ASMI-Ik Ben is een onderdeel van Applaudite BVOver ons
We communicate via internet more and more now-a-days.
So we would like to thank Applaudite for helping us with our online identity.
If you have any concerns please read our disclaimer, or contact us.
Welkom
.......Welkom op asmi-ikben.nl .... dank je wel voor je bezoek

Klik hier voor het filmpje "The Interview With God '

Home                Wie zijn wij                Coaching          Behandelmethode     Zin en Onzin      Cursussen    Vragen          Sitemap      
                                      
Contact  |  Colofon  |  E-mail |  © 2017 Asmi-Ikben  |  DisclaimerHelp
Geloof niets, alleen maar omdat men het je vertelt, of omdat iets algemeens als een waarheid wordt gelooft, of omdat het door traditie is gegroeid of doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld. Aanvaard slechts datgene wat je na grondig onderzoek voor jezelf als 'waar' hebt ervaren en laat dat je eigen maatstaf zijn.

Boeddha
Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts in de vroege jaren '20. Smuts definieerde holisme als ĄDe tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie.ď

Holisme wordt soms beschreven als tegengesteld aan reductionisme, hoewel de verdedigers van wetenschappelijke reductionisme verklaren dat het beter als tegengestelde van gulzig reductionisme kan wordt beschouwd. Het kan ook tegenover atomisme worden gesteld. Sommige critici claimen dat holisme een kunstmatige kruising van creationisme (creatieve tendens) en evolutieleer (creatieve evolutie) is.

Eťn theorie van het holisme is gebaseerd op de hypothese dat de natuur uit een hiŽrarchie van "gehelen" bestaat (of "holons", een term die door Arthur Koestler werd geÔntroduceerd). Deze "gehelen" zijn quarks, protonen, atomen, moleculen, mineralen, cellen, weefsels, organismen, bevolking. Aldus, kan men een lichaam op grote schaal, zoals de biosfeer, niet begrijpen door slechts de elementen te bestuderen, maar zou als geheel of entiteit moeten worden beschouwd, die door de verschillende hiŽrarchische niveaus wordt gestudeerd en met de verschillende relaties tussen de verschillende elementen.
Er verschijnen momenteel geen nieuwsbrieven.
Contact
ASMI-Ik Ben is een samenwerkingsverband van diverse centra. Centraal adres is:


Bredasestraat 18
4611 CG Bergen op Zoom
The Netherlands
Phone: +31(0)164-25 00 43
Mobile: +31(0)6 28 787 794
Email:info@asmi-ikben.nl


Naam
Asmi is Sanskriet en betekent 'Ik Ben'. Sanskriet is de basistaal, de eerste taal en de meest zuivere taal. Het Sanskriet is zuiver, onaangedaan en niet vervormd door wie ook. Het weerspiegelt de wetten van het universum. Het is het goede gezelschap, de goede gids en de goede vriend.

Doelstelling
ASMI zet zich in en geeft ondersteuning voor projecten op basis van esoterie, spiritualiteit en het kosmische. Asmi heeft praktijken voor holistische natuurgeneeswijzen, educatie en evenementen.
De maatschappelijke missie van ASMI-Ik Ben is spiritualiteit een meer menselijk gezicht geven. Daaraan werken we met hart en ziel. Zowel leidinggevenden als uitvoerende medewerkers voelen zich aangesproken door onze aanpak. Op deze site wordt u op de hoogte gehouden van onze diensten, cursussen, workshops en consulten.
De medewerkers van ASMI kunnen vaak nog hulp bieden aan mensen, die in het reguliere circuit dreigen vast te lopen of uitbehandeld zijn. CliŽnten kunnen ook terecht voor adviezen voor gezonde en verantwoorde voeding, zowel in het algemeen als specifiek toegesneden op hun klachtenpatroon.

Of een behandeling wel of niet (gedeeltelijk) vergoed wordt is afhankelijk van je zorgverzekeraar en afgesloten verzekering. Voor meer informatie daarover adviseren we je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.


Opleidingen
Asmi-ik ben biedt een waaier van opleidingen in energetische geneesmethodes, waarvan de kern de NEI© opleiding is. Daar de cursussen bedoeld zijn voor iedereen en, uiteraard voor, praktiserende therapeuten, worden ze bij voorkeur in de weekends gepland (eenmaal per maand, meestal vrijdagavond en zaterdag).
Asmi-ik ben biedt tal van mogelijkheden in bijscholing en navorming.
Het zijn opleidingen waar men als therapeut en als persoon niet onveranderd uitkomt!


Praktijk
In onze praktijken geven wij een intuÔtieve vorm van hulpverlenen en is geschikt voor een brede doelgroep. Het doel is om mensen bewust te laten worden van de eigen (levens-) processen en ondersteuning te bieden hierbij.

Sponsoring
Wij sponsoren de volgende projecten: Stichting Kind en Onderwijs; Het BeterBoek; Stichting Stop het Pesten

De esoterische traditie en de Godsvraag
Er bestaat geen enkelvoudige esoterische filosofie. De Hermetica, het Griekse denken en de wereldreligies hebben ieder een eigen vorm van esoterisch denken ontwikkeld. Esoterici van verschillende religies vinden elkaar in wat ze gemeenschappelijk hebben. Daar ze op dezelfde ervaringen steunen die enkel op een eigen manier door culturele bepaaldheid benoemd en geÔnterpreteerd wordt. Speculaties over God of het Absolute komen in de esoterische literatuur slechts sporadisch voor en worden zelfs dan veelal slechts kort aangestipt.

Het doel van de esoterisch traditie is het kenbare te begrijpen en het kenvermogen van de menselijke ratio te vergroten. God daarentegen wordt over het algemeen als principieel onkenbaar beschouwd. Zodat er geen grote tegenstellingen met diepe religieuze houdingen hoeven te bestaan. zoals dit bij veel godsdiensten wel het geval is. Dit veronderstelt een beter begrip van de religieuze achtergrond van de mens en zijn specifieke visie op de wereld. Die visie beperkt zich niet tot religieus-filosofische overwegingen, maar heeft ook haar weerslag op het dagelijks leven en ethisch handelen.

asmi-ikben.nl is ranked #17345430 world wide and is hosted on a server in Netherlands.


free web site stats and visitor tracking
Nederland aan top met kankersterfte
Onlangs heeft Eurostat bekend gemaakt dat Nederland tot de landen behoort met de meeste kankersterfte in Europa. Er is niet eenvoudig ťťn oorzaak aan te wijzen, want er zijn tal van mogelijke factoren. Ouderdom en genetische aanleg zijn er slechts twee. We weten dat stress ons immuunsysteem sterk kan beÔnvloeden. Ons lichaam leunt in de strijd tegen kanker sterk op het immuunsysteem. Volgens de Europese Commissie staat Nederland aan de top als het om arbeidsproductiviteit gaat. De luchtkwaliteit is nergens in de EU zo slecht als in Nederland.Het blijkt dat de lucht bij ons net zo slecht is als in China. Het PAN heeft recent becijferd dat in Europa ons land aan de top staat als het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aangezien deze stoffen als zwaar kankerverwekkend worden aangemerkt, is dit een zorgwekkende situatie.


Nergens op de wereld is de straling zo geconcentreerd als in Nederland. We wonen met veel mensen op een klein stukje land, waardoor er relatief veel zendmasten staan voor onze mobiele telefoons. De doorvoersnelheid voor data gaat steeds verder omhoog. Ook TV en radio zijn overal digitaal uit de lucht te plukken. Wat dacht je van slimme meters voor ons gas- en elektraverbruik? Wellicht is het grootste probleem nog de WiFi.

klik hier voor actuele informatie
Hartenkreten
Lees hier over Monsanto