Lucide dromen
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Het krijgen en herkennen van lucide dromen

Velen zeggen in hun kindertijd lucide dromen gehad te hebben. Deze dromen zijn echter moeilijk bewust op te roepen. Om dit te vergemakkelijken, hebben enkele universiteiten en Stephen Laberge een aantal verschillende technieken ontwikkeld.
Het is in eerste instantie belangrijk je dromen te herinneren, anders weet je niet of je al dan niet een lucide droom gehad hebt. Een goede manier om de droomherinnering te verbeteren, is het bijhouden van een dromenboek: een boek waarin men zo veel mogelijk dromen of delen ervan noteert. Het is belangrijk om dit boek naast het bed te laten liggen, omdat de herinnering meestal snel weer verdwijnt na het wakker worden. Het helpt om na het ontwaken even de ogen te sluiten, stil te blijven liggen en zo veel mogelijk droomherinneringen naar boven te halen.

Bekende technieken

Realiteitstesten

Het belangrijkste aspect van lucide dromen is het beseffen dat men droomt. Daarom helpt het om bij het zien van een droomteken een realiteitstest uit te voeren. Droomtekens zijn aanwijzingen dat men aan het dromen is, waarbij het meestal gaat om situaties die in werkelijkheid onmogelijk zijn. Deze droomtekens worden vaak in vier categorieën ingedeeld:

Actie - De dromer, een droompersonage of een droomobject doet iets dat onmogelijk is, bijvoorbeeld vliegen.
Vorm - Iets of iemand ziet er vreemd uit, of verandert plotseling van vorm.
Context - De plaats of de situatie is vreemd.
Bewustzijn - Een vreemde gedachte of emotie, een vreemd gevoel of een ongewone manier van waarnemen.

Hoewel deze situaties vaak absurd zijn, beseft men meestal niet dat men droomt. Het logische redeneringsvermogen werkt tijdens een droom immers minder sterk dan wanneer men wakker is. Om deze droomtekens toch op te merken, kan men realiteitstesten uitvoeren. Dit is een veelgebruikte, gemakkelijke techniek, waarbij men een bepaalde actie uitvoert waaraan men kan merken of men al dan niet droomt. Een aantal voorbeelden van veelgebruikte realiteitstesten, zijn de volgende:


De theorie achter deze dingen is dat als je gedurende de dag regelmatig realiteitstesten doet, je dit automatisch ook in je droom zult doen waardoor je lucide wordt omdat je beseft dat er iets niet klopt.

Behalve op absurde situaties, kun je ook letten op persoonlijke droomtekens: objecten, dieren of personen die opvallend vaak voorkomen in je dromen. Je kunt die terugkerende thema’s ontdekken door een dromenboek bij te houden. Als je zo’n persoonlijk droomteken opmerkt, kan je ook een realiteitstest uitvoeren.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
lucide dromen zijn : dromen waarvan je weet dat je droomt, je gaat dan beter opletten op de omgeving en de dingen die je doet. en dan besef je pas hoe erg een droom op de werkelijkheid lijkt
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
De Nederlandse psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860-1932) had zelf dikwijls dromen waarin hij wist dat hij aan het dromen was. Lucide dromen noemde hij ze (lux=licht), of ook wel ‘heldere dromen’. Nadat hij erover gepubliceerd had (352 dromen in 14 jaar), werd na verloop van tijd over de hele wereld in wetenschappelijke literatuur deze benaming voor dit soort dromen gekozen. Het kenmerk van een lucide droom is dus dat je tijdens het dromen weet dat je aan het dromen bent.
Ervaren lucide dromers als Van Eeden, hebben gemeld dat zij hun lucide dromen vooral in de vroege ochtenduren hadden. In een lucide droom kan men onder meer ‘vliegen’, de omgeving en/of de bestemming bepalen en ‘ontmoetingen’ arrangeren. In uittredingservaringen die gemeld zijn door uittreders die niet sliepen komen die aspecten ook voor. (overgenomen uit het Parapsychologisch Instituut, Utrecht)


Lucide dromen is bewust dromen. Hier kun je leren hoe je dat doet.
Ja, het kan echt, en iedereen kan het leren.

De Nederlandse psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860-1932) had zelf dikwijls dromen waarin hij wist dat hij aan het dromen was. Lucide dromen noemde hij ze (lux=licht), of ook wel ‘heldere dromen’. Nadat hij erover gepubliceerd had (352 dromen in 14 jaar), werd na verloop van tijd over de hele wereld in wetenschappelijke literatuur deze benaming voor dit soort dromen gekozen. Het kenmerk van een lucide droom is dus dat je tijdens het dromen weet dat je aan het dromen bent.
Ervaren lucide dromers als Van Eeden, hebben gemeld dat zij hun lucide dromen vooral in de vroege ochtenduren hadden. In een lucide droom kan men onder meer ‘vliegen’, de omgeving en/of de bestemming bepalen en ‘ontmoetingen’ arrangeren. In uittredingservaringen die gemeld zijn door uittreders die niet sliepen komen die aspecten ook voor. (overgenomen uit het Parapsychologisch Instituut, Utrecht)


Lucide dromen is bewust dromen. Hier kun je leren hoe je dat doet.
Ja, het kan echt, en iedereen kan het leren
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp