ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Enneagram
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Uit het boekje 'Typisch ik, typisch jij' beschrijft Hannah Nathans  het zo: Het enneagram beschrijft negen basisdrijfveren. Zeven van de negen komen overeen met de hoofdzonden van het katholicisme. In de derde/vierde eeuw na de gewone jaartelling kende het christendom er nog negen. Monniken, de zogenoemde woestijnvaders, werden geÔnterviewd over wat bij het bidden en mediteren tussen hen en God stond. Dat bleken negen verschillende neigingen te zijn: gramschap, hoogmoed, ijdelheid, afgunst, hebzucht, angst, onmatigheid, onkuisheid, traagheid. De principes van het enneagram waren in de derde/vierde eeuw dus al bekend. Twee van de negen neigingen zijn in de loop der kerkgeschiedenis verdwenen. IJdelheid werd met hoogmoed geÔdentificeerd. Angst werd als de vreze des Heren positief geduid. Zo bleven er zeven hoofdzonden over.
De basisdrijfveer beoogt het verlangen te realiseren. In werkelijkheid streeft hij naar een substituut voor het verlangen, een verwrongen afspiegeling daarvan. Er is namelijk een aanname dat het echte diepe verlangen in de werkelijke wereld niet te realiseren is.
Het enneagram is een geometrische figuur in de vorm van een cirkel waarin lijnen zijn getrokken tussen negen punten die zich op gelijke afstanden van elkaar op de cirkelomtrek bevinden (het Griekse woord ennea betekent negen). In het afgelopen decennium is het verrassend populair geworden als een psychologisch model dat negen karaktertypen beschrijft. Inmiddels zijn er al meer dan twintig Nederlandstalige boeken over verschenen en op allerlei plaatsen worden cursussen of workshops aangeboden.
Functioneringsproblemen van werknemers kunnen verklaarbaar of voorspelbaar worden wanneer men weet tot welk type zij behoren. De oud-schaatser Jorrit Jorritsma, die tegenwoordig NLP- en enneagramtrainer is, geeft in een van zijn boekjes het voorbeeld van een oudere werknemer in een aannemersbedrijf die niet meer goed functioneerde nadat hij tot chef was benoemd. De man bleek type 6 te zijn, de Loyalist, het type dat de infrastructuur in stand houdt en zich ondergeschikt maakt aan de hiŽrarchie. Volgens Jorritsma komen we in het bedrijfsleven veel zessen tegen. De directie bestaat daarentegen in het algemeen uit mensen van type 3, de Winnaar. Gelukkig had de baas van het aannemersbedrijf een enneagramcursus gevolgd, zodat hij het probleem kon oplossen door de werknemer zijn oude functie terug te geven.


Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

klik hier voor actuele informatie
Van het enneagram wordt gezegd dat het een eeuwenoude studie van menselijke motivatie is, maar waarschijnlijker is het dat het getallenschema in het begin van de twintigste eeuw is bedacht door George Gurdjieff, Armeens filosoof en mysticus. De eerste bekende publicatie van het enneagram vond plaats in 1949 in het boek Op zoek naar het wonderbaarlijke van Gurdjieffs leerling Pjotr Ouspensky. In deze versie was er nog geen sprake van het beschrijven van het menselijk gedrag. Die functie werd pas in de jaren '60 toegevoegd door Oscar Ichazo. De Chileense psychiater Claudio Naranjo doceerde zijn begrip van het enneagram aan een aantal jezuÔeten, die het vervolgens verder verspreidden. Hoewel het diagram sindsdien een grote populariteit heeft verworven wordt het in de professionele psychologie nauwelijks gebruikt.
Geloof niets, alleen maar omdat men het je vertelt, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
Kernkwadrant
Om jezelf beter te leren kennen kun je gebruik maken van het model van het kernkwadrant en de kernkwaliteiten, van DaniŽl Ofman.

Ofman: "Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten. Maar kernkwaliteiten zijn zo dominant, dat ze kunnen doorslaan en daardoor juist een valkuil worden. Bijvoorbeeld: Iemand met de kernkwaliteit behulpzaamheid kan doorslaan in bemoeizucht, flexibiliteit kan doorslaan in wispelturigheid en daadkracht in drammerigheid. Dat zijn de valkuilen. Als iemand anders doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat irritatie oproepen. In dat geval heet dat een allergie. De vervelende eigenschap van de ander verbergt echter een kwaliteit in zich, die voor degene die er allergisch voor is een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn, de zogenaamde uitdaging."


Het enneagram is, zoals de Enneagram Stichting Nederland  het omschrijft:
Hoewel ieder mens uniek is, zijn de verschillen op bepaalde gebieden toch heel beperkt. Er zijn slechts twee geslachten, mannen en vrouwen. Iedere irisscan is uniek, maar toch hebben mensen maar twee kleuren ogen, blauw of bruin. Die kleuren komen weliswaar in oneindig veel variaties voor, maar toch hebben mensen veel minder kleuren ogen dan bijvoorbeeld katten. Ook wordt niemand geboren met groen of paars haar, of een blauwe of oranje huid. De variatie, hoewel groot, is dus ook beperkt. Zo zijn er ook maar 9 basisdrijfveren. Deze zijn empirisch vastgesteld door vele duizenden mensen te interviewen.

Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat 'negen' betekent en grammos, dat staat voor 'punten'. Het symbool van het enneagram is een negenpuntig sterveelhoek. Negen persoonlijkheidstypen hebben in dit diagram elk een vast punt en staan via lijnen met elkaar in verbinding. Dit veronderstelt dat de onderlinge relaties van de typen volgens vaste patronen verlopen.

Uit het interview met de KRO zegt Hannah Nathans het volgende:
"Ten eerste wil ik het misverstand uit de wereld helpen dat het enneagram iets zegt over gedrag. Ik wil duidelijk maken dat het enneagram alleen gaat over de drijfveren die iedereen heeft. Dan zijn er een aantal stappen in je ontwikkeling waarbij het enneagram ondersteunend kan zijn.
Stap 1) Besef dat je mag zijn wie je bent. Iedereen heeft een type, dus iedereen is anders dan veel anderen. Het enneagram kan je helpen om te accepteren wie je bent.

Stap 2) Het enneagram kan je helpen om je gedrag te veranderen, als je dat wilt. Dat is je persoonlijke keus, het moet niet.

Stap 3) Het enneagram geeft antwoord op de vraag: waarom gedraag ik me zoals ik me gedraag?

Door deze drie stappen te ondernemen kun je leren om jezelf te 'managen', zodat je voortaan beter bereikt wat je wilt. Je kunt herhalende patronen in je relaties met anderen doorbreken, en zo je relaties verbeteren. Door dit alles sta je beter in het leven."

Een speurtocht naar het Enneagram

Zoals de titel van dit artikel al aangeeft gaan we hier op zoek naar verschillende toepassingen van het Enneagram. Ook u heeft vast gemerkt dat het Internet is overladen met Enneagram websites. Een simpele zoekopdracht naar het Enneagram op Google geeft al meer dan 1 miljoen uitkomsten. Hoe slaagt u er ooit in een selectie te maken uit al deze mogelijkheden en de toepassing te vinden die ķ zoekt.

Enneagram Online heeft in de afgelopen periode het Internet afgezocht naar interessante Enneagram websites en toepassingen en nodigt u uit om met ons mee te gaan op een speurtocht naar het Enneagram op Internet.


Introductie
Laten we beginnen met een heldere introductie op het Enneagram, de wijze waarop het werkt en iets over de (vermeende) geschiedenis van het Enneagram. De website van Frans Harteveld biedt een mooi overzicht van de werking van het Enneagram, de 9 typen en de drie centra. Tevens gaat deze website kort in op de geschiedenis van het Enneagram.
Wilt u zich na deze introductie nog verder verdiepen in het Enneagram dan raden wij u aan de Enneagram Worldwide website (Engels) te bezoeken. Naast een zeer uitgebreide introductie op het Enneagram biedt deze website u de mogelijkheid een Enneagram test te maken (registratie vereist) en meer uit te vinden over het Enneagram in spiritualiteit, relaties en het Enneagram op het werk. U kunt er ook verschillende boeken, cassettes en DVDís over het Enneagram bestellen.

Tevens zijn er tal van boeken over het Enneagram uitgebracht. Deze website (Engels) biedt een mooi overzicht van de werken van enkele van de grootste namen in de wereld van het Enneagram.

(overegenomen van enneagram-online.nl )

Enneagram
Gurdjieff was een gewiekste handelaar, onder meer in tapijten, korsetten, antiquiteiten en geverfde mussen (die hij als kanaries verkocht). Hij vertelde fantastische verhalen over zijn jarenlange speurtochten naar geheime broederschappen, mystieke soefi-ordes, Tibetaanse lama's en Meesters der Wijsheid. Zijn grootste ontdekking was het hoofdklooster van de oeroude en geheel onbekende Sarmoungbroederschap, waar hij naar eigen zeggen veel kennis verkreeg. Dit klooster zou zich ergens in de buurt van Zuid-Oezbekistan hebben bevonden. Gurdjieff noemde echter nooit feiten die het mogelijk maakten zijn bronnen na te trekken en sprak zichzelf ook dikwijls tegen. Daardoor is het onduidelijk gebleven waar zijn wijsheid vandaan kwam en hoeveel hij zelf had verzonnen.
Zijn visie op de mensheid was nogal pessimistisch. Hij beschouwde mensen als machines of automaten die louter reageren op externe prikkels. Ze beschikken niet over een duurzaam 'Ik' en hebben geen controle over hun handelingen, gevoelens en gedachten. Vooral de maan heeft de mensheid in haar greep. Zij is een wezen dat zich voedt met de levensenergie die bij de dood van een organisme vrijkomt. Zielen van overledenen worden door de maan aangetrokken en stellen haar in staat zich te ontwikkelen tot een soort aarde, waarbij de temperatuur geleidelijk zal stijgen.
De grote massa der mensheid verkeert in een toestand van slaap. Slechts enkelen kun hieruit ontwaken door zich te onderwerpen aan een strenge leermeester die hen de noodzakelijke psychische schokken toedient. Dat leidt niet tot een verlies van persoonlijke vrijheid, want vrij zijn we toch al niet en onze persoonlijkheid is slechts een masker dat onze essentie verbergt. Voortdurende zelfobservatie en zelfcontrole zijn essentieel om automatismen te doorbreken, zelfbewustzijn te ontwikkelen en uiteindelijk een staat van objectief bewustzijn te bereiken.
Met financiŽle steun van rijke bewonderaars kocht Gurdjieff in 1922 een Frans kasteel in Fontainebleau, waar hij het Instituut voor de Harmonieuze Ontwikkeling van de Mens opende. Volgens critici leek het meer op werkkamp dan op een spirituele commune. Gurdjieff trad op als een grillige en veeleisende dwingeland die zijn discipelen aan allerlei emotionele en lichamelijke beproevingen onderwierp. Hij bedacht onder meer een oefening waarbij iedereen ogenblikkelijk in zijn of haar houding moest bevriezen wanneer hij een stopteken gaf. Dat kon op elk ongelegen moment gebeuren. Zo was er iemand die blaren opliep omdat de meester 'stop' riep toen hij net een glas hete thee oppakte. Een ander communelid verhaalde hoe Gurdjieff alle mannen naakt op een rij plaatste en vernederend commentaar leverde op hun geslachtsdelen.
Een klein rekenkundig experiment kan duidelijk maken hoe bijzonder het enneagram is. Pak hiervoor een rekenmachine en toets een willekeurig cijfer in (behalve zeven). Deel dit getal door zeven en constateer dat de decimale reeks 142857 zich achter de komma herhaalt. Vermenigvuldig de uitkomst vervolgens met drie en ontdek dat de magische reeks nog steeds aanwezig is. De verbindingslijnen in het enneagram volgen eveneens de route 142857, terwijl de driehoek tussen de punten 9, 3 en 6 de universele Wet van Drie symboliseert.
Gurdjieff en Ouspensky waren dol op ingewikkelde schema's en classificaties. Zo was er een tabel der 'waterstoffen' waarin de dichtheid en trillingsfrequentie van verschillende soorten materie werd weergegeven. Hoe hoger de trillingsfrequentie, des te intelligenter de betreffende materie. Substanties die als voedsel voor de mens kunnen dienen (zoals een gebakken aardappel), werden aangeduid als 'waterstof' 768 en waren 'intelligenter' dan rauwe aardappels.
Gurdjieff sprak over twaalf verschillende mensentypen. Deze typen hebben betrekking op de aangeboren essentie van de mens en kunnen niet in gewone taal omschreven worden. Elk type heeft een bepaalde lotsbestemming die door planetaire invloeden wordt bepaald. Daarnaast heeft de mens een persoonlijkheid die door de omstandigheden wordt gevormd. Deze persoonlijkheid wordt gedomineerd door een karakteristieke 'hoofdfout', die alleen kan worden geÔdentificeerd door een deskundige leermeester. Enkele hoofdfouten die Gurdjieff bij zijn discipelen waarnam, waren: 'hij is nooit thuis', 'hij bestaat helemaal niet', 'hij wil altijd met iedereen argumenteren', en 'hij heeft geen geweten'. Als iemand zich niet kon herkennen in zo'n typering, was dat voor Gurdjieff een bevestiging van zijn gelijk.

Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Share |