Cogito Ergo  Sum
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Door aan het universum te vragen wat je wil, heb je de kans om duidelijkheid te krijgen over wat je wil. Zodra het voor jou duidelijk is, heb je gevraagd.
We denken allemaal te weten wat het cogito inhoudt. Dit is een uitdaging om die veronderstelling onderuit te halen. Als hoogleraren in de filosofie dit alles werkelijk zouden begrijpen, zouden zij geen hoogleraren in de filosofie (meer) zijn. Alfred North Whitehead heeft gezegd, dat de hele filosofie een voetnoot bij Plato is, maar Descartes maakt alle filosofie, inclusief die van Plato, achterhaald en irrelevant. Slechts het subjectieve Ik Ben is waar, dus waarom zou je doormodderen?
Het cogito is het zaad van de gedachte die het universum vernietigt. Buiten het cogito weten wij niets. Buiten het cogito kķnnen
door kerk en staat, door poŽzie, filosofie en religie - tot we op een harde rotsachtige ondergrond stuiten, die we de werkelijkheid kunnen noemen en waarvan we kunnen zeggen: "Dit bestaat, zonder enige twijfel," en dan beginnen...'
Met andere woorden, laten we het geklets laten voor wat het is en ons afvragen wat echt is. Dat is precies wat het cogito doet. De vraag luidt dan: Wat weet je? En het antwoord is: Ik Ben. Alle andere zogenaamde feiten zijn in werkelijkheid helemaal geen feiten en behoren tot de categorie van de consensuele realiteit en relatieve waarheid, dat wil zeggen onwerkelijke werkelijkheid en onware waarheid.
Cogito ergo sum. Waar kunnen we verder nog zeker van zijn? Van niets. Verder weten we namelijk helemaal niets. En dat is ook het hele punt van het cogito. Het belang van Ik Ben is niet zozeer dat het een feit is, maar dat het het enige feit is. Ik Ben is het enige dat iemand ooit geweten heeft of ooit zal weten. Al het andere - alle religie, filosofie en wetenschap - is niets meer dan een interpretatie van een droom. Er is geen ander feit dan Ik Ben.
Cogito ergo sum: ik denk, dus ik besta. Dat is alles wat je op deze aarde weet en alles wat je hoeft te weten, zegt Jed McKenna.

Laat alle meningen, geloofsovertuigingen en theorieŽn even rusten en denk eens over deze vraag na: Waarvan kun je met absolute zekerheid zeggen dat je het weet? Of, in de woorden van Thoreau: 'Laten we even tot bezinning komen en ons een weg banen door de modder van opinies, vooroordelen, tradities, waanideeŽn en schone schijn - dat slib waarmee de hele wereld is besmeurd...
wij ook niets weten. Behalve Ik Ben weet niemand iets. Geen mens of god kan mogelijkerwijs beweren meer te weten. Er kan geen God of godenwereld bestaan of bedacht worden die meer weet dan dit ene: Ik Ben.
We kunnen niet vermijden dat we met dit onderwerp kortstondig het christelijk domein betreden. Toen Mozes aan God vroeg hoe Hij heette, antwoordde God: 'Ik ben wie ik ben.' De naam die God zichzelf gaf, is Ik Ben. Merk op dat Ik Ben onveranderlijk is. Variaties zijn niet mogelijk. God zegt niet: 'Mijn naam is Ik Ben, maar je mag me ook Jij Bent of Hij Is noemen.' Het cogito,
de Ik Ben-vergelijking, strekt zich niet uit tot buiten ieders eigen subjectieve weten. Ik kan Ik Ben zeggen en het als waarheid aanvaarden, maar ik kan niet zeggen: jij bent, hij is, zij is, wij zijn, zij zijn, het is, enz. Ik weet dat ik besta en niets anders. Op die manier begrepen is Ik Ben, ofwel God, werkelijk het Alfa en Omega: het geheel van het zijn, van alle kennis, van het bekende universum, van jezelf.


Het cogito is de grens tussen fantasie en werkelijkheid. Aan gene zijde van het cogito bevindt zich een universum van geloofsovertuigingen, ideeŽn en theorieŽn. Het oversteken van de grens betekent dat je dat alles achter je laat. Geen theorie, concept, geloof, opinie of debat kan ook maar enige basis in de werkelijkheid hebben zodra het besef van het cogito de geest volledig heeft  verzadigd. Er kan geen dialoog over die lijn heen plaatsvinden, omdat niets dat aan de ene kant zinvol is, dat aan de andere kant ook is.


Jed McKenna is auteur van Spiritual Enlightenment: The Damnedest Thing, Spiritually Incorrect Enlightenment, en Spiritual Warfare, uitgegeven door Wisefool Press. Artikelen, boeken en meer op de website: www.WisefoolPress.com

Er bestaat niet zoiets als een objectieve werkelijkheid. Van niets kan worden aangetoond dat het ook echt bestaat. Ruimte en tijd, liefde en haat, goed en kwaad, oorzaak en gevolg zijn allemaal slechts ideeŽn. Iedereen die zegt dat hij iets weet, zegt eigenlijk dat hij het enige niet kent. De belangrijkste religieuze en filosofische gedachten en ideeŽn uit de menselijke geschiedenis bevatten niet meer waarheid dan het geblaat van een schaap. De belangrijkste boeken zijn niet gezaghebbender dan de beste lunch.

Niemand weet iets.
Iedereen die deze uitspraken over de betekenis van het cogito wil weerleggen, hoeft alleen maar aan te tonen dat iets, wat dan ook, waar is. Probeer het maar eens, breek je hoofd er over, maar het is niet te doen.
Toch is cogito ergo sum niet het eindpunt van het onderzoek, maar het begin. Het is een gereedschap dat ons helpt zonder tussenkomst van derden in te zien wat waar is en wat niet, en daarom is het net zo belangrijk als de uitvinding van het vuur en het wiel.
klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp