Cerato (loodkruid) / Ceratostigma willmottiana
Gentian (gentiaan) / Gentiana amarella
Gorse (gaspeldoorn) / Ulex europaeus
Hornbeam (haagbeuk) / Carpinus betulus 
Sclerathus (Eenjarige hardbloem)  / Scleranthus annuus
Wild Oat (ruwe dravik) / Avena fatua / Oot

Cerato (loodkruid) / Ceratostigma willmottiana

Indicaties:
Onzekerheid.
Ambivalentie.
Neiging tot wegrationaliseren.

Cerato is geschikt voor dÝe mensen die niet op de eigen intu´tie durven te vertrouwen. Ze trekken geen consequenties uit de intu´tieve kennis die ze bezitten, maar zoeken allerlei rationeel getinte uitvluchten. Zij zoeken mensen op die het vast veel beter weten dan zijzelf en vragen tot vervelens toe om raad.
Op deze manier vervreemden ze van zichzelf: het verzamelen van losse kennis en feitjes leidt niet tot een ander inzicht, wat tot gevolg kan hebben dat ze nog fanatieker gaan zoeken naar andere meningen en nieuwe kennis.
Cerato kan helpen deze spiraal te doorbreken en weer vertrouwen te krijgen in de eigen waarnemingen.Doelstelling van het gebruik van Cerato:
Vertrouwen krijgen in de eigen intu´tie.
Zelfstandig kennis vergaren en verwerken.Aanvullende suggesties:
Een week lang geen raad vragen.
╔Ún van de verkregen inzichten op eigen risico uitproberen.Affirmatie:
Ik weet zelf wat goed voor me is.

Naar boven
Gentian (gentiaan) / Gentiana amarella

Indicaties:
Depressies.
Zingevingsproblemen.

Gentian zorgt ervoor dat mensen die in een negatieve denkspiraal terecht zijn gekomen weer kunnen gaan relativeren. Ze zijn sterk gefixeerd op tegenslagen en op alles wat er mis zou kunnen gaan. Crises in het leven zoals een sterfgeval, een ziekte of een scheiding worden niet gezien als gebeurtenissen die bij het leven horen. Deze mensen kunnen zich ook niet voorstellen dat de rampen die hen overkomen verwerkt kunnen worden, en zelfs kunnen bijdragen tot persoonlijke groei.
Door Gentian te gebruiken wordt het vertrouwen in het leven weer groter.Doelstelling van het gebruik van Gentian:
Meer animo ontwikkelen.
Geloven in de goede dingen van het leven.Aanvullende suggesties:
Hypnose.
Gesprekstherapie.Affirmatie:
Alle ervaringen in mijn leven zijn nuttig.


Naar boven

Gorse (gaspeldoorn) / Ulex europaeus 

Indicaties:
Mentale uitputting.
Gebrek aan vertrouwen.

Gorse schenkt mensen die het niet meer zien zitten vertrouwen in wezenlijke veranderingen. Ze proberen nog wel allerlei therapieŰn, maar eigenlijk geloven ze er niet meer in. Ze vergeten dat ze zelf de bron zijn van veranderingsprocessen en zien niet dat hun negatieve verwachtingen mede oorzaak zijn van voortdurende teleurstellingen.
Zo wordt telkens weer het idee dat hun situatie hopeloos is bevestigd. Helaas wordt deze verwachting ook bevestigd door dÝe therapeuten die ervan uitgaan dat de weg naar herstel moeilijk en langdurig zal zijn.
Gorse opent de bron naar een diep niveau van levens-optimisme.Doelstelling van het gebruik van Gorse:
Stimuleren van vertrouwen in het zelfgenezend vermogen.
Leren het leven in eigen hand te nemen.Aanvullende suggesties:
Hypnose.
Neuro Lingu´stisch Programmeren (NLP).
Gesprekstherapie.Affirmaties:
Ik heb mijn toekomst zelf in de hand.
Positieve verwachtingen zijn even geldig als negatieve.

Naar boven


Hornbeam (haagbeuk) / Carpinus betulus 

Indicaties:
Gebrek aan inspiratie.
Apathie.

Hornbeam wordt aangeraden aan mensen die te eenzijdig leven: ze vinden al gauw dat ze iets niet aankunnen en veel dingen worden als een zware opgave gezien. Deze mensen leven met een energietekort dat in veel gevallen chronisch wordt. Op den duur kan geen enkele activiteit meer voldoening geven, zelfs niet dÝe bezigheden die ontspannend zouden kunnen werken.
Het feit dat ze een te passief leven leiden heeft juist als gevolg dat ze zich zwak en lamlendig gaan voelen, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan.
Hornbeam doorbreekt deze impasse en geeft op alle niveaus nieuwe energie.Doelstelling van het gebruik van Hornbeam:
Een productiever leven leiden.
Oplossen van vermoeidheidsproblemen.
Weer zin krijgen in het leven.Aanvullende suggestie:
Het ontplooien van nieuwe en verschillende activiteiten.Affirmaties:
Ik bepaal zelf hoe ik leef.
Afwisseling is stimulerend.


Naar boven

Sclerathus (Eenjarige hardbloem)  / Scleranthus annuus 

Indicaties:
Wisselende lichamelijke klachten.
Besluiteloosheid.
Onrust.

Scleranthus werkt rustgevend op mensen die last hebben van rusteloosheid en extreme stemmingswisselingen. Typerend voor deze categorie mensen is dat ze niet goed tot een besluit kunnen komen: aangezien ze beurtelings door twee mogelijkheden worden aangetrokken, kunnen ze vaak moeilijk een keuze maken. Om aan een dilemma te ontsnappen en vrij te kunnen kiezen, heeft een mens immers zeker drie keuzemogelijkheden nodig.
Door Scleranthus te gebruiken gaat de energie in rustiger banen stromen, waardoor alle kracht optimaal kan worden gebruikt. Ook in lichamelijk opzicht gaat men beter en meer ontspannen functioneren.Doelstelling van het gebruik van Scleranthus:
Het leren bundelen van energie.
Het vergroten van keuzemogelijkheden.
Het harmoniseren van de lichaamsfuncties.Aanvullende suggesties:
Mediteren.
Yoga.Affirmaties:
Ik ben vrij om te kiezen.
Beter fout gekozen dan niets gedaan.


Naar boven


Wild Oat (ruwe dravik) / Avena fatua / Oot

Indicaties:
Zingevingsproblemen.
Rusteloosheid.

Wild oat is een goed hulpmiddel voor veelzijdig begaafde mensen die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen. Zij zoeken iedere keer nieuwe bezigheden en impulsen, maar zijn er ook snel weer op uitgekeken. Dit telkens wisselen van koers maakt dat ze een nogal grillig en oppervlakkig leven leiden. Na een tijd kunnen er problemen ontstaan als chronische verveling, gevoelens van zinloosheid, enzovoort. Deze mensen kunnen zich niet voorstellen dat het voor het vinden van een persoonlijk doel goed kan zijn je intensief in ÚÚn enkel ding te verdiepen.
Wild oat geeft rust en de energie om de vele impulsen te bundelen en gericht te gaan gebruiken.Doelstelling van het gebruik van Wild oat:
Meer diepgang in het leven toelaten.
Het vinden van rust en een duidelijke richting.Aanvullende suggesties:
Gesprekstherapie.
Een regelmatiger dagritme uitproberen.Affirmatie:
Ik vind mijn eigen weg.

Naar boven

Groep 2: Onzekerheid
Onzekerheid
 
 
 
 
 
 
 
Groep 2
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  ę 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp