalena altaar. Toen de nonnen werd verboden zelf de mis op te dragen, verhuisde dit altaar naar de St. Janskerk die tegenover het klooster stond. Nu staat dit altaar(drieluik) in de refter van het Stedelijk Museum in Zutphen. Josephine Woldring heeft ondermeer hierover een interessant boekje geschreven: GeŽerd, Gedoogd, Verloren en Herwonnen, ISBN 90.9018074.5. Toch zaten we nog met een aantal vragen.


Letterlijk zei ze: ĎHet Eerste Maria Magdalena Festival (2006) heeft als thema De Terugkeer van de Bruid. Het zal de viering zijn van de terugkeer van het vrouwelijke principe in de samenleving.í
Het thema van het Tweede Festival van 22 september 2007 is: Van en Voor het Volk.

Daar de scheppende kracht van het vrouwelijke principe uit onze cultuur is gehaald, nemen chaos, onrust en onvrede toe. De pijlers onder ons bestaan zijn in gevaar gekomen. Het mannelijke principe overheerst en klampt zich vast aan de ratio. Door een eenzijdige, mannelijke benadering gaan we onszelf zien als machthebbers in plaats van hoeders van Gaia, Moeder Aarde. We zijn vergeten dat zij een levend organisme is, ondermijnen haar subtiele ecosystemen en buiten zwakkeren, dieren en kinderen uit.


Zij vraagt ons om de intrinsieke kwaliteiten van het vrouwelijke principe (inkeer, intuÔtie, afstemming, overgave en passie) weer serieus te nemen teneinde de balans in onszelf en om ons heen te herstellen. Daarom een festival omstreeks de herfstequinox omdat dit tijdstip bij de natuurvolken bekend staat als het moment van de oogst. Met ceremonie, dans en liederen gaven deze uitdrukking aan hun dankbaarheid en vreugde voor de overvloedige zegeningen van Moeder Aarde.

Ook wij wilden dit moment vieren. Wij, een groep van twintig personen, hadden een uniek festivalprogramma gecreŽerd om het Vrouwelijke Principe en Moeder Aarde te eren. Wij keken ernaar uit dit programma met jullie te delen.


Lees hier voor meer informatie
Waarom in de vorm van een festival? We hadden al heel wat Maria Magdalena Festivals achter de rug in Zuid-Frankrijk. En voor de komende tien jaar? En waarom specifiek rondom de herfstequinox?
Maria Magdalena liet ons weten dat zij als archetypisch (voor)beeld van het vrouwelijke principe staat. Door haar als gelijkwaardige partner van Jezus uit de Bijbel te schrappen, is met haar het vrouwelijke principe uit de samenleving gehaald, waardoor het Heilige Huwelijk waar Jezus en Maria Magdalena uitdrukking aangaven eveneens is verdwenen uit het collectieve bewustzijn. Ze vroeg ons om het beeld van haar en Jezus op onze flyers en posters te zetten om zo het Heilige Huwelijk weer onder de aandacht te brengen.

Anastasia, de wijze jonge vrouw uit de Russische Taiga zegt het zo: ĎDe mensen moeten weer een lapje grond terugkrijgen om hun eigen voedsel te verbouwen om zo opnieuw in contact met de Aarde te komení.
Ze heeft gelijk: onze Aarde is van en voor het volk. Wij bezitten haar niet, net zomin als we lucht en water bezitten. Wij zijn verantwoordelijk voor het leven en functioneren van onze omgeving. Niemand uitgezonderd. Maria Magdalena vraagt ons om de aspecten van het vrouwelijke principe weer terug te brengen in onze samenleving om zů een bestaan te garanderen voor onze kinderen en kleinkinderen.
Karel & Caroline van Huffelen ontmoetten elkaar in 1995 in de Verenigde Staten. Kort daarop werd hen verzocht gezamenlijk een reis te ondernemen naar Glastonbury, UK, waar zij in contact werden gebracht met de Tonen van Creatie. Daarna volgden reizen naar Hawaii, Nieuw-Zeeland en AustraliŽ.
In Uluru (AustraliŽ) ontvingen zij de opdracht om over de geschiedenis van de Aarde te gaan schrijven door hun voetstappen uit het verleden te traceren en terug te lopen.
Allereerst gingen zij naar de tempel van Kukulkŗn, Mexico, waar zij specifieke informatie ontvingen over de infiltratie van buitenaardsen, die de mannen tegen de vrouwen opzetten en het gridsysteem (het leylijnenstelsel) van de Aarde manipuleerden. Daarna was Peru aan bod, hetgeen resulteerde in hun boek Op weg naar Meesterschap met de Meesters van het Titicacameer, ISBN 90-807533-1-9, zie www.thecrossinthecircleoflight.nl

In 1999 werden ze door Mayapriester Don Cirilo Alejandro Oxlaj ingewijd als ĎEldersí. Don Cirilo is een van de hoofdrolspelers in de film The Year Zero waarin hijspreekt over de MayaprofetiŽn betreffende het jaar 2012 (the year zero).

In 2000 ontvingen Karel & Caroline een uitnodiging om deel te nemen aan het eerste Maria Magdalena Festival in het Katharengebied, Zuid-Frankrijk, dat sindsdien jaarlijks gehouden wordt ter ere van haar naamdag op 22 juli.
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Zij vraagt ons om de intrinsieke kwaliteiten van het vrouwelijke principe (inkeer, intuÔtie, afstemming, overgave en passie) weer serieus te nemen teneinde de balans in onszelf en om ons heen te herstellen. Daarom een festival omstreeks de herfstequinox omdat dit tijdstip bij de natuurvolken bekend staat als het moment van de oogst. Met ceremonie, dans en liederen gaven deze uitdrukking aan hun dankbaarheid en vreugde voor de overvloedige zegeningen van Moeder Aarde.

Ook wij wilden dit moment vieren. Wij, een groep van twintig personen, hadden een uniek festivalprogramma gecreŽerd om het Vrouwelijke Principe en Moeder Aarde te eren. Wij keken ernaar uit dit programma met jullie te delen.


Lees hier voor meer informatie
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp