Het Intentie experiment
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
Het intentie-experiment   The Wave   PSI Buitenzintuigelijk   Law of Attraction
You could pray for 1,000 nights, visualize for 1,000 days, and give thanks for 1,000 things, but it's when you physically prepare the way - no matter how silly, tiny or futile your efforts may seem - that 1,000 miracles will transform you.

The Universe
Is everyone's life really that different,
or is there a thread that connects us all?
The experiences we have seem oddly connected,
you'll understand my friend at the end of the long haul

To get to a place that you want to be,
set your thoughts on it and then magically...
This place in your mind suddenly appears,
as long as you're not just plain insincere.

It's mind over matter at work in your life,
irony and destiny but hopefully not strife.
Mind over matter is a powerful tool,
use it correctly and follow the rules.
Op zaterdag 17 maart was Lynne McTaggart in het Pim Jacobs Theater te Maarssen met twee vooraanstaande wetenschappers in Nederland voor De Intentie Conferentie, georganiseerd door Heart Events. Het was het startschot van een groots ‘mind-over-matter’-experiment.

Het Intentie experiment zal een fenomeen blijken dat ons begrip van de realiteit en onze rol in het universum voor altijd zal veranderen. Lynne McTaggart en haar team hebben dit werk vijf jaar voorbereid en het is de logische opvolger van Het Veld. Een van de meest opwindende onthullingen is de ontdekking van kwantumeffecten op macro niveau. Een sprekend voorbeeld hiervan is het zogenaamde rijst-experiment: vul twee potten met rijst, geef de ene pot uitsluitend positieve gedachtes en de andere uitsluitend negatieve, en zie zelf het opzienbarende resultaat.

De ochtend werd gebruikt om het boek grotendeels te bespreken van het boek, de werking van de hersenen en het opstarten van kleine experimenten.

Hersenen ontvangen signalen van de 'sensors' (receptoren) van het organisme via de zenuwen. Deze signalen worden door het centrale zenuwstelsel geďnterpreteerd waarna reacties worden geformuleerd, gebaseerd op reflexen en aangeleerde kennis. Eenzelfde soort systeem bezorgt aansturende boodschappen vanuit de hersenen bij de spieren in het hele lichaam.
Er werd een globale onderverdeling gemaakt waarvan het rhomben-
cephalon de verzamelnaam is voor de onderste twee hersengebieden: het metencephalon en het myelencephalon die geactiveerd worden bij meditatie.
Het middelste hersengebied heet het mesencephalon en de bovenste twee hersengebieden worden samengevat onder de naam prosencephalon.
De conclusie was dat hersenen geen onderscheid kennen tussen fictie en werkelijkheid.
In de wetenschap wordt algemeen aangenomen dat bewustzijn plaatsvindt wanneer prikkels door de cortex waargenomen, verwerkt en opgeslagen worden. Voor een adequaat bewustzijn moeten meerdere hersenstructuren goed functioneren. Van wezenlijk belang zijn naast de cortex ook de thalamus en de reticulaire formatie.
In begrijpelijke taal werd door dr. Alex Ramonsky  die verbonden is aan de Neurohacking research labs, Engeland, dat de hersen alsvolgt te verdelen zijn:

1+2 zijn de onderste twee hersengebieden die het heden bevatten.


3+4 zitten bezijden het hoofd (de temporaalkwabben). Ze behoren tot het telencephalon en zijn gelegen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren en zijn voornamelijk bezig met emotionaliteit, (links) , spiritualliteit & stabiliteit en (rechts) creaitiviteit. Er bestaat een theorie dat het geloof in God (of het geloof in een religie) gelegen is in de temporale kwab. Deze theorie is ontstaan doordat mensen met beschadigingen aan delen van de temporale kwab hun geloof in een god verloren.

5 zit aan de voorkant van het hoofd, de frontale kwabben (of voorhoofdskwabben) bevinden zich aan de voorkant van de cerebrale hemisferen en spelen een rol bij het integreren van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken

6, het kruincharkragebied,  de hersenen hier houden zich o.a. bezig met het beoordelingsvermogen, probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, wat doe ik vandaag en de vraagstelling over wat je morgen zou kunnen gaan doen.

De middag stond in het teken van de Intentie en het bewustzijn. Wat in de natuurgeneeskunde al heel lang bekend is, dat water een perfecte drager is van informatie, werd vandaag door ruim 60 mensen gedemonstreerd.
Zeer interessant was de weten-schapper die na dit experiment kwam:
Konstantin Korotkov is professor of physics aan de  St. Petersburg State Technical University in Rusland. Auteur van vier boeken, 'Light After Life: Experiments'en 'Ideas on After-Death Changes (1998, NY, Backbone Publishing Co.)', en meer dan 70 artikelen over  'physics and biology'.
Tijdens het Congres van de International Union of Medical and Applied Bioelectrography (IUMAB) in Curitiba, Brasil, werd hij verkozen tot president van een van 'te world's most prominent reserearchers'.
Hij kwam uitleg geven over- en gaf demonstraties met het werken van zijn GDV, Gas Discharge Visualisation.
Het intentie-experiment is revolutionair: het is het eerste ´levende´ driedimensionale boek, waarbij de lezers onderdeel zijn van het experiment (www.theintentionexperiment.com) en waarbij een boek en een website onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het boek vormt zo het middelpunt van een levend en permanent onderzoek.


Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Wetenschappers ontdekken telepatische eigenschappen van DNA
Friday, 8 February 2008

Wetenschappers hebben ontdekt dat DNA op een onverklaarbare manier met elkaar kan communiceren. De ene dubbele DNA-helix weet zonder fysiek contact te hebben genetische informatie van ander DNA over te nemen.

Intacte dubbele-helix DNA kan op onverklaarbare wijze overeenkomsten in andere DNA-strengen van een afstand herkennen. Sub-units van genetisch materiaal van de ene DNA past zich aan aan de genen van soortgelijk DNA, zonder dat er een fysieke verbinding is. De manier waarop dit gebeurt, zou chemisch niet mogelijk moeten zijn.

Het onderzoek gepubliceerd in Journal of Physical Chemistry B toont aan dat bij DNA homologene herkenning van series van honderden nucleotiden plaatsvindt, zonder fysiek contact of de aanwezigheid van proteinen. Gelijksoortige DNA-strengen van individuele levende wezens, lijken zich dus op een "telepatische" manier aan elkaar aan te passen.

De dubbele helix van DNA kan overeenkomende moleculen van een afstand herkennen, en dit kopieren, zonder de hulp van andere moleculen of chemische principes. Vanuit de huidige theoretische kennis zou dit onmogelijk moeten zijn. Het "telepatische" effect stelt wetenschappers voor een raadsel.

Op kwantumniveau is reeds een soortgelijk verschijnsel bekend als "quantum entanglement", maar dit is de eerste keer dat is aangetoond dat een dergelijk effect ook op macroscopisch niveau plaats kan vinden.
Link naar Field groep:
social network on Ning


klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Zoals Gandhi zei: “Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. “

In 1925 publiceerde Albert Einstein reeds een artikel over quantum-mechanica, waaruit bleek dat ieder atoom (en dus alle materie) eigenlijk slechts bestaat uit energie. Ieder deeltje is in feite een trilling, met een eigen frequentie. Het heeft enige decennia geduurd voor dit begrip volledig doordrong tot de biologie. Het heeft echter grote consequenties.

Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp