The Law of Attraction, de Wet van de Aantrekking
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Wat is de Wet van de Aantrekking?
"Alles waarop ik (bewust of onbewust) mijn aandacht, energie en focus richt in mijn leven, trek ik aan".

Dit betekent dat je zowel gewenste als ongewenste situaties aantrekt, afhankelijk van waar je jouw aandacht en focus op richt. Je richt je aandacht (vaak onbewust) op een positief of op een negatief scenario, met bijbehorende gevolgen.

Die grote allesbepalende wet noemt men The Law Of Attraction, kortweg LOA, ook wel de wet van aantrekken (en afstoten) genoemd. Deze wet, gebaseerd op het principe van de dualiteit is een van de eerste scheppingsprincipes. Kort gezegd komt het erop neer dat je alles krijgt waarop je bent ingesteld qua gedachten, gevoelens en intenties. Gedachten zijn Krachten!
Focus op je positieve intentie, op hetgeen je wil, en leef op basis daarvan is het devies. Dan schijn je ook te krijgen wat je gevoel onuitgesproken vraagt. Belangrijk is dat je weet wat je wilt. En laat dat nu het grote probleem zijn, want de meerderheid van de mensheid heeft geen flauw idee wat met het leven aan te vangen. Slechts een selecte groep is bezig met de individuele, spirituele, ontwikkeling.

Je eigen Waarheid

Als je het maar écht wilt, dan trek je het automatisch aan. Metafysicus Joe Vitale voegt daaraan toe dat iedere mens letterlijk alles kan zijn wat hij maar wil, alle ambities liggen in het bereik. Dit wordt onderstreept door een gedachte van Einstein die beweerde dat de mens eigenlijk slechts realiseert wat hij eerder had gefantaseerd. De imaginaire wereld is dus een voorproefje van de toekomst, fantasie wordt feit.

Visualisatie een belang-rijk gegeven in de LOA-theorie. In deze context valt het te zien als het verstevigen van je wil, het meer concretiseren ervan. Aan de hand van wetenschappelijk onder-zoek bij sporters maakt de docu duidelijk dat mentale voorbereiding een goede manier is om je lichaam (en omgeving) klaar te maken voor de
Je moet er natuurlijk bij stilstaan dat de eigen gedachten wereldvormend zijn. Daarvoor moet je bewust zijn van de eigen perceptie en iets minder belang hechten aan de (doorgaans cultureel bepaalde) oordelen die je aan dat wereld- of zelfbeeld koppelt. Met andere woorden, je moet in contact komen met de kracht en kern van je eigen onafhankelijke wil en zijn. Mogelijk heb je daar nu geen flauw idee van, dan behoor je tot een ruime meerderheid van de menselijke zoogdieren.
Om van de LOA gebruik te maken moet je afgestemd zijn op de grotere energie om ons heen. Dit afstemmen, niets meer of minder, is religie in zijn puurste vorm. Het zijn onze gevoelens die een terugkoppelingsmechanisme zijn. Intuïtief kun je zeggen of je al dan niet goed in je vel zit. Als dat zo is, dan ben je afgestemd en volg je het pad dat volgens jouw persoonlijke potentie
De verschillende stadia van geloof

Daar waar je in gelooft wordt werkelijkheid.

Het begint met een idee.

Ik heb een idee.
het zou fijn zijn als....
misschien is het mogelijk dat....
misschien als ik.....
zou het kunnen dat....?.....

Ik krijg een vermoeden.

Ik denk inderdaad dat......
het is heel aannemelijk als .....
het is heel waarschijnlijk dat....

Ik weet dat ik het wil.

IK WIL.....

Ik begin erin te geloven / ik geloof erin.

Ik geloof dat ik....
Ik denk dat ik....
Ik geloof dat iets...

Ik weet het.
Zonder twijfel of voorbehoud praat ik er nu over.
Ik weet dat het zo is. Misschien ligt het nog in de toekomst, maar toch weet ik het. Ik maak mij er geen zorgen over. Ik ben niet van mijn pad af te brengen, want ik WEET het al. Anderen vinden het misschien raar, maar ook daar maak ik mij geen zorgen over, want ik WEET dat het zo is. En daar waar ik in geloof wordt werkelijkheid, ik weet het.

"Dat weet wat..." Is een uitdrukking die wel eens wordt gebruikt om te zeggen dat kinderen soms meer lijken te weten dan ze prijs geven. Of meer weten dan wij via onze communicatie technieken kunnen begrijpen.

"Dat weet wat.."
Als het om ontastbare zaken gaat moet het 'weten' wel het ultieme 'geloof' zijn.
Het is geen idee meer, het is geen van twijfel doorspekt geloof meer.
Het is geen 'denkpatroon'. Het staat voor jou niet meer ter discussie. En dat anderen er misschien anders over denken raakt jou niet.

Uit 'de Volkskrant, mei 2006)


klik hier voor actuele informatie
Het intentie-experiment   The Wave   PSI Buitenzintuigelijk   Law of Attraction
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Gedachten zijn frequenties, ook wel signalen in het universum. Iedere aparte gedachte is een aparte frequentie. Je hebt positieve, mooie, constructieve of gelukzalige gedachten maar natuurlijk ook het tegenovergestelde: doemdenken, destructiviteit, achterdocht of paranoia. Laatstgenoemde zijn allemaal projecties van innerlijke angsten, net zoals de eerste reeks dat zijn van innerlijke vreugdes. Volgens dominee Dr. Michael Beckwith is het wetenschappelijk bewezen dat een positieve gedachte honderd keer krachtiger is dan een negatieve. Gelukkig maar want gezien de gemakkelijke negatieve benadering waar vanuit een meerderheid lijkt te handelen zou dit niet veel moois voorspellen. Niet voor niets ziet de dominee het als een belangrijke les je te concentreren op positieve aspecten. Want daar kun je naar zijn idee pas echt iets mee.

Wie rationeel is ingesteld kan aannemen dat je slechts heel hard moet denken om iets te realiseren, maar zo eenvoudig ligt het niet. Het denken, de ratio, is afkomstig uit het brein en is slechts een gereedschap tijdens het bewandelen van de weg waar de LOA over spreekt. De hersenen zijn eigenlijk een soort afleesapparaat die alle gegevens uit alle zintuigen verwerkt. Onze vrije wil krijgt dat beeld voor ogen, kan inzoomen op een gebied en laat toe uit die informatie te kiezen. We kunnen ook geheel vrijwillig kiezen om aan bepaalde aspecten van dat beeld waarde te geven of belang te hechten.. Het is dus niet zozeer wat je denkt maar eerder wat je voelt. Ofwel: hoe je staat afgestemd op de omgeving, je gekozen configuratie in het geheel. Als menselijk wezen functioneer je als een zender die exact uitstraalt wat hij voelt en op basis daarvan ook aantrekt wat hem toekomt. Hoe zou je immers iets anders kunnen uitstralen dan hoe je in elkaar zit? Zelfs de beste acteur slaagt daar niet in. De grote vraag is dus: werk je mee met jezelf of ga je jezelf in de weg zitten?

Beoefenen

realisatie. Het experiment gebeurt door sporters in gedachten een wedstrijd te laten lopen. Onderwijl wordt de hersenactiviteit gemeten. Uiteindelijk resultaat is dat het brein op dezelfde manier functioneert als tijdens een echte wedstrijd. Aangezien ook de spieren worden aangestuurd kan dus eenvoudig gesteld worden dat het mentaal en lichamelijk resultaat van een marathon in theorie na te bootsen is vanuit de luie sofa.  Hersenen maken, als je dat wil, geen onderscheid tussen wat je denkt en wat je doet.
Zoeken naar wat je wil is hetzelfde als zoeken naar hetgeen je intuïtief bezig houdt, waar je kern om schreeuwt. Hetgeen je steeds weer aantrekt of hetgeen jou steeds weer aantrekt, afhankelijk van waaruit je de situatie waarneemt.

Nog een manier om je doelen helder te visualiseren is door ze op te schrijven. Gewoon een lijstje maken en goed nadenken. Eerste zin: “wat wil ik echt?”
Schrijf dus niet “wat wil ik niet?” want volgens de theorie zul je het dan net aantrekken en dat wil je niet.
Wees dankbaar voor hetgeen je ziet, krijgt of misschien eenvoudigweg voor het feit dat je bestaat. Een lijst maken van hetgeen je dankbaar voor bent kan handig zijn om je ervan bewust te worden. Ook tijdens het bepalen van wat je werkelijk wil kan achterhalen van dankbare (positieve) aspecten van het leven van praktisch nut zijn.mogelijk is. Zeggen de emoties daarentegen dat het niet zo lekker gaat, dan heb je de mogelijkheid om daar op mentaal niveau iets aan te doen.
‘Volg je gevoel,’ is een wijze les die aan iedereen meegegeven kan worden. Het komt ook naar voren in de documentaire. Net zoals het boeddhisme dat zegt dat alle antwoorden reeds in je aanwezig zijn, vertelt de The Secret dat je intuïtief weet of een bepaalde situatie goed of fout zal aflopen. Je gevoel, de basis van je verdere leidraad, spreekt boekdelen vol raad die beter niet in de wind wordt geslagen.

(gedeeltelijk overgenomen uit 'Grenswetenschappen', Jurgen Deleye)


Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp