Die houding begint te veranderen, er ondertussen ook heel wat gebruikers bijgekomen, er staan veel meer masten, daarbij zijn we qua technologie weer een stukje opgeschoven,
in 1994 gingen we over op gepulste straling (GSM) en naast de UHF van 900 MHz zijn er nu ook 1800 MHz GSM zendsystemen, DECT zit op 1,9 GHz, UMTS zit zelfs daarboven , van 1,9 tot 2,169 GHz. Er is een woud van WiFi (draadloos Internet) 2,4 GHz zendmasten en mastjes bijgekomen, 2,4 GHz wordt gebruikt voor allerhande communicatie, 2,5 voor satellieten, en wie vlak bij z'n Magnetron staat krijgt ook wat lekstraling van 2,45 GHz te pakken. Juist in de 2 tot 3 GHz frequenties zitten we dicht bij de opkookfrequentie van onze cellen (zoals een magnetron doet), dat gebied is veel kwalijker dan bijvoorbeeld de 900 MHz van GSM en oudere draagbare telefoons, boven de 5 GHz neemt die schadelijkheid overigens ook weer af. Er zijn nogal wat berichten over mogelijke schade, voor kinderen wordt een mobieltje al niet meer zo gezond geacht, er zijn duidelijke gevallen van mensen die last hebben van hun mobieltje of van zendmasten en stralingsbronnen in hun omgeving, kortom men raakt ongerust.

De wetenschappers zijn in twee groepen verdeeld.
Enerzijds zijn er de industriewetenschappers, die tegen betaling onderzoek plegen, en die in de rapporten schrijven wat hun opdrachtgevers graag zien. Ook hun onderzoeksinsti-tuten zijn financiŽel afhankelijk van dergelijke opdrachtgevers.
Anderzijds zijn er de wetenschappers, die hun onderzoeken en bevindingen kenbaar maken volgens hun geweten. Dergelijke resultaten worden door de eerste categorie in alle toonaarden bestreden.
Onderzoek toont aan: DECT-telefoons gevaar voor de volksgezondheid: Lees hier meer
een DECT Basisstation 24 uur per dag, 60 minuten per uur, 60 seconden per minuut en 100 keer per seconde een signaal verstuurt. Daarnaast is de zendsterkte waarmee dit gebeurt relatief hoog. Sterker nog: Een DECT basisstation dat in het stopcontact is gestoken is (qua resulterende veldsterkte) vergelijkbaar met een GSM zendmast op 20 meter afstand.

Leest u ook eens op de site van Stop UMTS


Aan de hand van de veronruste gegevens heeft de Gemeente Tholen besloten om een stap op de plaats te maken en zich uitgebreider te laten informeren en met haar, ook de bewoners. Een actieve belangengroep TTS houdt de geÔnteresseerden op de hoogte. Voor meer info kunt u terecht bij Annemarie van Toorn, avantoorn@besemervantoorn.nlElektrische wisselvelden laagfrequent (< 100 kHz): 
Wordt veroorzaakt door wisselstroom. Dus alle apparaten die we op het electriciteitsnetwerk aansluiten genereren velden. Maar ook bovenleidingen van de spoorwegen en hoogspanningsmasten.
Alle apparaten die we aansluiten op het stroomnet (50 Hz)
Hoogspanningsmasten

Magnetische wisselvelden laagfrequent (< 100 kHz):
Deze ontstaan alleen wanneer de stroom vloeit, dus bij in werking zijnde apparaten. Deze velden staan loodrecht op de stroomrichting.
Elektronisch schakelingen van: spaarlampen / TL-buizen / dimmers
Transformatoren: zoals opladers, voor speelgoed, maar ook die van de energiebedrijven buiten.

Elektromagnetische velden hoogfrequent (> 100 kHz) Magnetische- en el. velden zijn verweven:
In dit frequentiebereik (>100 kHz) vinden we voornamelijk telecommunicatie-apparatuur. Maar ook de magnetron gebruikt deze frequentie! Het venijn zit hem in de modulatie; een signaal heeft een draaggolf die gemoduleerd wordt. Deze modulatie is wel weer laagfrequent!
De "oudere" technieken voor radio en televisie maken nog gebruik van analoge technieken die door onze huid worden geabsorbeerd en ongevaarlijk lijken te zijn. De nieuwere technieken maken gebruik van gepulste gemoduleerde signalen. Waar de analoge sinusvorm "glad" is, is de puls messcherp.


Elektrische gelijkvelden:
Elektrostatische velden. Enigszins een buitenbeentje, daar deze indirect worden opgewekt. Naast beeldschermen wordt statische elektriciteit opgewekt door wrijving van o.a. synthetische materialen (tapijt, gordijnen) en neemt toe bij droge lucht (<35% luchtvochtigheid). Wanneer deze velden hoog oplopen (2000-3000 V), merkt men dat door vonkoverslag bij het aanraken van de deurklink e.d. Ook kunnen zich statische velden vormen bij pluche poppen van de kinderen.

Magnetische gelijkvelden:
Statische magnetische velden. Zoals van een permanente magneet, toegepast in luidsprekers. Stalen voorwerpen kunnen door elektrische apparaten gemagnetiseerd worden, zoals het stalen bedframe en de meeste spiralen in de matrassen. Sommige magnetische velden worden ook voor therapeutische toepassingen gebruikt. Sterk wisselende en krachtige velden kunnen weer belastend uitwerken.

Uit Trouw:
Het gebruik van mobiele telefoons veroorzaakt zo goed als zeker geen kanker.
Dat is de conclusie na een zeer uitgebreid onderzoek in Denemarken, waaraan 420.095 personen hebben meegedaan. De onderzochten hebben hun mobiele telefoons tussen 1982 en 1995 aangeschaft en hun gezondheid is tot 2002 gevolgd. ĄWe hebben geen bewijs kunnen vinden voor een verband tussen een kankerrisico en het kort of langdurig gebruik van mobiele telefoonsĒ, aldus de onderzoekers.

Eerdere onderzoeken leken soms wel te wijzen op een verband tussen de mobiele telefoon en aandoeningen aan de hersenen, al was het maar door de warmte die ontstaat op de plek waar een mobieltje tegen het hoofd wordt gedrukt. Het nieuwe onderzoek richtte zich op diverse vormen van kanker, waaronder hersentumoren en leukemie, en was mede gefinancierd door het Deense nationale kankerinstituut.

Elk risico uitsluiten kunnen zij nog niet, maar door het grote aantal deelnemers aan de studie durven de onderzoekers wel de conclusie aan dat mobiel bellen in ieder geval geen groot kankerrisico oplevert. Onduidelijk is echter nog of er verschil is tussen mensen die hun mobieltje vaak gebruiken en zij die bijna nooit mobiel bellen.

Of dit onderzoek de gemoederen echt tot bedaren kan brengen in de discussie over de gezondheidsrisicoís van mobiel bellen, valt te betwijfelen. De meeste angst bestaat voor de (veel sterkere) straling van zendmasten voor mobiele netten. Die is hier niet onderzocht. En inmiddels rukt umts op als aanvulling op en vervanger van gsm als mobiel telecomnet. Het zal ongetwijfeld nog vele onderzoeken en vele jaren kosten om de ongerustheid over het gevaar daarvan weg te nemen.

Onderzoek

Wereldwijd zijn er veel instellingen die onderzoek doen naar de gevolgen van elektromagnetische velden. Een aantal bekende organisaties zijn:

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
IEEE ( Institute of Electrical and Elektronics Engineers)
WHO (World Health Organisation)
DIN/VDE (Deutsche Industrie Norm / Verband der Elektrotechnik)
ANSI (American National Standards Institute)
De normen die zij stellen liggen vele (honderden) malen boven normen die onderstaande organisaties aanbevelen:

TCO development (Onderdeel van Tjšnstemšnnens CentralOrganisation, het Zweedse Verbond van Kantoorpersoneel). Zijn ontwikkelden o.a.a de normen voor beeldschermen en voor mobiele telefoons.
Bouwbiologie: Bouwbiologische richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van (meer dan tienduizend) praktijkervaringen van een groep Duitse bouwbiologen die i.s.m. artsen en wetenschappers zijn opgesteld. Dit zijn zeer strenge richtlijnen.

Het is ook niet eenvoudig om een goede norm op te zetten. Deze normen moeten worden opgesteld aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken en politieke afwegingen:

Onderzoeksaspecten:

Deze materie behoeft vele wetenschappelijke disciplines die onderling goed moeten samenwerken. In de praktijk zeer moeilijk werkbaar. Veel wetenschappers zijn eigenwijs en doen hun onderzoek liever op eigen houtje terwijl anderen niet buiten hun straatje willen kijken of ziet de rest als niet relevant .
De meeste onderzoeken zijn kleinschalig opgezet, omdat de budgetten niet toereikend zijn. Daarbij worden miljarden geÔnd voor licenties...
Men weet nog lang niet alles van het functioneren van het menselijk lichaam. Men is in staat om tot de cel te ontleden, maar op het gebied van energetische samenwerking moet nog veel uitgezocht worden.
Is men in staat objectief te blijven als de opdrachtgever (telecombedrijven) economische belangen bij het resultaat heeft?

Politieke aspecten:
De overheid ontvangt miljarden Euroīs voor licenties. Objectief?
De begroting laat geen uitgebreid onderzoek toe...
Wat gebeurt er wanneer de normen sterk worden verlaagd? Schadeclaims? Theoretisch is het mogelijk om dan de elektrosmog van het elektriciteitsnet te beperken. Dit kost dan vele miljarden/biljoenen en is door geen enkel land op te brengen.
Medicijnen worden jarenlang getest en moet aan zeer zware eisen voldoen voordat deze op de markt komt. Voor zendinstallaties e.d. gelden weinig beperkingen, terwijl men erkent nog lang niet zeker te weten of e/m-velden al dan niet schadelijk zijn.

Welke methoden en modellen worden gebruikt? Ziet men het lichaam als een zak water of als een holistisch biologisch systeem?
Wat onderzoekt men? Naast goed meetbare transversale golven heeft men ook te maken met longitudinale/scalaire/tesla-golven. Dit is een subtiele energievorm en is een neveneffect van de normale transversale golven. Hiervan weet men nog zeer weinig omdat deze niet met reguliere apparatuur meetbaar is. Laat staan hoe men dan weet hoe de biologische effecten te onderzoeken.

Naar aanleiding van de door ons gevolde seminar 'Oorzakelijke beÔnvloedingen op de gezondheid' willen wij u graag wat meer informatie geven over het hierboven vernoemde seminar. Wat veel mensen niet weten is dat veel ziekten veroorzaakt worden door electromagnetische straling. De grootste boosdoeners zijn de kleurentelevisie, de GSM-telefoon, de extreem slechte elektrische deken, het waterbed en vele andere elektrische apparaten.
Steeds meer mensen maken zich ongerust over de straling van hun mobiele telefoon, maar ook over de stralingsbelasting van mobiele telefoonmasten, UMTS zenders, WiFi hotspots, hun DECT/Gap mobiele telefoons, videolinks en al die andere apparaten die blijkbaar via radiogolven en dus met electromagnetische straling werken. Men wil zo'n ding niet meer op z'n dak of bij het voetbalveld, is bang voor de invloed op ongeboren kinderen, vreest hersentumoren en andere aandoeningen, er zijn aanwijzingen dat RSI en andere welvaartsziektes iets te maken hebben met elektromagnetische straling (EMF voor Electro Magnetic Fields), kortom het begin een item te worden. In de afgelopen jaren heeft de overheid steeds geruststellende geluiden laten horen. Het zou wel meevallen, er was geen enkel bewijs voor dat een mobiele telefoon medisch niet helemaal OK was, onderzoeken op proefdieren die dat wel aantoonden zouden niet gelden voor mensen, in het algemeen bleef de boodschap dat er niets aan de hand was.
Google
Electrosmog
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
De dagspreekster was mevrouw Eva Deppe. Eva heeft haar Bachelor of Science (BSc) in Oecotrophologie.
Oecotrophologie is een buitengewoon veelzijdige studierichting, die toegepaste kennis uit de voedingsleer en de voedselwetenschappen met socio-economische en technische onderwijsinhouden verbindt.
De twee hoofdpunten waren:
Electrosmog (Bioresonantie en het verband tussen geopatische en cellulaire invloeden)  en Voedingssupplementen (waarom concentreren op de zuur-base huishouding en de darmflora)

Effecten
Bij Elektrosmog zijn er TWEE aspekten, waarvan de tweede de belangrijkste is.

  1. De industrie, de WHO (Wereld Gezondheids Raad), de ICNIRP (internationaal commite voor niet-ioniserende straling) en de Gezondheidsraad gaan bij hun beoordeling uit van Grenswaarden, ge-baseerd op *thermische opwarming* van hersencellen. De nederlandse grenswaarden zijn de hoogste ter wereld, hoger dan in de ons omringende landen. Bij beproeving mogen de cellen binnen 6 mi-nuten niet meer dan 1 graad Celcius stijgen. Hieraan voldoen de meeste GSM zenders en apparaten soms. Dit is bovendien achterhaald, daar men heeft gekonstateerd, dat verder weg in de hersenen bepaalde delen wel meer opwarmen en in resonantie komen.
 
  1. Waar velen, ook de Gezondheidsraad, over blijven zwijgen, zijn de niet-thermische, of *a-thermi-sche effekten*. Bij *langdurige blootstelling*, (een GSM mast kun je immers niet uitzetten!) en zelfs bij zeer lage stra-lingsdoseringen, ver onder de zg. Grenswaarden treden deze a-thermische effekten op, zich uitende in: hoofdpijn, duizeligheid, slecht zicht, oorsuizingen, hartritmestoornissen, allergieŽn, pijn in armen en benen, maag- en darmklachten, blaasaandoeningen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen. Bij mensen die binnen 100 meter van een zendinstallatie wonen worden hersentumoren en leukemie vastgesteld. Wat mij hierbij hogelijk verbaast is de snelheid waarmee deze tumoren ontstaan; tussen ťťn ŗ twee jaar. En in alle leeftijds kategorieŽn, al beginnend bij 5 jarige kinderen. Hierover zijn honderden wetenschappelijke rapporten en berichten


Electrosmog (het ziek worden door resonantiefrequenties)

Oorzaak elektrosmog
Door een steeds sneller voortschrijdende technisering van de samenleving in ons informatietijdperk wordt de mens steeds meer aan elektrosmog, bijv. elektrische, magnetische of pulserende velden blootgesteld. In de toekomst zullen er steeds meer computerwerkplekken komen. Werkplekken, waar personen soms meer dan 10 uur per dag voor een beeldscherm zitten en aan invloeden van deze apparaten blootstaan.
Met behulp van verschillende analysemethodes bijv. met de EAV (elektroacupunctuur volgens Dr. Voll), de kinesiologie, de radiŽsthesie of de bloedtest volgens Dr. Aschoff kan men de negatieve invloeden in de omgeving van een monitor testen. Volgens de door Dipl.-Ing. Paul Schmidt gevonden verbanden belast een monitor het menselijk organisme vooral bij een interferentiewaarde van 99,5 (interferentie = gedeeltelijk samenvallen ongelijke frequenties) die bijv. een belangrijke besturingsfunctie binnen de basiscentra in de hersenen heeft.

Wat is interferentie?
Om dit te begrijpen, moeten we eerste kijken wat licht eigenlijk is.
In principe is licht een elektromagnetisch verschijnsel als weergegeven in onderstaande figuur.

  • Een wisselwerking tussen elektrische (E) en magnetische velden (B)
  • De intensiteit is evenredig met E∑B of E2.
  • Voor het gemak tekenen we alleen E
Interferentie is het versterken of uitdoven van 2 of meer lichtbundels door elkaar. Interferentie treedt overal op waar meerdere golven tegelijk aanwezig zijn. Interferentie is het makkelijkst waar te nemen als de golven allemaal met dezelfde frequentie oscilleren. Je ziet het b.v. bij het ontstaan van staande golven in een gespannen snaar of touw; hier interfereren de heen- en teruglopende golven.
Share |
Let op uw gezondheid! Ziekte door elektromagnetische straling / electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth. Last van hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress en duizelingen? Hoe GSM, UMTS, DECT, WiFi, Bluetooth, Hoogspanningsmasten etc. mensen ziek kunnen maken

Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zal elektromagnetische straling (electrosmog) een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21e eeuw kunnen worden als de overheid vandaag niet ingrijpt.

Het begint allemaal heel onschuldig. Je zit wat vervelend in je vel en het gaat maar niet over. Dan komen de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress, duizelingen en een waas om je heen. Je gaat naar de dokter maar die kan niets vinden. Je krijgt wat kalmeringstabletten mee of je neemt een extra borrel om het maar niet te hoeven voelen. De weken worden echter maanden en het wordt van kwaad tot erger. Het zal wel tussen je oren zitten. Je moet er maar mee leren leven.

Bijna 40% van Nederland is ziek

Bijna 40% van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig last van stress en/of depressie. In nog geen twintig jaar tijd zijn het aantal psychische en chronische klachten verdubbeld. Niemand weet waarom, of misschien toch wel. In de afgelopen 20 jaar is immers ook de installatie en het gebruik van allerlei draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WiFi, Draadloos Internet, Bluetooth, Hoogspanningsmasten dramatisch toegenomen. Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en er komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren. Is het normaal en gezond dat wij tegenwoordig in een magnetron leven? Een magnetron die duizenden mensen per jaar ziek kan maken en waarvan wij weten dat je er je hand niet in moet steken laat staan je hoofd.

In onze ziekenhuizen is het gebruik van draadloze apparatuur zoals GSM, UMTS, WiFi etc. dan ook al jaren verboden. Waarom? Omdat onze ziekenhuizen het zekere voor het onzekere nemen en niet het risico willen lopen dat patiŽnten die ziek binnenkomen nog zieker weggaan na een behandeling.

Buiten onze ziekenhuizen is echter niets en niemand meer veilig voor deze draadloze apparatuur. Het is zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekteverschijnselen kunnen zorgen. Zetten ze een GSM of UMTS paal op je flat dan heeft iedereen in de buurt er plezier van. Hebben je buren net een nieuwe DECT telefoon, WiFi, Draadloos Internet of Bluetooth set aangeschaft dan genieten alle buren mee. Iemand met een beetje elektronica en PC kennis kan letterlijk meelezen met wat de buren, overburen, over overburen zeggen, schrijven, luisteren en kijken.

En dat is natuurlijk helemaal niet gevaarlijk zeggen de fabrikanten en overheid die ieder jaar miljarden verdienen aan deze industrie. Er is immers nog nooit bewezen dat electrosmog gevaarlijk is voor de mens. Dat zeiden ze een aantal jaren geleden ook over softenon, asbest, roken etc. Zaken die honderdduizenden slachtoffers per jaar hebben geŽist en onze gezondheidszorg onnodig miljarden extra per jaar kosten. Miljarden die we veel beter hadden kunnen gebruiken voor het onderzoek naar kanker, hart en vaatziekten, reuma, suikerziekte, vogelpest, BSE, gekke koeien ziekte etc. Zou er een verband tussen deze welvaartsziekten bestaan en electrosmog. Een nader onafhankelijk onderzoek zou op zijn plaats zijn.

Elektrosmog Nederland

Moe?
Niet vitaal?
Onverklaarbare kwaaltjes?
Het hele reguliere en/of alternatieve gezondheidscircuit al doorgeweest zonder resultaat?

....dan is het goed mogelijk dat er in uw leefomgeving sterke wisselvelden (b.v. door gewone 230V stroom) of elektromagnetische velden (b.v. door zendapparatuur) zijn zonder dat u het beseft.
TIP: Wist u dat bijna alle 230V wekkers sterkere straling veroorzaken dan pal onder een hoogspanningsleiding te meten is? Dit is meteen onze allerbelangrijkste tip: Maak uw slaapomgeving vrij van 230V apparatuur!

Het is wetenschappelijk bekend dat wisselstroom van 50Hz  en hoogfrequente straling (ook gebruikt door GSM- en DECT-telefoons) velden opwekken die diverse ziektes kunnen veroorzaken waaronder leukemie en hersentumoren. Maar ook veel minder ernstige klachten zoals hartritmestoornissen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en hoge bloeddruk kunnen veroorzaakt worden door elektrische en magnetische velden ("EM velden").