Antroposofie
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

In mensen leeft de vraag naar het hoe en het waarom van het bestaan. Antroposofie stelt dat zulke vragen in principe beantwoord kunnen worden, ook als die antwoorden ons denken voorbij de grenzen voeren van de meet- en weegbare, materiŽle wereld. Juist omdat antroposofie in haar onderzoek geestelijke realiteiten betrekt, heet zij ook wel 'geesteswetenschap'. Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.
De antroposofie ziet de wereld als een werkelijkheid die uit meer bestaat dan dat wat waarneembaar en meetbaar is. Het waarneemĖ en meetbare is slechts een deel van de werkelijkheid. Er is daarnaast nog een ander stuk, een niet-materiŽle, geestelijke realiteit, die ťťn geheel vormt met alles wat we met onze fysieke zintuigen wŤl waar kunnen nemen.

De opvattingen over het ontstaan van mensheid en aarde zijn al eeuwen omstreden. In onze tijd overheersen de feiten die de natuurwetenschap aan het licht heeft gebracht en de theorieŽn die ze daaraan heeft ontwikkeld. Wanneer je je hierin verdiept en tegelijk een door de antroposofie geleide ontwikkelingsweg gaat, kun je door tegenstrijdigheden innerlijk in het nauw komen.

Antroposofie is onlosmakelijk verbonden met de filosoof Rudolf Steiner (1861-1925), een Oostenrijker die vlak over de Hongaarse grens werd geboren. Als zoon van een spoorwegbeambte leefde hij zowel in de wereld van de techniek als in de ongerepte natuur. Ook anderszins leefde hij in twee werelden. Al op jonge leeftijd nam hij naast de fysieke wereld nog een andere, geestelijke wereld met geestelijke wezens waar.

Antroposofie vindt haar toepassing in verschillende maatschappelijke instellingen: op het gebied van de pedagogie, de biologisch-dynamische landbouw, de geneeskunde, de heilpedagogische instituten en ook op het gebied van cultuur en economie.

In de huidige tijd, die ook wel ďde nieuwe tijdĒ genoemd wordt, zijn we op het punt gekomen dat we ons afvragen of alles maar zo door kan gaan. Gaat de ontwikkeling maar door, kunnen we steeds maar verder gaan met uitbreiding van onze vermogens op materieel gebied? De Club van Rome gaf in de zestiger jaren van de vorige eeuw al aan dat er ďGrenzen aan de GroeiĒ zijn. Overal ontstaan friktie-punten, en deze roepen vragen op of we inderdaad zo door kunnen gaan. Enkele voorbeelden:

∑ het milieu: er dreigt ontbossing en de zuurstofvoorziening van de aarde loopt gevaar, de poolkappen smelten, er komen gaten in de ozonlaag, de waterspiegel stijgt vanwege het broeikaseffekt

∑ er is overbevolking in bepaalde gebieden

∑ is er nog wel voedsel genoeg voor de totale wereldbevolking, moeten we niet anders met voeding en voedselvoorziening omgaan? Kunnen we ongelimiteerd kunstmatige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en hoe veilig zijn deze?

∑ hoe gaan we om met de ruimte op onze aarde? Bouwen we onze ruimte vol met wegen en dergelijke, waar liggen de grenzen?

∑ waar liggen de grenzen van de medische wetenschap? Hoever kun je gaan? Wat doen we met genenmanipulatie, hoever reikt onze macht over leven en dood, is xenotransplantatie (organen van dieren overplanten op mensen) aanvaardbaar, hoe zit het met het gebruik en de bijwerkingen van medicijnen, van antibiotica en de resistentie van bakteriŽn hiertegen?

∑ hoe zit het met de veiligheid van de wereld? Waarom botsen de Westerse en de Moslimwereld? Waarom gaat het in Afrika nog steeds niet goed?

Wat is er aan de hand? Waar gaan we heen met onze wereld? Waar moeten we heen? De materiŽle wereld lijkt over zijn grenzen heen te gaan.


Antroposofie stelt de mens in staat op een verantwoorde manier over de grens heen te gaan. De grens van het materiŽle lijken we te hebben bereikt of zelfs overschreden te hebben. De materiŽle wetenschap relativeert zichzelf. Albert Einstein kwam met zijn relativiteitstheorie (materie is relatief). De ideeŽn over de kwantumfysica van de geleerden Linus Pauling en Rupert Sheldrake sluiten hierop aan.

We hebben macht gekregen over de materie. Nu is het tijd naar een nieuwe fase te gaan, de stap te zetten naar een nieuwe tijd. Antroposofie maakt de stap van het materiŽle naar het spirituele mogelijk. Achter de materiŽle wereld zit de essentie waar het Ťcht om draait. Dat hebben we in de Westerse wereld de afgelopen tijd in onze ontwikkeling op materieel gebied uit het oog verloren, en het wordt tijd daar ons opnieuw op te richten. Vanuit onze kennis en kunde over de buitenkant van de materie kunnen we nu ons denken scherpen en kunnen we nieuwe vaardigheden ontwikkelen, om zo bij een andere essentie te komen.


Antroposofie wil onze vermogens om daarbij te komen vergroten, wil ons als het ware een teleskoop geven om naar de spirituele wereld te kijken. Het wijst een weg hoe we daartoe onze vermogens kunnen ontwikkelen
[antropo (mens, menselijk) + sofie (leer, wijsheid)] (Dus mens en wijsheid) is een wereldbeschouwing gebaseerd op de opvattingen van Rudolf Steiner. Steiner ontwikkelde onder andere een theorie over de invloed vanuit de kosmos op de ontwikkeling van het temperament bij de mens.
Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

klik hier voor actuele informatie
ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Antroposofie stelt de mens in staat op een verantwoorde manier over de grens heen te gaan. De grens van het materiŽle lijken we te hebben bereikt of zelfs overschreden te hebben. De materiŽle wetenschap relativeert zichzelf. Albert Einstein kwam met zijn relativiteitstheorie (materie is relatief). De ideeŽn over de kwantumfysica van de geleerden Linus Pauling en Rupert Sheldrake sluiten hierop aan.

We hebben macht gekregen over de materie. Nu is het tijd naar een nieuwe fase te gaan, de stap te zetten naar een nieuwe tijd. Antroposofie maakt de stap van het materiŽle naar het spirituele mogelijk. Achter de materiŽle wereld zit de essentie waar het Ťcht om draait. Dat hebben we in de Westerse wereld de afgelopen tijd in onze ontwikkeling op materieel gebied uit het oog verloren, en het wordt tijd daar ons opnieuw op te richten. Vanuit onze kennis en kunde over de buitenkant van de materie kunnen we nu ons denken scherpen en kunnen we nieuwe vaardigheden ontwikkelen, om zo bij een andere essentie te komen.


Antroposofie wil onze vermogens om daarbij te komen vergroten, wil ons als het ware een teleskoop geven om naar de spirituele wereld te kijken. Het wijst een weg hoe we daartoe onze vermogens kunnen ontwikkelen
Share |
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp