Uit De rol van de vrouw in het Jodendom van: K.M. van Dijkhuizen- Van Calck n.a.v. Judaism 101 van Tracey R. Rich


De wijsheid van Jozua Ben Sirach (ook: De wijsheid van Ben Sirach of gewoon Sirach of Wijsheid) is een boek geschreven rond 180 v. Chr. dat als een deuterocanoniek boek in onder meer de rooms-katholieke Bijbelvertalingen is opgenomen. In de vroege Romeinse kerk werd het boek Ecclesiasticus genoemd omdat het regelmatig tijdens de bijeenkomsten gelezen werd.

De Griekse kerkvaders noemden het ook "de volkomen deugdzame wijsheid". Het boek wordt in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Oosters-Orthodoxe Kerken geaccepteerd. Protestantse kerken kennen het boek geen theologisch of geestelijk leergezag toe. Hoewel het boek niet in de Tenach, de joodse canon, werd geaccepteerd, wordt er wel incidenteel in de Talmoed en in de rabbijnse literatuur uit het boek Sirach geciteerd.

verbleef en onder de indruk kwam van het volgens hem hoogstaande onderricht in de Joodse gemeenschap in Alexandrië. Hij werd daardoor geïnspireerd zich veel moeite te geven voor een adequate vertaling 'voor hen die in den vreemde willen leren'. Mogelijk heeft hij voor zijn werk gebruikgemaakt van kopieën van geschriften die in de bibliotheek van Alexandrië bewaard werden, dezelfde stad waar ook 72 zeer geleerde rabbijnen in de 3e eeuw v. Chr. de Hebreeuwse canonieke geschriften vertaald zouden hebben naar het Grieks: de Septuaginta.

De schrijver wordt in de Griekse tekst (l: 27) "Jezus de zoon van Sirach van Jeruzalem" genoemd. Het exemplaar van Saadia Gaon had de tekst "Simon, zoon van Jozua, zoon van Eleazar ben Sira"; en een vergelijkbare lezing vindt men in het Hebreeuwse manuscript B. Het verschil zit vooral in de volgorde; de juistheid van de naam "Simon" wordt bevestigd door de Syrische versie, die "Jozua, zoon van Simon, bijgenaamd Bar Asira" heeft. Het verschil tussen de twee versies, "Bar Asira" en "Bar Sira" is niet noemenswaardig, "Asira" ("gevangene") was een populaire variant van "Sira" .

Het bewijs lijkt aan te tonen dat de naam van de schrijver Jozua, zoon van Simon, zoon van Eleazar ben Sira was.


Het verhaal van Lilith


machtige wateren waar de Egyptenaren waren bestemd om te verdrinken. Zij vertelden haar G´ds woord, maar zij wilde niet terugkomen. De engelen zeiden: ´We zullen jou verdrinken in de zee´.


´Laat me met rust! Ik ben alleen maar gemaakt voor de ziekten van de zuigelingen. Is de zuigeling mannelijke, dan moet ik hem voor 8 dagen na zijn geboorte beheersen, en wanneer het een vrouwelijke zuigeling is, dan moet ik haar voor 20 dagen vanaf haar geboorte beheersen´.


De drie engelen hoorden de woorden van Lilith aan en ze drongen aan dat ze terug moest. Maar ze zwoor in de Naam van de Levende en Eeuwige G´d: ´Wanneer ik jullie namen of vormen in een amulet zie, zal ik geen macht hebben over deze zuigeling.´ Ze stemde ook in dat iedere dag 100 van haar kinderen zullen sterven.


Vervolgens vergaan iedere dag 100 demonen, en voor dezelfde reden, wij schrijven te namen van de engelen op de amuletten van jonge kinderen. Wanneer Lilith hun namen leest, herinnert zij haar eed en het kind knapt op.´

Lilith werd door Chava vervangen, de 2e en meer o­nderdanige vrouw van Adam. Diverse commentatoren zeggen dat dit verhaal, wat volgens hen Talmoedisch is, bewijzen dat de vrouw in het Jodendom o­ndergeschikt is aan de man. Feministen weigeren Lilith als een slechte demon te zien en bestempelen haar als hun heldin. Lilith staat voor de vrouwelijke macht en het o­nderuit komen van de mannelijke overheersing.


We moeten daarom met nadruk melden dat het Alfabet van Ben Sira niet tot de traditionele rabbijns Joodse bron behoord. Het is ook niet een deel van de Talmoed en wordt ook niet beschouwt als een Midrásj. Het is niet zeker wat Ben Sira is, maar het Jodendom bestempelt hem als een satirische schrijver van parodieën en mogelijk een antisemiet.


We hebben op alle mogelijke manieren kunnen aantonen dat vrouwen een mooie plaats bij God en in het Jodendom hebben. Het Jodendom is door alle eeuwen heen veel geëmancipeerder dan vele huidige Westerse landen. We hopen dat wij hierdoor ook duidelijk hebben kunnen maken dat de Bijbel de vrouw ook hoog inschat als Woord van de Eeuwige, geprezen zijt Gij, waardoor het Jodendom dit automatisch meeneemt. Hopelijk neemt diverse christelijke stromingen en vele mannen dit een keer over.
De schrijver wordt in de Griekse tekst (l: 27) "Jezus de zoon van Sirach van Jeruzalem" genoemd. Het exemplaar van Saadia Gaon had de tekst "Simon, zoon van Jozua, zoon van Eleazar ben Sira"; en een vergelijkbare lezing vindt men in het Hebreeuwse manuscript B. Het verschil zit vooral in de volgorde; de juistheid van de naam "Simon" wordt bevestigd door de Syrische versie, die "Jozua, zoon van Simon, bijgenaamd Bar Asira" heeft. Het verschil tussen de twee versies, "Bar Asira" en "Bar Sira" is niet noemenswaardig, "Asira"  ("gevangene") was een populaire variant van "Sira".

Het bewijs lijkt aan te tonen dat de naam van de schrijver Jozua, zoon van Simon, zoon van Eleazar ben Sira was.
De schrijver, Jozua ben Sirach, was een jood wonend in Egypte, en volgens de inleiding een man "die zich bijzonder had toegelegd op het lezen van de Wet en de Profeten en de overige voorvaderlijke boeken en daarin voldoende bedrevenheid had verkregen". De bedoeling van het boek is dat leergierigen die zich in dezelfde materie hebben verdiept meer wijsheid zouden verkrijgen en "nog veel grotere vorderingen zouden maken door te leven volgens de wet".

Jozua ben Sirach schreef het boek in het Hebreeuws; zijn kleinzoon vertaalde het in het Grieks en voorzag het van een voorwoord, met de aantekening dat een vertaling niet altijd volledig recht doet aan hetgeen oorspronkelijk bedoeld werd.

De vertaler geeft verder aan dat hij in het 38e jaar van koning Euergenes in Egypte kwam, daar enige tijd
Vlak daarna werd de jonge zoon van de koning ziek, Nebukadnessar zei: ´genees mijn zoon. Als je dat niet doet, zal ik je doden´. Ben Sira ging direct zitten en schreef een amulet met de Heilige Naam en hij omschreef de namen van de engelen die verantwoordelijk waren voor de medicijnen, hun vormen en afbeeldingen, en hun vleugels, handen en voeten. Nebukadnessar keek naar het amulet. ´Wie zijn zij?´


´De engelen die verantwoordelijk zijn voor de medicijnen: Snvi, Snsvi en Smnglof. Nadat G´d Adam creëerde, zei Hij, ´het is niet goed voor de mens om alleen te zijn´ (Genesis 2:18). Toen creëerde Hij een vrouw voor Adam, van stof, zoals Hij Adam zelf had geformeerd, en noemde haar Lilith. Adam en Lilith begonnen te ruziën over het hebben van gemeenschap.

Ze zei: ´Ik wil niet o­nder liggen,´en hij zei: ´ik wil niet o­nder jou, maar boven op jou liggen. Jij behoort o­nderop te liggen, omdat ik de superieur ben.´ Lilith antwoordde: ´wij zijn ieders gelijke, zoals wij beide uit de aarde geformeerd zijn´. Maar zij luisterden niet naar elkaar. Toen Lilith dit zag, sprak zij de o­nuitsprekelijk Naam en vloog in de lucht weg. Adam stond biddend voor Zijn Schepper: ´Heerser van het universum! De vrouw die U mij gaf is van mij weggelopen´. Direct zond de Eeuwige, geprezen zijt Gij, deze drie engelen om haar terug te brengen.

De Eeuwige zei tegen Adam: ´als ze daar mee instemt om terug te komen, is het goed. Stemt zij er niet mee in, dan moet zij toestaan dat iedere dag 100 van haar kinderen zullen sterven´. De engelen verlieten G´d en achtervolgden Lilith, wat hen in het midden der zee bracht, de
Google
Alfabet van Bensira
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp