Groep 3: Onvoldoende interesse in het nu
Chestnut Bud (Knop van de paardekastanje) / Aesculus hippocastanum
Clematis (bosrank)  / Clematis vitalba
Honeysuckle (kamperfoelie)  / Lonicera caprifolium
Mustard (herik) / Sinapis arvensis
Olive (olijf) / Olea auropaea
White Chestnut (paardekastanje) / Aesculus hippocastanum
Wild Rose (hondsroos) / Rosa caninaChestnut Bud (Knop van de paardekastanje) / Aesculus hippocastanum

Indicaties:
Leerblokkades.
Herhalingspatronen.

Chestnut bud is een goed hulpmiddel voor mensen die niet in staat zijn om iets van hun ervaringen te leren. Zij hebben moeite om hun gedrag te veranderen, ook als dit niet langer efficiŽnt en functioneel is. Je kunt zo iemand vergelijken met een fontein die steeds weer hetzelfde water sproeit. Hij of zij zit vast in zich steeds herhalende patronen, iets waar de omgeving doorgaans het meest onder lijdt. Deze mensen hebben geen contact met de diepere lagen in zichzelf, waardoor problemen niet of zeer moeizaam verwerkt worden.
Chestnut bud opent gaandeweg deze diepere niveaus.Doelstelling van het gebruik van Chestnut bud:
Het contact herstellen met het eigen innerlijk.
Het verwerken en bundelen van ervaringen, en dit kunnen omzetten in adequater gedrag.Aanvullende suggesties:
Een dagboek bijhouden.
Een rustiger, regelmatiger dagritme nemen.Affirmatie:
Iedere ervaring verandert mijn leven


naar bovenClematis (bosrank)  / Clematis vitalba

Indicaties:
Vermijdingsgedrag.
Concentratieproblemen.

Clematis wordt aangeraden aan diegenen die geneigd zijn zich terug te trekken in hun fantasiewereld, soms zelfs zodanig dat ze nauwelijks meer merken wat er om hen heen gebeurt. Men gaat conflicten met anderen het liefst uit de weg, en bij praktische problemen zoekt men de oplossing graag in vaag idealistische sferen, zonder zich er energiek voor in te zetten.
In geval van bloedarmoede, koude ledematen en een zweverig gevoel kan Clematis eveneens goede diensten bewijzen.Doelstelling van het gebruik van Clematis:
Meer in het hier en nu gaan leven.
Confrontaties en uitdagingen leren aangaan.Aanvullende suggesties:
Lichaamswerk.
Activiteiten op het gebied van expressie.
Vechtsport beoefenen.Affirmaties:
Ik voel me veilig in de realiteit.
Ik heb andere mensen nodig en zij mij.

Naar boven
Honeysuckle (kamperfoelie)  / Lonicera caprifolium

Indicaties:
Te veel vasthouden aan het verleden.
Gebrek aan flexibiliteit.

Honeysuckle stimuleert mensen meer in het heden te gaan leven en de verlammende band met het verleden los te laten. In extreme gevallen klampen deze mensen zich angstig vast aan herinneringen en situaties uit het verleden, zowel positieve als negatieve. Zij vinden in het heden geen nieuwe uitdagingen meer. In feite hebben ze zich neergelegd bij het feit dat hun leven in grote lijnen voorbij is.
Er is vaak sprake van dromerigheid en kleine absences.
Door Honeysuckle in te nemen komt het verleden in een nieuw perspectief te staan, waardoor mensen weer meer in het nu gaan leven.Doelstelling van het gebruik van Honeysuckle:
Mogelijkheden in het heden en toekomst gaan zien.
Het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden.Aanvullende suggesties:
Nieuwe activiteiten ondernemen.
Rebirthing.Affirmatie:
Iedere dag geeft mij nieuwe ervaringen

Naar boven
Mustard (herik) / Sinapis arvensis

Indicaties:
Endogene depressie.
Gevoelens van machteloosheid.

Mustard wordt aanbevolen aan mensen die te kampen hebben met chronische depressies. Zij kunnen er vaak geen oorzaak voor aanwijzen. In ernstige gevallen gaat de depressie gepaard met velerlei psychosomatische klachten zoals spierproblemen, slaapstoornissen, hoofdpijnen, enzovoort. Doordat er ogenschijnlijk geen verklaring voor kan worden gegeven, krijgen deze mensen tevens te maken met gevoelens van eenzaamheid en onbegrepenheid.
Mustard helpt bij het herstellen van het contact tussen de innerlijke en uiterlijke wereld. Het is bij deze klachten raadzaam het gebruik enige tijd voort te zetten.Doelstelling van het gebruik van Mustard:
Het terugvinden van plezier en beweeglijkheid.
Het opheffen van gevoelens van isolement.Aanvullende suggesties:
ReÔncarnatietherapie.
Rebirhing.
Gesprekstherapie.


Affirmaties:
Beter kwaad dan depressief.
Ik geef vorm aan mijn eigen leven.

Naar boven


Olive (olijf) / Olea auropaea

Indicaties:
Zware vermoeidheid.
Energetische stoornissen.

Olive wordt aanbevolen aan die mensen die uitgeput zijn geraakt als gevolg van langdurige overbelasting. Hierdoor hebben ze voortdurend te weinig energie en kunnen zich niet voldoende meer opladen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door chronisch slaaptekort of doordat een lichamelijke aandoening niet volledig is uitgeziekt. De kans bestaat dat deze mensen op hun reserves gaan teren, waardoor hun natuurlijk weerstandsvermogen gaandeweg wordt aangetast.
Olive helpt het energie-systeem te herstellen en te versterken.Doelstelling van het gebruik van Olive:
Het stimuleren van het regeneratie-vermogen.
Het terugvinden van rust en veerkracht.Aanvullende suggesties:
Zorgen voor voldoende slaap.
Ademhalingsoefeningen.Affirmatie:
Rust geeft mij nieuwe energie.

Naar boven

White Chestnut (paardekastanje) / Aesculus hippocastanum

Indicaties:
Slapeloosheid als gevolg van gepieker.
Hoofdpijn.
Herhalende gedachtenpatronen.

White chestnut wordt aanbevolen aan mensen die zich in mentaal opzicht niet goed kunnen ontspannen. Dit ontstaat doordat ze niet voldoende afstand nemen van hun problemen. Ze proberen deze op te lossen door er steeds intensiever over na te denken. Wanneer men dit vaak 's nachts doet, kunnen er gemakkelijk problemen ontstaan als slapeloosheid en overspannenheid.
White chestnut geeft dat mensen rustiger worden en niet meer gevangen blijven in cirkelvormige redeneringen.Doelstelling van het gebruik van White chestnut:
Afstand kunnen nemen van problemen.
Het bevorderen van mentale ontspanning.Aanvullende suggesties:
Een dagboek bijhouden.
Lichaamswerk.Affirmatie:
Mijn onbewuste verschaft mij de oplossing.


Naar boven

Wild Rose (hondsroos) / Rosa canina

Indicaties:
Depressies.
Apathie.

Wild rose geeft verlichting aan mensen die last hebben van depressies en futloosheid. Zij kunnen niet de kracht opbrengen om de gewenste veranderingen in hun leven door te voeren. Als gevolg daarvan voelen ze zich somber gestemd en verwachten ook niet meer dat het beter zal worden. Ze leggen zich bij de feiten neer en vechten niet meer voor verbetering van hun situatie. Hieruit ontstaan vaak ernstige energieproblemen.
Wild rose zorgt ervoor dat men weer verwachtingen gaat koesteren en geeft de energie om daar vorm aan te geven.Doelstelling van het gebruik van Wild rose:
Het terugkrijgen van een positieve instelling.
Energiek in het leven staan.Aanvullende suggesties:
Bio-energetica.
Iets nieuws ondernemen.Affirmaties:
Het leven geeft mij alle mogelijkheden.
Ik ben zelf de sleutel tot verandering.

Naar boven

Onvoldoende interesse in het hier en nu
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp