Groep 7: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen 
Beech (beuk) / Fagus sylvatica
Chicory (cichorei) / Chicorium intybus
Rock Water (bronwater) / Rock water
Vervain (ijzerhard)  / Verbena officinalis
Vine (wijnstok) / Vitis viniferaBeech (beuk) / Fagus sylvatica

Indicaties:
Spijsverteringsklachten.
Ontspanningsproblemen.
Verdringing van emoties.

Beech is een goede remedie voor mensen die hun negatieve emoties sterk op andere mensen projecteren, en snel een kritisch oordeel over anderen vellen. Ze hebben er moeite mee de blik op zichzelf te richten. De bron van hun arrogante, kritische instelling is gelegen in onverwerkte pijnlijke emoties, die op den duur een verbitterde, afwerende houding tegenover de omgeving veroorzaken. Het invoelend vermogen is verstoord en de verbondenheid met andere mensen raakt daardoor geblokkeerd.
Beech stimuleert eigenschappen als mildheid en flexibiliteit.Doelstelling van het gebruik van Beech:
Activeren van het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en mogelijkheden van anderen.
Verwerken van pijnlijke en verdrongen emoties.Aanvullende suggesties:
Groepsmeditatie.
Leren relativeren.Affirmaties:
Ik verwerk mijn eigen emoties.
Door op anderen te letten zie ik meer van mezelf.

Naar boven

Chicory (cichorei) / Chicorium intybus 

Indicaties:
Relatieproblemen.
Verlatingsangst.

Chicory is goed voor mensen die in hoge mate onder verliesangst gebukt gaan. Daardoor ontwikkelen ze allerlei subtiele en minder subtiele manieren om warmte en liefde als het ware af te dwingen. De tragiek is dat ze door dit manipuleren uiteindelijk het tegendeel bereiken van wat ze in feite willen: mensen gaan zich hierdoor terugtrekken. Niet zelden wordt het patroon hierdoor nog versterkt.
Chicory helpt deze negatieve spiraal te doorbreken. Het ontspant in alle opzichten en kan een aanzet geven tot relaties die niet op verwachtingen zijn gebaseerd, maar op vrijheid en respect voor elkaar.Doelstelling van het gebruik van Chicory:
Het loslaten van overtrokken verwachtingen.
Het versterken van het zelfvertrouwen.Aanvullende suggesties:
Ademhalingsoefeningen.
Leren spelen met elkaar.Affirmaties:
Ik voel me veilig in het leven staan.
Mensen geven me wat ik nodig heb.

Naar boven
Rock Water (bronwater) / Rock water 

Indicaties:
Perfectionisme.
Spanningsklachten.

Rock water wordt aangeraden aan mensen die zich in hun denken sterk laten beÔnvloeden door idealistische theorieŽn. Het gevaar bestaat dat zijn zozeer afgaan op deze ideeŽn, dat het persoonlijke zien en ervaren op de achtergrond wordt gedrongen. Gegevens die de persoon niet in zijn of haar theoretische kader kan plaatsen, verdwijnen als het ware in een blinde vlek.
Rock water zorgt ervoor dat mensen flexibeler kunnen gaan denken. Tevens heeft het op fysiek niveau een ontspannende invloed.Doelstelling van het gebruik van Rock water:
De betrekkelijke waarde gaan inzien van dogmatische systemen.
Zien dat praktische mensen het vaak prima voor elkaar hebben.
Het verbreden van de innerlijke horizon.Aanvullende suggesties:
Lach-meditatie.
Massage.
T'ai Chi.Affirmatie:
Mijn ervaring wijst me de weg.

Naar boven
Vervain (ijzerhard)  / Verbena officinalis

Indicaties:
Gebrek aan soepelheid.
Zenuwinzinking.
Roofbouw op het eigen lichaam.

Vervain is geschikt voor iedereen die constant op een te hoog spanningsniveau leeft. De oorzaak moet in dit geval gezocht worden in de neiging om te veel pressie uit te oefenen, zowel op zichzelf als op anderen. Zo iemand stelt zich op als de man die kleine plantjes uit de grond trekt om te kijken of het al opschiet. Men begrijpt niet dat dingen ook uit zichzelf kunnen gebeuren en dat voor sommige processen niet veel wilsinspanning nodig is. In extreme gevallen leidt dit patroon tot chronische spierproblemen en zenuwinzinkingen.
Vervain biedt een alternatief voor een gejaagd en al te prestatiegericht leven.Doelstelling van het gebruik van Vervain:
Meer ontspannen in het leven staan.
De zaken meer op zijn beloop laten.
Geen resultaten willen afdwingen.Aanvullende suggesties:
Zwemmen.
Lezen De betovering van de taal, Bandler & Grinder.Affirmaties:
Ik ben vrij van innerlijke dwang.
Reculer pour mieux sauter

Naar boven

Vine (wijnstok) / Vitis vinifera

Indicaties:
EgoÔsme.
Machtsmisbruik.
Spanningsklachten.

Vine is een goede remedie voor mensen met een krachtige wil die ze onder andere gebruiken om hun omgeving te beheersen. Helaas hebben ze soms te weinig respect voor de mogelijkheden en beperkingen van de mensen om hen heen, waardoor ze anderen geen ruimte geven om zichzelf te zijn. Doordat het sterke persoonlijkheden zijn, lukt het ze vaak om de omgeving naar hun hand te zetten. Deze mensen zijn niet helemaal in staat de grote hoeveelheid energie die ze hebben in goede banen te leiden. Zodoende kan het een en ander ook leiden tot zware lichamelijke spanningen; klachten als hoge bloeddruk en aderverkalking vallen dikwijls onder deze categorie.
Vine stimuleert eigenschappen als geduld, flexibiliteit en respect voor andere mensen.Doelstelling van het gebruik van Vine:
Beter leren samenwerken.
Het afnemen van interne spanning.Aanvullende suggesties:
T'ai Chi.
Mediteren.Affirmatie:
Ik laat mensen in hun waarde.

Naar boven
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
 
 
 
 
 
 
Groep 7
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp